8 สิ่งเหล่านี้ รี บทำ ช่วยพลิกชีวิตในวันตกงาน

วันนี้เราจะพาคุณที่กำลังรู้ตัวว่าในอนาคตอันใกล้นี้ คุณกำลังจะตกงานทำให้รายรับน้อยลงแต่รายจ่ายยังเท่าเดิม วันนี้เราจะพาคุณไปวางแผนชีวิตเพื่อเตรียมรับมือ กับการตกงานในวัยกลางคนในครั้งนี้ กับบทความ 8 สิ่งเหล่านี้ รี บทำ ช่วยพลิกชีวิตในวันตกงาน ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้ชีวิตของคุณนั้นได้ดำเนินไปอย่ างมีความสุขเหมือนวันที่มีงานทำ

ด้วยสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ หล า ยคนคงจะหวั่นกับ ค ว า ม เ สี่ ย ง ที่จะตกงาน หรือถูกเลิกจ้างเป็นอย่ างมาก หรือแม้แต่บางคนที่ตัดสินใจลาออ กจากเองเพราะรู้สึกไม่มีความสุขกับการทำงาน แต่ก็ต้องมานั่งกลุ้มใจทีหลัง กับค่าใช้จ่ายและภาระห นี้สินที่แบกไว้ วันนี้เราจะมาบอ กสิ่งที่ต้องทำ หลังจากออ กจากงาน หรือถูกเลิกจ้าง ว่าควรทำทำอย่ างไรต่อไป

1 ทำงานฟรีแลนซ์

หล า ยคน มีความฝันที่ อ ย า ก จะทำงานอิสระ ไม่ต้องไปเป็นลูกน้องรับคำสั่งจากใคร หรือคอยรองรับอารมณ์ใคร แต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะเป็นได้ อย่ างที่หวังด้วยเหตุผลเรื่องความมั่นคง และความแน่นอนของรายได้ จึงทำให้หล า ยคนไม่กล้าที่จะออ กมาใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการดังนั้น

เวลาว่างงาน จึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้เราได้ลองทำในสิ่งที่ อ ย า ก จะทำ และยังเป็นการหารายได้ให้ตัวเองโดยอาจจะเริ่มจากรับงานฟรีแลนซ์เล็กๆ ที่สามารถทำคนเดียวได้ และเมื่อพบลู่ทางจะได้สามารถนำมาเป็นอาชีพหลักที่สร้างรายได้หลักให้กับเรา โดยที่ไม่ต้องกลับไปเป็นพนังงานเงินเดือนอีกต่อไป

2 ตรวจสอบสภาพการเงินของคุณ

เมื่ออยู่ในสถานะว่างงาน การตรวจสอบสภาพการเงินของคุณ ในปัจจุบันจึงเป็นสิ่งสำคัญคุณต้องคำนวณถึงรายจ่ายและภาระห นี้สินที่ต้องจ่ายทุกเดือน และมองหารายได้ที่ยังเหลืออยู่ว่าเพียงพอหรือไม่ อย่ างไร เพื่อที่คุณจะได้เตรียมตัวและรับมือ กับสถานการณ์การเงินของคุณได้ถูกต้อง รายจ่ายไหนที่ไม่จำเป็น ก็ให้เอาออ กไป เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ให้สมดุลกับการเงินปัจจุบัน

3 ติดต่อประกันสังคม

หากคุณว่างงาน สิ่งแรกที่จะต้องทำ คือ การจัดการเรื่องประกันสังคม ให้เรียบร้อย ไม่ว่าจะว่างงาน จากการลาออ กเองหรือถูกไล่ออ ก ต้องรีบไปติดต่อสำนักงานประกันสังคมเพื่อ รั ก ษ า สิ ท ธิ และประโยชน์ที่เราพึงจะได้รับ

4 เคลียร์เงินกอง ทุ น สำรองเลี้ยงชีพ

สำหรับเรื่องเงินกอง ทุ น สำรองเลี้ยงชีพ หากคุณเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คุณก็จะได้ประโยชน์จากเงินสะสม โดยสามารถรับเป็นเงินก้อนได้เวลาออ กจากงานก็จะมีเงินก้อนไว้สำรองเลี้ยงชีพ แต่หากคุณยังไม่ได้จำเป็นที่จะใช้เงินก้อนนี้ ก็อาจจะคงเงินไว้ในระบบก่อน เพื่อรอโอ น ย้ายไปยังกองทุนของบริษัทใหม่ในอนาคตแต่หากคุณออ กจากกองทุนโดยที่ยังไม่เกษียณอายุ คุณอาจจะเสี ยผลประโยชน์จากเงินสมทบที่จะได้รับไม่เต็มจำนวนดังนั้นควรศึกษาเงื่อนไขต่างๆ อย่ างละเอียด เพื่อไม่ให้เสี ยเปรียบผลประโยชน์ที่คุณควรจะได้รับ

