7 เส้นล า ยมือเศรษฐี ชีวิตสุขสบาย ไม่ลำลาก

วันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจลักษณะเส้นล า ยมือของคุณเองว่ามีบักษณะล า ยมือของคนร่ำร ว ยเงินทองในอนาคตหรือเปล่า กับบทความ 7 เส้นล า ยมือเศรษฐี ชีวิตสุขสบาย ไม่ลำลาก ไปดูกันว่าลักษณะล า ยมือของคนร ว ยเป็นลักษระแบบไหนกันบ้าง

หมายเลข 1 เส้นชีวิต

บ่งบอ กถึงปล า ยทางชีวิตของคนคนนั้นว่าจะมีความมั่นคงด้วยท รั พ ย์สินเงินทองหรือไม่ หากมีเส้นบริเวณนี้ที่ย าวหรือหนา เรียกได้ว่าเป็นบุญวาสนา และหากบริเวณเส้นนี้แยกออ กเป็น 3 ง่ามข า ยกิ่งไม้ที่แตกออ ก จะมีโอกาสประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย มีโอกาสสร้างรายได้หล า ยทาง สร้างมูลค่าและความมั่นคงให้กับชีวิตได้

หมายเลข 2 เส้นสมองเกิด

ถ้าเส้นสมองห่างจากเส้นชีวิตพอประมาณ ไม่มากหรือน้อยเกินไป และลักษณะที่ดีมากคือเส้นคมชัดไม่แตกไม่เป็นเกาะ เส้นย าวพอประมาณ ทิศทางปล า ยเส้นเข้าแนวอังคารสูง แสดงถึงสมองที่มีคุณภาพ เป็นนักคิด นักวางแผนที่ดี และกล้าได้กล้าเสียแต่ถึงอย่ างไรก็มีเหตุผลเพียงพอ

กล้าตัดสินใจด้วยความเหมาะสมและทันต่อเวลาและสถานการณ์ แต่ถ้าหากเส้นสมองเกิดรวมกันเส้นชีวิตลึกเข้ามาในมือ จะเป็นคนที่ลังเลข า ดความเชื่อมั่นหรือข า ดความมั่นใจในตัวเอง ไม่เป็นตัวของตัวเองเท่าที่ควร และไม่ค่่อยกล้าตัดสินใจ

หมายเลข 3 เส้นใจหรือจิตใจ

ถ้าเส้น มีลักษณะเป็นเส้นที่คมชัด ไม่แตก ไม่เป็นโซ่ ไม่มีเกาะ ย าวเข้าเนินพฤหัส ( บริเวณใต้นิ้วชี้ ) แสดงถึงจิตใจที่มั่นคง ถ้าหากมีความตั้งใจในสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วจะทำให้ได้และมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายให้สำเร็จ เป็นคน มีคุณธรรมสูง จิตใจดีงาม

และมักประสบความสำเร็จในชีวิตรักและครอบครัวเป็นอย่ างดี ถ้าปล า ยเส้นใจแยกออ กเล็กน้อย หมายถึงความพอเหมาะพอ ดีในเรื่องการใช้เหตุผลควบคุม ในขณะที่มีความเห็นอ กเห็นใจหรือเข้าใจในอารมณ์ของคนอื่น รวมถึงเป็นคนให้ความสำคัญกับคำว่าศักศรีและเกียรติยศ

หมายเลข 4 เส้นวาสนา

ถ้าหากว่าเส้นวาสนาย าวต่อเนื่องแสดงว่าการประกอบอาชีพ หรือธุรกิจหน้าที่การงาน มีความต่อเนื่อง ไม่สะดุด ไม่มีอุปสรรค อาจมีบ้างในช่วงที่เส้นจางหรือบางลง แต่ก็ไม่เป็นปัญหาเพราะเส้นไม่ข า ดหรือเปลี่ยนตำแหน่ง แสดงว่าหากมีปัญหาเกิดขึ้น มาก็สามารถแก้ไขได้ ถ้าหากว่าเส้นวาสนาย าวตรงถึงเนินเสาร์ ในมือนี้เส้นวาสนาและเส้นชีวิต ( หมายเลข 1 ) คือเส้นเดียวกันเป็นเส้นที่ย าวต่อเนื่อง

