8 ประโยคคำที่ทำให้ชีวิตลำบากไม่รู้ตัว

วันนี้เราอย ากที่จะแนะนำคำพูดที่เราไม่ควรพูดออ กมา เพราะจะทำให้ชีวิตของเราไม่มีวันพบเจอ กับความร่ำร ว ย กับบทความ 8 ประโยคคำที่ทำให้ชีวิตลำบากไม่รู้ตัว ไปดูประโยคคำพูดอะไรบ้างที่เราไม่ควรพูดออ กมา เพื่อความสุขสบายในอนาคต

1 ‘ฉันทำงานหนักเพื่อเงิน’

คนส่วนใหญ่คิดว่าพวกเขาจะต้อง ‘ทำงานหนัก’ เพื่อให้ได้เงิน และ มักมีคำพูดติดปาก เหล่านี้เสมอ ขอบเขตความคิดนี้ทำให้คุณมุ่งการ ทำงานแบบใช้แรงกายแลกเงิน มากกว่า การใช้ไอเดียสร้างความคิดสร้างสรรค์แลกเงิน คุณไม่จำเป็นต้อง ทำงานอย่ างหนักเพื่อเงิน แต่คุณควรให้ความสำคัญในการพัฒนาตน เองเพื่อให้เงินทำงานหารายได้ให้คุณเงิน มักมาต ามแรงดึงดูดต าม คุณค่าของสิ่งนั้น

วิธีแก้ไข = อย่ ามัวแต่หารายได้จากแรงกาย แต่ควรเน้นรายได้ที่มา จากท รั พ ย์สินหรือเงินของคุณ

2 ‘เงินไม่สำคัญกับฉันขนาดนั้น’

คน มักจะพูดว่า ‘มันก็แค่เงิน’ และ ‘ฉันไม่ได้ทำเพื่อเงิน’ ถ้ามันเป็น นั้นจริง ทำไมคุณต้องทำงานและไม่ปฎิเสธเวลาที่คุณได้รับเงินเป็น ค่าตอบแทน ฉะนั้น อย่ ากล่าวอ้างข้อนี้เพื่อปฎิเสธเงินเมื่อมีโอกาส รับมัน ท้ายที่สุดแล้ว มนุษย์เกิดมาย ากนักที่จะหลีกเลี่ยงการใช้ชีวิตโดยปราศจากเงิน

วิธีแก้ไข = อย่ าดูถูกเงิน และอย่ าให้เงินดูถูกตัวคุณเอง

3 ‘เงินไม่ใช่ความสุขของฉันหรอ ก’

ลองสำรวจตนเองดูง่ายๆ สำหรับใครที่มี คำพูดติดปาก ข้อนี้ว่า เวลา ที่คุณได้รับเงิน คุณยิ้มและรู้สึกดีอยู่หรือไม่ ? จริงอยู่ว่าการมีเงิน อย่ างมากมายอาจไม่ใช่ความสุขสูงสุด แต่เงินสามารถทำให้ครอบครัวและคนที่คุณรักมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดี ขึ้น และนั้นก็จะทำให้คุณมีความสุขเป็นสองต่อสามต่ออย่ างแน่นอน

วิธีแก้ไข = อย่ ามองแค่จำนวนเงินเป็นเป้าหมาย แต่จงขย ายมัน ด้วยความสุขของคนที่คุณรัก

4 ‘คู่สมรสเป็นใหญ่เรื่องเงิน’

ทุกอย่ างเป็นเหตุเป็นผลกันเสมอ หากคุณเป็นคนอย ากร ว ย แต่ก็ ชอบมี คำพูดติดปาก ประโยคนี้ สะท้อนได้ชัดเจนว่า คุณยังไม่สามารถแสดงวิสัยทัศน์ให้คู่ชีวิตของคุณเชื่อใจได้ แปลว่า สิ่งที่คุณควรกระทำต่อไปคือ การพัฒนาตนเอง นั้นคือ การสร้างเหตุ หลังจากนั้นผลก็จะต ามมาเองอย่ างที่คุณต้องการ

วิธีแก้ไข = กลับมามองตนเองถึงเหตุผลที่ว่าทำไมคู่ชีวิตจึงเป็นใหญ่ เรื่องการเงินในครอบครัวคุณ

5 ‘เงินเป็นรากเหง้าของกิเลส’

