8 สิ่งควรทำแก้อาการบ้านหมุน

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการแก้อาการบ้านหมุนที่สามารถทำเองได้ ไม่ต้องไปพบแพทย์ กับบทความ 8 สิ่งควรทำแก้อาการบ้านหมุน ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้เราสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ต ามปกติ

อาการบ้านหมุน เกิดจากความผิดปกติของอวัยวะภายในหูชั้นใน ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมความสมดุลของร่างกาย หากเป็นแล้วจะรู้สึกเหมือนบ้าน หรือสิ่งของที่มองเห็นได้หมุนเฉียบพลัน บางรายอาจมีอาการ คลื่นไส้อาเจียน นี้สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย เมื่ออายุมากขึ้นจะยิ่งมีความเสี่ยงมาก ซึ่งจัดได้ว่าเป็นที่ถึงชีวิต และจะเริ่มต้นตรวจวินิจฉัยด้วยการทำ CT Scan เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบประสาท แต่จะดีกว่าไหม หากเราสามารถแก้ไข หรือบ ร ร เ ท าอาการที่มีให้เบาลงได้ด้วยตัวเอง เพราะอาการนี้เป็นได้ตลอ ดเวลา ดังนั้นควรป้องกันตัวเองไว้ก่อนจะดีกว่า

วิธีบ ร ร เ ท าอาการบ้านหมุน

1 เมื่อรู้สึกเกิดอาการบ้านหมุน ให้เคลื่อนไหวตัวเองให้ช้าลง เพราะการเคลื่อนไหวอรวดเร็วนั้น จะทำให้อาการมีแต่แย่ลง หรืออาจเป็น มากขึ้นจนเกิดได้โดยไม่ทันระวัง ดังนั้นควรเคลื่อนไหวร่างกายให้ช้า และหาเครื่องเกาะยึดเหนี่ยวไว้ข้างตัว หากอาการเริ่มดีขึ้น ก็ควรหาที่นั่งพักก่อนจะดีกว่า

2 ระดับสายต าให้ขนานกับพื้นให้มากที่สุด อมองขึ้น มองลง เพราะจะยิ่งทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะมากขึ้น หรือสิ่งที่เป็นอยู่จะแสดงอาการมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอยิ่ง

3 ใช้ต าโฟกัสไปยังจุดที่อยู่ไกล การได้มองอะไรไกลๆในระดับสายต าที่ขนานกับพื้นนั้น จะช่วยทำให้ประสาทผ่อนคล า ยมากขึ้น ความวิงเวียนศีรษะ หรือต าพล่ามัว จะค่อยๆบ ร ร เ ท าลง เพราะวัตถุที่อยู่ใกล้สายต า จะเคลื่อนไหวเร็วมากจากระยะมองเห็น หากมองไกลๆจะสามารถมองได้ในมุมกว้าง สิ่งที่ขยับเคลื่อนไหวจะดูช้าลง และทำให้สบายิ่งขึ้น

4 เคลื่อนไหวร่างกายอมั่นคง อทำท่าทางอะไรซ้ำๆ เช่น การสะบัดหน้า การขยับแขนขยับขา เพราะจะทำให้เกิดการทรงตัวที่แย่ลง ยิ่งทำให้อาการบ้านหมุนแสดงออ กมาได้มากกว่าเดิม ดังนั้นควรเคลื่อนย้ า ย ตัวเองอช้าๆ ด้วยความระมัดระวังและมั่นคง

วิธีกายภาพเพื่อลดอาการบ้านหมุน

1 หันศีรษะ 45 องศา เราจะเริ่มต้นด้วยการตั้งศีรษะอยู่ในตำแหน่งตรงที่สุด จากนั้นให้ค่อยๆหมุนศีรษะไปทางซ้าย 45 องศา อหมุนเร็วเพราะอาจจะทำให้เกิดอาการได้ เมื่อหมุนไปทางซ้ายแล้ว ก็ให้หมุนไปทางขวาในลักษณะเดียวกันด้วย

2 นอนหงาย ตั้งต้นด้วยการนอนหงายด้วยท่าทางที่สบายที่สุด จากนั้นให้เอียงศีรษะไปทางซ้ายแนบหูลงกับหมอน ค้างไว้ 30 วินาที จากนั้นก็ให้ค่อยๆเอียงศีรษะไปทางขวาทำในลักษณะเดียวกันกับข้างซ้าย ค่อยๆทำอช้าๆ อเคลื่อนไหวเร็วจนเกินไป

3 พลิกตัว เมื่อทำการเอียงศีรษะแล้วให้ทำการพลิกตัวต าม ในด้านเดียวกับที่เราเอียงศีรษะค้างไว้อยู่ เป็นท่านอนตะแคง ซึ่งควรค้างเอาไว้ 30 วินาทีเช่นเดียวกัน จากนั้นก็ให้ค่อยๆเปลี่ยนข้างต ามลักษณะศีรษะที่เอียงต่อไป

ควรทำการกายภาพด้วยตัวเองอนี้วันละ 3 ครั้ง ทำให้ครบทั้ง 3 ข้อ จะช่วยทำให้ห า ยจากการเกิดอาการบ้านหมุนได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่นักกายภาพต ามโรงพบาลใช้ในการบำบัดผู้ป่ ว ย และเราสามารถทำได้เองที่บ้าน แต่หากว่าเป็น มาก และเกิดขึ้นบ่อยครั้ง แนะนำให้ไปปรึกษาแพทย์จะดีกว่า

ที่มา Postsod, krustory