8 ลักษณะของคนที่จะลำบากไปจนแก่

เชื่อว่าไม่มีใครอย ากลำบากไปจนถึงตอนแก่หรอ กจริงไหม แต่นั่นก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเรารู้จักใช้จ่ายมากแค่ไหน อ ย่ ามัวแต่โ ท ษชะต าที่ส่งเราเกิดมาจน หล า ยคนเกิดมา

จนแต่เขาก็สามารถพาตัวเองไปอยู่จุดชีวิตที่ดีได้ ฉนั้นหากเราอย ากมีชีวิตที่ดี ก็ต้องเริ่มจากตัวเรา วันนี้เราเลยจะพามาดูว่า คนแ บ บ ไหนกันบ้างที่ชีวิตจะลำบากไปยันแก่

1. ไม่เคยตั้งงบในการใช้เ งิ นซื้ อสิ่งต่างๆ

เพราะหล า ยคนไม่เคยตั้งงบ ซื้ อเสื้ อผ้าก็ จัดเต็ม สุดท้ายเป็นไงล่ะ ก็เกินความจำเป็นทุกที เกินกำลังท รั พย์ที่มี ของตัวเอง ทีนี้มันก็กล า ยเป็นห นี้ ไม่รู้จบ จนเราต้องมาเ ค รี ย ดกับมันอีก

2. แยกไม่ออ ก ว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็น

คือเราต้องรู้ว่าสิ่งไหน จำเป็นถ้าข า ดไปแล้วจะใช้ชีวิตไม่ได้ หรืออีกอ ย่ างคือ สิ่งไหนไม่มีหรือมีก็ดีได้ ข าดไปแล้วยังใช้ชีวิตได้ต ามปกติ แต่หากคิดว่า มีแล้วชีวิตจะดีขึ้น ก็ซื้ อไปเถอะ เช่นอาหารจานห รู เสื้ อผ้าแพงๆ แต่ถ้าเราแยกไม่ได้จริงๆ เอาอารมณ์เป็นที่ตั้ง เรานี่แหละจะเป็นเหยื่ อภ าพ ล วงเหล่านั้น

3. ใช้เ งิ นเพิ่ม

ใครก็ต้องอย ากมีชีวิตที่ดีขึ้นกันทั้งนั้น แต่อย่ าลืมว่า ชีวิตที่ดีขึ้น ไม่จำเป็นต้องมา กับร า ยจ่ายที่มากต ามนะ จงมีชีวิตที่ดีโดยการไม่จ่ายฟุ่มเฟือย

4. การเป็นสาวกเทคโนโลยีใหม่ๆ

ไม่แปลกเลย หากจะมีอุปกรณ์คู่กาย ที่มัน มากมาย แต่ว่านะ ก็ต้องใช้ประโยชน์จากสิ่ง ที่เราซื้ อให้เต็มที่ ใช้มันให้คุ้มกับที่เราต้องการมัน

5.ไม่สนใจห นี้เลย ว่ามีเท่าไหร่

เมื่อได้เ งิ น มาก็มั วแต่เที่ยวสนุก ใช้จ่ายแ บ บ ไม่คิด จนกระทั่งดอ กเบี้ ยมันทบต้นไปเรื่อย ๆ ส่วนคนที่อย ากร ว ยนั้นพวกเขา กลั วห นี้ นะ ฉะนั้นพวกเขาจึงให้ความสำคัญกับห นี้เป็นอ ย่ างแรกเลย เพราะพอมีร า ยได้เข้ามา เขาก็จะรีบชำระ ห นี้ก่อน ก่อนจะไปใช้จ่าย

6.ไม่สนใจอนาคต

ในเรื่องของการเ งิ นของอนาคตหล า ยคนสนใจแต่กับความสุขในวันนี้ กินอิ่มป าร์ตี้สนุก เที่ ยวสนุกไปวันๆ ใช้เ งิ นให้เต็มที่ แต่หารู้ไม่ ทุกวันนี้เ ศ ร ษ ฐกิ จมันเป็นอ ย่ างไร แต่ก็ยังทำกันอยู่

7. คิดว่าเร็วเกิน เลยยังไม่ออมเ งิ น

เราจงเลิกผั ดวัน ประกันพรุ่งเ สี ยที จงเริ่มออมเ งิ นเดี๋ยวนี้เลย เพราะไม่ว่าจะสิบร้อยพันหมื่น มันก็ถือว่าเราได้เริ่มต้นแล้วไง จงออมด้วยความต่อเนื่องสม่ำเสมอ แม้จะไม่อย ากออมก็เถอะนะ เพราะการมีวินัยคือ การทำสิ่งที่ ต้องทำ แม้เราจะไม่อย ากทำ

8. ไม่เคยตร ว จสอบ บันทึ กการใช้จ่ายตัวเอง

หล า ยๆ คนไม่เคยแม้จะจดเรื่องเ งิ นของตัวเองว่าใช้ไปเท่าไหร่ ได้มาเท่าไหร่ ทั้งที่เป็นเรื่องที่ควรทำ และดีกับตัวเองมากๆ เพียงเพราะคิดว่า เรารู้อยู่แล้วว่ารับจ่ายออมเท่าไหร่ ก็จริงนะที่เราอาจรู้ความเคลื่อนไหว

เ งิ นที่เข้า ออ ก ในกระเป๋าว่าเท่าไหร่ แต่นั่น มันเป็นเพียงก้อนใหญ่ ๆ ไง แต่ส่วนร า ยจ่ายจิปาถะ เราเองก็จำไม่หมดว่ามันเท่าไหร่ หล า ยๆคนไม่เคย แม้แต่จะสนใจ และนั่นก็เป็น รู รั่ ว เล็ก ๆ และนี่แหละกลับสร้างผลกระทบ ยิ่งใหญ่ต่อสถานะการเ งิ นของคุณ โดยที่ไม่รู้ตัวเลย

ที่มา forlifeth  san-sabai