9 ข้อคิดหัดพูดรั ก ษ าน้ำใจคนใกล้ตัว ละเลยน้ำใจคนไกลบาง เพื่อตัวเราเอง

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้การพูดจาเพื่อรั ก ษ าน้ำใจของคนใกล้ตัว เพื่อตัวของเราเอง ก้บบทความ 9 ข้อคิดหัดพูดรั ก ษ าน้ำใจคนใกล้ตัว ละเลยน้ำใจคนไกลบาง เพื่อตัวเราเอง ไปดูกันว่าทำไมเราถึงควรรั ก ษ าน้ำใจคนใกล้ตัว ละเลยคนไกลตัวบาง

1 จงบอ กกับตัวเองดังๆว่า ‘ฉันรับได้กับความล้มเหลว แต่ฉันจะไม่ละทิ้ง’

2 คนบางคน นอ กจากกล า ยเป็นความทรงจำก็ไม่มีใครอย ากจะจำไว้

ความอ ดสูใจบางอย่ างนอ กเสียจากเก็บเงียบไว้ ก็ไม่มีใครอย ากจะพูดถึงเรื่องบางเรื่อง นอ กเสียจากตัวเอง ก็ไม่มีใครเข้าใจ

3 บางครั้ง เราก็ทำตัวเหมือนเด็กน้อย ที่เอะอะโวยวายเพราะหวังพึ่งพา

ที่ทำตัวดีมีมารย าก็เพราะเขาคือคนแปลกหน้า ที่กระตือรือร้นก็เพราะเขาคือคนที่แคร์ ที่ไม่ติดต่อ กลับไปอีกก็เพราะรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนเกิน

4 สิ่งที่ทำให้เราช่องว่างระหว่างเรา ไกลกันออ กไปเรื่อยๆ ไม่ใช่เพราะความรัก

ไม่ใช่เพราะความโ ก ร ธแค้น แต่เป็นเพราะคนเคยรักเคยชอบ ค่อยๆกล า ยเป็นคนแปลกหน้าโดยไม่รู้ตัว

5 เรื่องบางเรื่องและคนบางคนลืมได้ก็ลืมไปเถอะ

เพราะคนอื่นเขาไม่เคยเก็บเธอมาใส่ใจอะไรเลย เธอนั่นแหละที่คิดเองเออเอง

6 เมื่อใดที่เธออย ากให้ใครสักคนเดินเคียงข้าง เธอจะเข้าใจในตอนนั้นว่า คนบางคนหามาไม่ได้ง่ายๆ คนบางคนไม่ควรหา และคนบางคนหาไม่เคยเจอ

7 จำไว้นะว่าเธอร้องไห้ได้ เธอเ จ็บแค้นได้ แต่เธอไม่ควรอ่อนแอ

เพราะยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่รอคอยรอยยิ้มของเธอ ให้กลับมาอยู่บนใบหน้าอีกครั้ง

8 คนเรา มักถนอมในสิ่งที่ยังไม่เคยครอบครอง และเย็นช าต่อสิ่งที่เคยครอบครอง

ขอให้เธอรู้ไว้ ความโชคดีบางอย่ างเกิดขึ้น เพราะเธอเห็นความโชค ร้ า ย ที่คนอื่นกำลังประสบพบเจอ และความโชค ร้ า ย บางอย่ างเกิดขึ้นเพราะเธอมัวแต่มองความโชคดีของคนอื่น

9 ไม่มีใครหนีพ้นความอ ดสูใจ อุปสรรคความทุ ก ข์ย าก ความน้อยเนื้อต่ำใจ

และความกล้ำกลืนฝืนทน ความสำคัญคือ เธอต้องเอาชนะมันให้ได้เธอต้องข้ามมันให้ได้ เพราะท้องฟ้าอันสดใสหลังฝนพรำ รอเธออยู่ข้างหน้า

ที่มา นุสนธิ์บุคส์, yimlamun