7 เหตุผลที่หล า ยคนเปลี่ยนจากออ มเ งิน เป็นสะสมทองแทน

บางคนชอบเก็บเ งิ น บางคนชอบเก็บทอง สำหรับคนที่ชอบเก็บเ งิ นไม่ชอบซื้ อทองเก็บไว้ วันนี้เราจะพามาดูถึงข้อ ดีของการซื้ อทองเก็บไว้ บางทีมันอาจจะทำให้คุณเปลี่ยนใจหัน มาเก็บทองบ้างก็ได้ จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกัน

เพราะแต่ละคนนั้น ก็มีเป้าหมาย ในการเก็บทองที่ต่างกัน แต่ไม่ว่า จะเก็บเพื่อวัตถุประสงค์อะไร ทองคำ ก็ยังเป็นที่ต้องการ ในทุกวันนี้ ช่วงเหตุการณ์สำคัญๆ ดังต่อไปนี้ ที่จะทำให้ทองคำ เป็นตัวช่วยได้ดีในการเก็บออม

1.ป้องกันอัตราเงิ นเฟ้อ

ยุคนี้ข้าวของแพงขึ้น เงิ นเก็บแทบไม่เหลือ กันแล้ว อัตราเ งินเฟ้อนับว่า เป็นศัตรูตัวฉกาจ ที่ทำให้เงิ น มีมูลค่าล ดลง เพราะถ้าเกิดภาวะเงิ นเฟ้อ นั่นแปลว่าสินค้า และบริการต่างๆ จะมีร า ค าแพงกว่าเดิม อ ย่ างเมื่อ 3 ปี ที่แล้วนั้น

ร า ค าก๋วยเตี๋ยว ชาม 30 บ า ท ทุกวันนี้ล่ะ 40 บ า ทเป็นต้น และนี่แหละ จะส่งผลต่อเงิ นเก็บ ที่มีอยู่จนไม่พอใช้จ่าย ในวัยเกษียณแต่กลับกัน ทองคำสามารถ ป้องกันความเ สี่ ย ง ของอัตราเงิ นเฟ้อได้ดี ร า ค าทองนั้น จะไม่เปลี่ยนไปต าม ร า ค าสินค้ายิ่งเงิ นเฟ้อสูง ร า ค าทองยิ่งสูงต ามไปด้วย

2.ใช้แทนการเก็บเงิ น

เก็บเงิ นไม่ค่อยอยู่ งั้นเปลี่ยน มาเป็นทองแทน เพราะมันเป็นสินท รั พ ย์ ตัวหนึ่ง ที่ถูกนำมาใช้ เป็นเครื่องมือ ในการเก็บเงิ น สำหรับผู้ที่เก็บเ งินไม่อยู่ โดยการเก็บทองแทน การเก็บเ งินนั้น ก็เหมือนกับ การฝากเงิ นประจำกับธนาคาร แค่เปลี่ยนจากสะสมเ งิน

เป็นสะสมทองแทน โดยจะใช้โปรแกรมออมทอง ก็คือทะยอยซื้ อทอง สะสมทุกๆเดือน เพราะงั้นเราจะได้ร า ค าแบบเฉลี่ยกันไป ทีนี้พอออมครบ อย ากจะเบิกทองมาเก็บไว้กับตัวเอง หรือขา ยคืน เปลี่ยนเป็นเงิ น ก็ทำได้เช่นกัน

3.สำรองการเงิ นในย ามฉุกเฉิน

เราคงจะเคยเห็นข่าว ผู้ปกครองนำทองมาข าย ในช่วงเปิดเทอมเนื่องจากว่า ค่าใช้เรื่องเรียนต่อของลูก ค่อนข้างสูง พ่อแม่ท่านใด ที่ไม่ได้วางแผน การเ งินดีๆล่ะก็ ได้ทองคำนี้ละ

มาช่วยให้ผ่านพ้น ช่วงย ากลำบากไปได้ ทั้งนี้ยังมีเรื่องของอุบัติเหตุ หรือแม้แต่ปัญหาทางด้านกฎหมาย ที่อาจจำเป็น ต้องใช้เงิ น มากจนส่งผล ให้เ งินหมดไป หรือแม้แต่ปัญหา เรื่องเศรษฐกิจแย่ฯลฯจนทำให้เ งินเก็บ