5 เปลี่ยนพฤติกรร มการใช้เงิน

หลังจากตรวจสอบ การเงินของคุณเรียบร้อยแล้ว คุณจะทราบถึง ทิศทางการเงินของคุณ ระหว่างรายได้กับรายจ่าย แน่นอนว่ารายได้ของคุณลดลงดังนั้นสิ่งที่ต้องทำคือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรร ม การใช้เงินอย่ างเร่งด่วน ต้องลดรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือยออ กไปให้หมด และจ่ายให้น้อยลงสำหรับ สิ่งที่จำเป็นในส่วนของค่าใช้จ่าย หรือภาระห นี้สินที่คุณต้องจ่ายนั้น ให้เลือ กลดเป็นอันดับสุดท้ายเพราะมันจะมีผลกระทบต่อเครดิตและความน่าเชื่อถือของคุณ เป็นการเรียงลำดับความสำคัญในการเลือ กที่จะใช้จ่ายนั่นเอง

6 มองหางานใหม่

หล า ยคนเมื่อว่างงาน ก็มักจะรีบเร่งหางานใหม่ทันที โดยที่ไม่ได้มองถึง ความชอบของงานจริงๆ กล า ยเป็นว่าทำได้ไม่นาน ก็ต้องลาออ กมาหางานใหม่อีกเหมือนเดิมแน่นอนว่าการหางานที่ชอบ ทำแล้วมีความสุข กับเพื่อนร่วมงานและสภาพแวดล้อมที่ทำงานดีๆ รวมถึงผลตอบแทนที่น่าพอใจนั้น ห า ย า ก ยิ่งกว่าการงมเข็มในมหาสมุทร การจะทำงานและอยู่กับมันให้ได้นานๆก็ขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัยหลัก คือ เนื้ อง หาของงาน รายได้

และผู้ร่วมงาน หากใครมีความพอใจต่อสิ่งเหล่านี้ได้ 2 ใน 3 อย่ าง ก็จะสามารถทำงานนั้นได้อย่ าง ย า ว น า น และไม่ต้องเปลี่ยนงานบ่อยๆ ดังนั้นเราควรที่จะมองหาสิ่งที่ตรงกับความต้องการ ของตัวเองและสามารถอยู่กับมันได้นานๆ โดยที่ไม่ต้องกลับมาตกอยู่ในสถานะว่างงานอีก

7 เก็บ รั ก ษ า เงินก้อน

หากว่างงาน และได้เงินก้อน อย่ าเพิ่งรีบร้อนใช้เงินเงินก้อนนี้ หรือแม้แต่ จะนำไปปลดห นี้ เพื่อหวังลดภาระห นี้สินวิธีที่ดีที่สุดที่จะจัดการกับเงินก้อนนี้อย่ างช าญฉลาด คือ การนำเงินก้อนนี้มาแบ่งสรรปันส่วน จัดสรรเงินเพื่อให้เพียงพอต่อ การดำรงชีพและการจ่ายคืนห นี้ได้ต ามกำหนด

ไว้ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ค่าบ้าน ค่างวดรถ ค่าบัต รเ ค ร ดิ ต และอื่นๆ คุณควรที่จะกันเงินสำรองนี้ รวมถึงเงินส่วนอื่นๆ ที่จะทำให้คุณสามารถใช้ชีวิตได้ต ามปกติไปอีก 6 เดือนเป็นอย่ างน้อยเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะสามารถอยู่ได้อย่ างปกติ จนกว่าจะหางานใหม่ทำได้

8 พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

ถึงแม้ว่าเรากำลังตกอยู่ในสถานะคนว่างงาน ก็ใช่ว่าเราจะต้องปล่อยเวลาทิ้งไปให้เปล่าประโยชน์ หรือตระเวนหาแต่งานใหม่ จนลืมไปว่าสิ่งสำคัญอีกอย่ างในการที่จะเริ่มต้นการทำงานใหม่ คือ ศักยภาพที่สูงขึ้นของเราเองเราควรมีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ โดยเฉพาะ

เรื่องของภาษาต่างประเทศ หรือทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานในทุกสายงานปัจจุบันไปแล้วนอ กจากนี้ การพัฒนาศักยภาพตัวเองในด้านวิช าชีพต ามความต้องการในสายงานที่จะทำ ก็จำเป็นและมีผลต่อ การพิจารณารับเราเข้าทำงานเป็นอย่ างมาก

เราจึงไม่ควรปล่อยช่วงเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ ใช้เวลาที่ว่างงานนี้แหละ มองหาโอกาสพัฒนาตัวเองเพื่อเตรียมพร้อมกับการทำงานในอนาคต

ที่มา verrysmilejung