9 ตำแหน่งจัดวางหิ้งพระในบ้านถูกที่ ช่วยให้เงินทองไหลมา เสริมโชคลาภ

วันนี้เราจะพาคุณไปเรียนรู้การจัดวางหิ้งพระให้ถูกที่ เพื่อช่วยเสริมโชคลาภเงินทองไหลมาเทมา กับบทความ 9 ตำแหน่งจัดวางหิ้งพระในบ้านถูกที่ ช่วยให้เงินทองไหลมา เสริมโชคลาภ ไปดูกันว่าบ้านของคุณจะต้องจัดวางหิ้งพระในส่วนใดของบ้าน

การจัดหิ้งพระที่อยู่ใ นบ้านของเรานั้น หล ายๆ คน มักจะยังละเลย เพราะคิดว่าจัดอย่ างไรก็ได้ แต่ความจริงแล้ว วิธีการจัดหิ้งพระ ควรที่จะต้องจัดให้ถูกวิธี จัดถูกตำแหน่ง เพื่อจะเป็นการเสริมโชค เสริมบารมี ให้กับตัวคุณ และผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้าน และแน่นอนว่า ในหล ายๆ บ้านจะยังคงจัดหิ้ งพระแบบไม่ถูกวิธี วันนี้เราได้มีวิธีกา รจัดหิ้งพระให้ถูกวิธี จัดให้ถูกตำแหน่ง เรามาดูกันเลยว่า จะต้องจัดอย่ างไรบ้าง

1 ดูแลหิ้งพระให้ส ะอาดอยู่เสมอ หล ายๆ คน มักละเลยในก ารวางตำแหน่ง และมักไม่ค่อยจ ะทำความสะอาด ทั้งตัวพระพุทธรูป และชั้นวาง และนอ กจากนั้น ควรเปลี่ยนน้ำด อ กไม้ในแจกันบูช า ให้สดใหม่อยู่เสมอในทุกๆ วัน

2 เลือ กตำแหน่งว างในมุมที่สงบ ไม่มีเสียงรบกวน ให้เราวางหิ้งพระไว้ใ นบริเวณที่เงียบสงบ ไม่มีผู้คนเดินผ่ านไปมามาก ไม่มีเสียงรบกวน แต่ถ้าหากว่า เราวางเอาไว้บริเวณท างด้านของประตูเข้าออ ก ความเชื่อว่ากันว่า จะเป็นสัญญาณเตือนให้คนในบ้ าน มีเรื่องวุ่นวายอยู่ตลอ ดเวลา

3 ไม่ควรวางติดกับผนัง บริเวณห้องน้ำ หรือห้องครัว การวางหิ้งพระที่ถูกวิธี และที่ดีนั้น เราไม่ควรวางติดผนัง กับบริเวณห้องน้ำ และห้องครัว เพราะจะทำให้คนในบ้านเ จ็ บป่ ว ยได้ง่าย ขัดแย้งในเรื่องของการเงิน

4 การจัดวางหิ้งพระบนหลังตู้ เราควรวางไว้ในบริเ วณที่สูงเหนือศีรษะ หากตัวคุณอาศัยอยู่คอนโด หรือห้องเช่าต่างๆ ให้คุณวางหิ้งพระสู งเหนือศีรษะของคุณ จะช่วยให้ก้าวหน้าใ นด้านของการงาน และการเงิน

5 หากคิดจะทำห้องพระ จะต้องเป็นห้องสำหรับก ารบูช าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ เพียงอย่ างเดียว อย่ าใช้ร่วมกับห้องเก็บของ

6 การจัดวางหิ้งพระที่ดีนั้น ไม่ควรตั้งอยู่ปล ายเตียง หากไม่จำเป็นจริงๆ ก็ไม่ควรตั้งหิ้งพระบูช าไว้ในบริเวณห้องนอน

7 บนหิ้งพระ ควรมีองค์พระ หรือองค์เทพ เป็นจำนวนเลขคี่

8 พย าย ามหลีกเลี่ยงการตั้งหิ้งพระบูช าไว้ในบริเวณใต้คานเสา นั่นหมายถึงด ว ง ช ะ ต าของเจ้าของบ้าน อาจจะถูกการกดทับ มักจะทำให้มีเรื่องราวกังวลใจอยู่เสมอ

9 หิ้งพระเราควรตั้งให้อยู่ใ น มุมที่เป็นสัดเป็นส่วน ไม่ใช่เมื่อเราอยู่นอ กบ้านแล้ว ก็สามารถมองเห็นหิ้งพร ะในบ้านได้อย่ างชัดเจน หากเป็นเช่นนั้น ก็จะถือว่าไม่ดี

ที่มา bangpunsara, meezara.blogspot, sit-smiling