8 สิ่งที่คนใจดีมากเกินไป ต้องมากลุ้มใจเอง

วันนี้เราจะมาแนะนำคุณเกี่ยวกับการเป็นคนใจดีมากจนเกินไป กับบทความ 8 สิ่งที่คนใจดีมากเกินไป ต้องมากลุ้มใจเอง ไปดูกันว่าการเป็นคนใจดีมากเกินไปนั้นจะต้องเจอกับอะไรในชีวิตของเขาบ้าง

1 ห่วงแต่ความลำบากของคนอื่น ละเลยความรู้สึกตัวเอง

บุคคลใจดีอย่ างนี้ มักจะเป็นผู้ที่ทนเห็นผู้อื่นลำบากไม่ได้ ต้องคอยแต่จะอย ากยื่นมือเข้าไปช่วยอยู่ตลอ ด มักชอบห่วง แต่ความลำบากของคนไกล มองไม่เห็นถึงความรู้สึกของคนใกล้ตัว จนกล า ยเป็นว่า ได้ลืมนึกถึงตัวเองและครอบครัวไปด้วยซะงั้น

2 คิดแต่ว่า คนอื่นจะไม่พอใจ ในตัวเรา

ความใจดีของเราที่มี อาจเป็นสิ่งที่ทำให้ คนบางคนเกิดความเกร งกลั วได้ว่า ว่าคนอื่นจะต้องรู้สึกไม่พอใจแน่ หากมอบความช่วยเหลือ ให้คนเหล่านั้นได้อย่ างไม่ดีพอ นี่ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งความคิด ที่สามารถย้อนกลับมาทำร้ ายตัวเราได้เหมือนกัน เพราะต้องมานั่งแบกรับภาระปัญหาของคน และยังต้องมาคอยระแวงว่า ใครจะไม่พอใจเราอีกด้วย

3 แก้ปัญหา ทั้งที่ไม่ได้ทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเอง

ในบางทีความใจดีของคุณเอง ก็ทำให้เราต้องเป็นคนที่คอยนั่งแก้ไขปัญหาของคนอื่นอยู่เรื่อยๆ ทั้งที่ตัวเองไม่ได้มีส่วนได้เกี่ยวข้องอะไรเลย และยังเป็นอีกหนึ่งสาเหตุ ที่ทำให้เราหนักใจ เพราะการต้องมานั่งคิดแก้ไขปัญหาให้คนอื่นเขา เรื่องของตัวเองก็ไม่ใช่

4 คิดมากเรื่องคนอื่น

เป็นคนใจดีก็งี้แหละ มักชอบนำคำพูด การกระทำของคน มาคิดมาก แล้วทีนี้ตัวเองก็เป็นทุ ก ข์ อย่ างไม่สามารถเลี่ ยงได้ เพราะด้วยพื้นฐานที่มีความใจดี เลยทำให้ต้องคอยคิดเล็กคิดน้อยเรื่องคนอื่นอยู่เสมอ

5 ต้องเป็นคนใจร้ า ย เพราะการปฏิเสธครั้งเดียว

มักไม่ค่อยได้ตอบปฏิเสธกับใคร พอถูกเข้ามาขอรับความช่วยเหลือ ทำให้ในบางครั้ง ถ้าสถานการณ์รอบข้าง มันบั งคับให้ปัดการช่วยเหลือ ก็อาจมีผลทำให้คนบางคน ต้องถูกมองว่าใจร้ ายจากคนอื่นไปโดยปริย าย ทั้งๆ ที่เพิ่งเคยไปปฏิเสธไปแค่หนึ่งครั้งเอง

6 อาจจะต้อง ตกที่นั่งลำบาก

เพราะความที่เป็นคนมีจิตใจดี จึงมักชอบหยิบยื่นความช่วยเหลือ ให้ใครๆเสมอ มันจึงละเลยลืมความเป็นจริง หล า ยอย่ างไปว่า ใจดีมากไปอาจเป็นสิ่งที่สามารถ ย้อนกลับมาทำร้ า ยเราได้ โดยการนำพาคุณๆ ทั้งหล า ยที่ใจดีมีเมตต า ไปตกอยู่ในที่นั่งลำบาก อีกทั้งยังไร้ซึ่งการหลี กเลี่ ยงหรือหล บหนีอะไรได้ทั้งนั้น

7 ต้องกลื นไม่เข้า ค ายไม่อ อ ก

หล า ยครั้งหล า ยหน กับการต้องนำตัวเองเข้าไป อยู่ในสถานการณ์ที่กลื นไม่เข้า ค ายไม่อ อ ก เนื่องจากไม่สามารถบ อ กปั ด ปฏิเสธความช่วยเหลือได้เลย เพราะตัวเองมีความใจดีไง จึงทำให้เกิดความรู้สึกอึดอัด ลำบากใจ แล้วสุดท้ายแล้ว ก็ไม่สามารถที่จะทำต ามใจตัวเองได้

8 เมื่อหมดประโยชน์ ทำให้เสี ยความรู้สึก

คนบางประเภท ก็มักชอบเดินข้ามาวนเวียนอยู่ในชีวิตหวังเอาผลประโยชน์ ในความใจดีของอีกคนอยู่เสมอ จนสุดท้ายนั้น ก็ได้กลับกล า ยเป็นว่า บ่อยครั้งที่คนใจดี อาจจะต้องกล า ยเป็นคนใจร้ าย เพราะการถูกมองข้ามความสำคัญ พอหมดผลประโยชน์กับใครสักคนนั่นเอง

ที่เราได้กล่าวมานั้น ตรงกับสิ่งที่เคยเจอกันบ้างไหม ถ้าตรง ก็ควรให้รีบแก้ไขโดยด่ วน ไม่เช่นนั้นจะแก้ไขย าก เมื่อมันนานไปกว่านี้

ที่มา : san-sabai