ไม่ข า ดตอนหรือมีเส้นตัด อาจจะมีแผ่วบางลงบ้างช่วงระหว่างเส้นสมองกับเส้นจิตใจ คนที่มีเส้นวาสนาดีเข้าไปสิ้นสุดที่ใต้โคนนิ้วกลาง บริเวณเนินเสาร์ และเนินเสาร์ก็ต้องเต็มมีความกว้างได้มาตรฐาน ( ไม่แฟบหรือสูงเกินไป วัดระยะจากเส้นรัดข้อนิ้วกล่างล่างสุดถึงเส้นสมองไม่ต่ำกว่า 25 ม.ม. ) ก็จะมีหลักท รั พ ย์ หรือมีท รั พ ย์สินเงินทองมั่นคงได้อย่ างแน่นอน ( ดูเนินหลักท รั พ ย์ที่บริเวณเนินศุกร์ประกอบด้วย )

หมายเลข 5 เส้นอาทิตย์หรือเส้นสำคัญ

เส้นอาทิตย์จะเกิดใต้นิ้วนางบริเวณเนินอาทิตย์ เส้นอาทิตย์เป็นเหมือนพี่เลี้ยงหรือส่ งเสริมเส้นวาสนา เส้นนี้เกิดขึ้นจากที่ใดก็ได้ปล า ยเส้นวิ่งเข้าเนินอาทิตย์ เนินอาทิตย์ที่สมบูรณ์และได้มาตรฐานคือวัดจากเส้นรัดข้อนิ้วนางล่างสุดถึงเส้นใจมียะยะไม่น้อยกว่า 30 ม.ม.

เนินไม่แฟบแบนและไม่แคบเกินไป คนที่มีเส้นอาทิตย์จะทำให้ชีวิตเดินเข้าสู่เป้าหมายได้เร็วกว่าคนอื่น คือมีตัวช่วย มีพลังพิเศษมาสนับสนุน เส้นอาทิตย์เปรียบเหมือนพระอาทิตย์ที่มีแสงสว่างในตัวเองและให้แสงสว่างแก่สรรพสิ่งอื่น ๆ ด้วย เจ้าของมือจะมีความกล้าหาญ มีความรอบรู้ ฉลาด และมีพลัง จึงทำให้พิชิตเป้าหมายได้อย่ างรวดเร็ว คนที่มีชื่อเสียงเด่นดังทุก ๆ คนจะมีเส้นอาทิตย์ที่สวยงามเสมอ

หมายเลข 6 เส้นพุธ

เป็นเส้นที่ส่ งเสริมเส้นอาทิตย์ด้วย เป็นเส้นที่่สื่อถึงการเจรจา การใช้วาทะศิลป์ ความเฉลี่ยวฉลาด ความมีเหตุผลและความซับซ้อนในมิติการคิดอ่าน การเข้าถึงจิตใจของบุคคลอื่น การมีสัมผัสที่ 6 การการมีสุขภาพที่ดีหรือรู้จักดูแลใส่ใจหรือให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพ จึงเป็นคนที่มีสุขภาพดี และแจ่มใสอยู่เสมอ

หมายเลข 7 เส้นจิตใจ

เป็นเส้นที่มีปล า ยแยกออ กเป็นง่ามหรือปากซ่อม หมายถึงความเข้าถึงจิตใจคนอื่น เป็นนักปกครอง หรือบริหารจัดการได้ดีเยี่ยม รู้จักเข้ากับคนอื่น ๆ รู้วิธีแก้ปัญหาเรื่องคนได้อย่ างดีเยี่ยม ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของการเป็นผู้นำหรือเจ้าของกิจการที่จำเป็นต้องมี และอีกหนึ่งความหมายของปล า ยแยกเข้าสู่ใกล้ใต้โคนนิ้วชี้คือเกียรติยศ เป็นคน มีจิตใจรักเกียรติรักศักศรี จึงหาวิธีหรือช่องทางเพื่อความมั่นคงและมีศักศรีในสังคมเพิ่มเติมจากความร่ำร ว ยมีเงินทองแล้ว

ยังไงก็อย่ าลืมตรวจสอบล า ยมือเพื่อเช็คโชคชะต าของตัวเราเอง แต่ถ้าเรามีเส่นล า ยมือที่ดีแต่ไม่ขยันในการทำมาหากินก็คงหมดโอกาสที่จะร่ำร ว ยได้แต่ถึงเส้ยล า ยมือไม่ดีแต่ขยันทำมาหากินรู้จักเก็บก็สามารถร่ำร ว ยขึ้น มาได้เช่นกัน

ที่มา Postsara, Postsod