8 อย่ างที่คนกำลังจะมีอายุ 60 ปี ควรที่จะต้องทำให้ชีวิตมีความสุข

หากวันนี้คุณนั้นเก ษียณอายุแล้ว และกำลังจะเกษียณอายุในิีกไม่ช้านี้ สิ่งเดียวที่อย ากจะมีก็คือความสุขในชีวิตและวันนี้เราก็มีบทความเกี่ยวกับ 8 อย่ างที่คนกำลังจะมีอายุ 60 ปี ควรที่จะต้องทำให้ชีวิตมีความสุข ไปดูกันว่าอะไรบ้างที่คนสูงวัยควรที่จะทำ

1 ‘ปลูกเมล็ดพันธุ์ ของการคิดบวก ลงในใจ’ ไม่มีอะไรน่าเ ก ลี ย ด

เท่าการ เป็นคนแก่ ขี้หงุดหงิดอารมณ์ร้ า ย และเจ้ากี้ เจ้าการชอบจับผิดไม่ว่าใคร ๆ ก็อย ากอยู่ใกล้คนที่มองโลกในแง่ดีสำหรับ คนสูงวัย คงไม่มีของขวัญใด ล้ำค่าเท่าชีวิตที่สงบสุข มีแต่ความสบายใจ

2 ‘หาเพื่อนใหม่ ที่อายุน้อยกว่า ‘เพื่อให้มีชีวิตชีวา ไม่อับเฉา

ลองหากิจก ร ร มใหม่ ๆ ทำเพื่อผูกมิตรกับเพื่อนต่างวัย แทนที่จะขลุกอยู่กับกลุ่มคนแก่ คุยแต่เรื่องเก่ าๆ ที่ทำให้ห่อเหี่ยวหัวใจ

3 ‘เลิกพฤติก ร ร มไม่ดี ที่ทำให้ติดเป็นนิสัย’เช่น

การเลิก สู บ บุ ห รี่ ห รือเลิกนิสัยไม่ดี ที่ทำล า ยสุขภาพ กายและใจ

4 ‘วางแผนเกษียณอายุ’ เพื่อเตรียมสุขภาพกา ยและสุขภาพใจที่ดี

ไว้เป็นของขวัญให้ตัวเอง ย ามแก่เฒ่ าอย่ าผัดวัน ประกันพรุ่ง ว่าเมื่อวันนั้น มาถึงค่อยคิด เริ่มตั้งแต่วันนี้ ลองถามตัวเอง ว่าถ้าพรุ่งนี้คือวันที่ ต้องเกษียณอายุ จากงานคุณมีเงินทอง สำรองไว้ เลี้ยงดูตัวเอง

หรือยังและนอ กเหนือ จากงานประจำ ที่ทำมาทั้งชีวิตจริง ๆ แล้วชีวิตนี้คุณอย ากทำอะไร การค้นหาตัวเอง ตอนอายุ 60 คงไม่สนุกแน่นอน เพราะเต็มไป ด้วยแรงกดดัน

5 ‘การรู้จักให้อภั ยคนอื่น’ ชีวิตของคนวัย เกษียณผ่านอะไร มาเยอะก่อนจะ ถึงอายุ 60 สิ่งสำคัญที่ควรทำคือ ให้อภั ยเพื่อปลดปล่อยตัวเอง จากความขุ่นข้องหมองใจ ใครเคย ทำอะไรไม่ดี กับคุณก็ขอให้ลืมไป

6 ‘ขุดหาความฝันใ นวัยเย าว์แล้ว ทำให้เป็นจริง’ ความฝัน ไม่ว่าจะใหญ่ หรือเล็กล้วน มีคุณค่าเราใช้เวลาเกือบ ทั้งชีวิตหมดไป กับการแสวงหา ความสำเร็จในหน้าที่การงาน และสั่งสมความมั่งคั่ง โดยลืมไป ว่าอะไร

คือความสุข ที่แท้จริงก่อนวัยเกษียณ ลองหางานอดิเรกที่ทำ แล้วมีความสุข ให้พบอาจเป็นกิจก ร ร มง่าย ๆ ที่ชื่นชอบตอนเด็กเช่นการปลูกต้นไม้ขี่จักรย าน เลี้ยงปลาหรือ เขียนหนังสือ สิ่งเหล่านี้ เปรียบเหมือนย าชูใจ ที่สร้างความกระปรี้ กระเปร่า ในช่วงบั้นปล า ยชีวิต

7 ‘หยอ ดกระปุก สะสมความมั่งคั่งไว้ รองรับ’ ปฏิเสธไม่ได้ ว่าความสุขของชีวิต

หลังเกษียณ ต้องมีเงิน หรือท รั พ ย์สินเพียงพอ ที่จะเลี้ยงตัวเอง อย่ าหวังให้ลูกหลานเลี้ยงดูเด็ดข า ด คำว่าเพียงพอ ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคน ลองคำนวณ คร่าวๆ ว่าหากมี ชีวิตอยู่ถึง 80 ปี ต้องเตรียมเงินไว้ ใช้อีก20ปี

แต่ละเดือน เราต้องการใช้จ่ายเท่าไหร่ สมมติว่า อย ากใช้เงินเดือนละ 20,000 บาทภายใน เวลา20ปี ต้องมีเงิน 4 ล้าน 8 แสนบาท คิดง่าย ๆ ว่าถ้าไม่รีบหาเงิน ตอนยังมีเรี่ยวแรง พอแก่ไปจะหาเงินล้านจากไหน นี่ยังไม่นับรวมเงินสำรอง ไว้ใช้ย ามเ จ็ บป่ ว ย

8 ‘ เป็นเจ้าของกิจ การตอนอายุ 50 ไม่ใช่เรื่องแปลก’ การเปลี่ยนอาชีพ ตอนที่ยังมีกำลัง วังช าบุกเบิกธุรกิจใหม่ อาจช่วยต่อ ลมห า ยใจ

การทำงานเพื่อ สะสมความมั่งคั่ง ออ กไปอีก 10-20 ปี แทนที่จะจบ ชีวิตทำงานตอนอายุ 60 ยิ่งเริ่มต้นเร็วเท่าไหร่ ก็ยิ่งประสบ ความสำเร็จเร็วเท่านั้น

ที่มา 108resources