8 พฤติก ร ร มที่ไม่ควรทำก่อนเข้านอนในทุกวัน หากรักตัวเอง

วันนี้เราอยากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้พฤติก ร ร มที่ควรเลิกทำก่อนเข้านอน เพื่อสุข ภาพ ที่ดีของเราเองกับบทความ 8 พฤติก ร ร มที่ไม่ควรทำก่อนเข้านอนในทุกวัน หากรักตัวเอง ไปดูกันว่ามีพฤติก ร ร มอะไรบ้างที่ไม่ควรทำ

1 ไม่ควรดื่มน้ำก่อนนอน มากๆ

การดื่มน้ำเปล่าเป็นประโยชน์มากๆ แต่จะแนะนำว่าสำหรับก่อนเข้านอนควรจิบน้ำน้อยๆไม่ควรดื่มในปริมาณที่มาก เพราะจะทำให้คุณลุกเข้าห้องน้ำตลอ ดทั้งคืน ส่ งผลทำให้การนอนหลับของคุณนั้น มีการหลับได้อย่ างไม่เต็มที่

2 ไม่ควรใส่ บรานอน

ในระหว่างวัน สาวๆทั้งหล า ยก็ใส่ บรากันเป็นปกติอยู่แล้ว แต่สำหรับในช่วงเวลานอนนั้นแนะนำว่าไม่ควรใส่ เพราะจะทำให้เกิด การรัดตัวมากจนเกินไป จนอาจทำให้มีความรู้สึกเ จ็ บ นอนหลับได้ไม่สบาย

3 ถอ ดนาฬิกา ก่อนนอน

การใส่นาฬิกาข้อมือเป็นเรื่องปกติที่จะใส่กันอยู่แล้วในระหว่างวันเอาไว้ดูเวลา แต่บางคนก็ใส่จนติดจนเพลิน จนลืมถอ ดนาฬิกาข้อมือและใส่เข้านอนไปด้วย จะแนะนำกันว่า ก่อนนอนควรถอ ดนาฬิกาข้อมือออ กก่อน เพราะนาฬิกานั้นจะมีคลื่น พลัง งาน ที่อาจจะเป็นสิ่ง ร บ กวนกับการนอนหลับของคุณได้

4 ทานอาหารเย็นให้เร็วขึ้น

อย่ างที่บอ กว่าการรับประทานอาหารนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องทานกันในทุกๆวัน และจะต้องเลือ กอาหารที่ให้เป็นประโยชน์กับร่างกาย สำหรับอาหารในมื้อเย็นควรทานให้เร็วหน่อยสัก 5-6 โมง ก่อนเข้านอนควรเว้นการทานอาหารประมาณ 2-3 ชม. เพื่อที่จะให้เวลาร่างกายมีการย่อยอาหาร ไม่ควรทานอาหารแล้วเข้านอนในทันที เพราะจะทำให้ท้ อ ง อื ดแน่นท้ อ งรบกวนเวลานอนหลับได้ ทำให้เรานอนหลับได้อย่ างไม่เพียงพอ

5 ไม่คุยโทรศัพท์ ก่อนนอนนานๆ

โทรศัพท์มือถือที่ปัจจุบัน มีแทบจะกล า ยเป็นส่วนห นึ่ งของการใช้ชีวิตเลย ทานข้าว เข้าห้องน้ำ ตอนเช้า ก่อนนอนก็มักจะต้องหยิบกับโทรศัพท์เป็นสิ่งแรก และเชื่อว่าหล า ยๆคนคงจะรู้กันอยู่แล้วว่า การที่เราเล่นโทรศัพท์มือถือ อยู่บ่อยๆ คุยโทรศัพท์มือถือเป็นเวลานานๆ แม้กระทั่งการวางโทรศัพท์มือถือใกล้กับที่นอน คลื่นของโทรศัพท์มือถือนั้นจะเป็นตัว ร บ กวนการนอนหลับ ส่ งผลที่ไม่ดี ต่ อ ส ม อ งด้วย

6 ส ม อ งปลอ ด โปร่ง

แน่นอนว่าการอ่านหนังสือเป็นสิ่งที่ดี ไม่ว่าจะเป็นหนังสือความรู้หรือหนังสือทั่วไปก็แล้วแต่ แต่การอ่านหนังสือก่อนนอน มากๆแนะนำว่าไม่ควรทำ เพราะจะทำให้ส ม อ งทำงานหนัก ก่อนเข้านอนควรที่จะทำให้ส ม อ งมีความปลอ ด โปร่ง มีความผ่อนค ล า ยไม่ ค ว รเ ค รี ย ด

7 ล้างเครื่องสำอาง ล้างหน้าก่อนนอน

การแต่งหน้าออ กไปทำงานในทุกๆวัน เมื่อ กลับเข้ามาแล้วจะต้องล้างหน้าทำความสะอาดผิวหน้าให้สะอาดดี เพื่อที่จะไม่ให้มีการห มั ก ห ม มกล า ยเป็นสิ่งที่ อุ ด ตันเป็นสิ่งส ก ป ร ก อยู่บนใบหน้า

8 งีบระหว่างวัน

การงีบระหว่างวัน ช่วงระยะเวลาสั้นๆประมาณ 10 – 15 นาทีเป็นสิ่งที่ดี เพราะจะช่วยทำให้ส ม อ งของเรานั้น มีความปลอ ด โปร่งได้ มีการพักผ่อนที่ดี แต่การนอนหลับระยะเวลาที่นานๆนั้นจะทำให้ช่วงเวลากลางคืนของคุณนั้นนอนไม่หลับ รู้สึกไม่ง่วง นอนหลับได้อย่ างไม่เต็มที่

ที่มา postsara, Postsod