หล า ยคน มี คำพูดติดปาก ประโยคนี้เพื่อทำให้ตนเองดูเป็นคนดี และ มีความเชื่อว่า คนร ว ย เป็นคนไม่ดี เป็นคนเอาเปรียบและโลภมาก เป็น ปมในจิตใต้สำนึกว่าเราไม่ควรเป็นคนร ว ย ซึ่งเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง อย่ าตีตราว่าเงินเป็นสิ่งไม่ดี เงินสามารถสร้างครอบครัวของคุณหรือ คนที่คุณรักสุขสบายได้ ดังนั้น จงแยกเงินออ กจากพฤติก ร ร มของผู้ เป็นเจ้าของมันเลือ กปฎิบัติต ามสิ่งที่คุณคิดว่ามันดีแล้วทำเงินได้ด้วย จะดีกว่าไหม?

วิธีแก้ไข = ทำความเข้าใจเงินเสียใหม่ เงินสร้างความสุขสบายได้ แต่อย่ าติดกับดักเงิน

6 ‘เงินเก็บ ก็เอาไว้ซื้ อของ ไว้เที่ยวสิ’

โดยปกติแล้วหากสังเกตคนรอบตัว มักพบว่าการออมเงินของเขาเหล่า นั้นจะเกิดเพื่อเป้าหมายความสุขชั่ วคราวต่างๆ เช่น เก็บตังค์จะไปเที่ยว ช่วงหยุดย าวสงกรานต์ , เก็บตังค์ไปซื้ อเครื่องสำอางค์ชุดใหม่ เป็นต้น แต่เมื่อมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น กลับกล า ยเป็นว่าไม่เคยมีเงิน สำรองส่วนใดรองรับไว้เลย เป็นความเข้าใจทางการเงินและการใช้ชีวิต ที่ประมาทอย่ างมาก

วิธีแก้ไขวิธี = สร้างนิสัยการออมให้เคยชิน และแบ่ งประเภทเงินออม ต ามเป้าหมายด้วย

7 ‘จ่ายไม่ไหวหรอ ก’

หากต้องตัดสินใจซื้ อท รั พ ย์สินที่ดูมีร า ค า สูงเกินเอื้อมจนคุณรู้สึกกลัว เมื่อวิเคราะห์แล้วว่าไม่ใช่ท รั พ ย์สินไร้ส า ระ แต่เป็นท รั พ ย์สิน มี ประโยชน์ก่อมูลค่าเพิ่มหรือรายได้ เช่น ซื้ ออสังหาฯ ความจริงแล้วร า ค า อสังหาฯที่คุณกลัว คือข้อจำกัดที่คุณต้องเอาชนะ ให้ได้ หากคุณหยุดทุกอย่ างอยู่แค่ตัวเงินร า ค า คุณก็จะไม่กล้าไปไหน และก็ต า ยจากโลกไปด้วยการอยู่แบบนั้น วิธีแก้ไข = อย่ ากลัวการตัด สินใจซื้ อท รั พ ย์สินล ง ทุ น เมื่อพิจาณาจน มั่นใจแล้ว ให้ถือว่านั้นคือ บททดสอบหน้าใหม่ที่เราต้องทำให้ได้

8 ‘งานประจำอย่ างเดียวก็หมดเวลาแล้ว’

มีหล า ยคนคิดว่า เงินจากแหล่งเดียวก็เพียงพอแล้ว ซึ่งเป็นความ คิดที่ผิดพลาดในการทำงาน มากๆ เปลี่ยนความคิดตอนนี้ จงเชื่อว่า ช่องทางรายได้หรือที่มาของรายได้หลากหล า ยย่อมดีกว่าช่องทาง เดียวอย่ ากลัวเหนื่อยในการคิดหาช่องทางรายได้ ลำพังแรงกายเรา คงไม่พอ ต้องรู้จักหาวิธีให้เงินทำงานแทนคุณ คุณควรให้ความ สำคัญสิ่งเหล่านี้ด้วยดังนั้น เลิก คำพูดติดปาก ประโยคนี้ไปได้แล้ว

วิธีแก้ไข = อย่ าปิดกั้นรายได้ประจำช่องทางเดียว ควรสร้างช่องทาง รายได้ที่เป็นไปได้จากทุกทิศทุกทาง

ที่มา meokayna