4.ให้เป็นของขวัญลูกสำหรับวันสำคัญ

เพราะทองคำ นับว่าเป็นสมบัติ ที่มีมูลค่าหล า ยๆคน เก็บทองไว้ก็เพื่อเป็น มรดก ให้แก่ลูกหลานบ้าง ก็เอาไว้เป็นทุ นสำรอง หรือให้เป็นของขวัญ ในวันสำคัญๆ และลูกหลานของเรา ก็นำทองเหล่านี้ ไปต่อยอ ดทางการเงิ น อีกทอ ดหนึ่งได้เช่นกัน ที่คาดว่าจะพอใช้ในอนาคต กลับไม่พอซะงั้น

5.สินท รั พ ย์ทางเลือ กการกระจายความเ สี่ ย ง

เพราะการถือทองคำไว้ เผื่อวันใด หุ้นตก จะได้อุ่นใจอยู่เสมอ ความสี่ยงที่ว่านี้คือความเ สี่ ย ง ของค่าเงิ น และมีหล า ยประเทศ เก็บสำรององคำไว้ เพื่อป้องกัน การเกิดวิกฤตทางการเงิ น ซึ่งคนวัยเกษียณจำนวนไม่น้อยเลย ที่ซื้ อทองเก็บไว้ เพื่อเป็นการลงทุ นทั้งยังกระจายความเ สี่ ย ง

ของสินท รั พ ย์อื่นๆด้วย เช่น หุ้น ตราสาร ห นี้พันธบัตร เพราะถ้าเกิดวิกฤตสินท รั พ ย์ ที่ลงทุ นตัวใดข า ดทุ น จะได้มีทองเอาไว้เป็นหลักประกัน เพราะร า ค าทองไม่เปลี่ยนไปต าม ร า ค าสินค้าอื่น ยิ่งเ งินเฟ้อสูง ร า ค าทองยิ่งสูง ฉะนั้นอ ย่ างน้อยๆการมีทองติดตัวไว้ มันก็ทำให้เรามั่นใจ อุ่นใจได้ว่ามีเงิ นสำรอง

6.เป็นทุ นในการทำธุรกิจ

เมื่อต้องการทำธุริจ แต่ทุ นไม่พอ และเงิ นเก็บเหลือน้อย แม้ว่าทองคำจะไม่มีปันผล ไม่มี ดอ ก ให้เหมือนสินท รั พ ย์อื่นๆ แต่ว่านะร า ค าส่วนต่าง คือสิ่งที่ทำให้ทองคำ ได้รับความสนใจ

ในการลงทุ น และมีหล า ยคน ที่เกษียณ แล้วหัน มาทำธุรกิจเล็กๆ เพื่อให้เกิดร า ยได้ โดยบางครั้ง อาจต้องใช้ทุ นไม่น้อย เงิ นที่เก็บมาอาจไม่พอ ทำให้ทองคำ เป็นสินท รั พ ย์ ที่ซัพพอร์ตในเรื่องนี้ได้เป็นอ ย่ างดี

7.ใช้จ่ายในย ามเ จ็ บป่ ว ย

เช่น ค่ารั ก ษ าพย าบาล ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งร า ยจ่าย ที่คนทุกวัย ต้องนึกถึงเชียวล่ะ โดยเฉพาะวัยเกษียณ ที่มีอายุมากๆ แล้วสุ ข ภา พก็อาจไม่ได้ดี เหมือนก่อน โอกาสเกิดโ ร คร้า ย ก็มากขึ้น

ต ามอายุ ฉะนั้นควร เตรียมพร้อมกับค่าใช้จ่ายส่วนนี้ และแน่นอนว่า โ ร คร้ า ยบางโ ร ค มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ประกันสุ ข ภา พ หรือประกันสังคม อาจจะช่วยเราได้ไม่เต็มที่หรอ ก เราจึงต้องมีเงิ นเก็บในส่วนนี้ให้พอ

ที่มา  stand-smiling