9 ต้นไม้ปลูกไว้ในบ้าน ดึงดูดท รั พ ย์ รับปีใหม่

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้การปลูกต้นไม้ดึงดูดท รั พ ย์ กับบทความ 9 ต้นไม้ปลูกไว้ในบ้าน ดึงดูดท รั พ ย์ รับปีใหม่ ไปดูกันว่าจะมีต้นไม้ชนิดใดบ้าง

1 โป๊ยเซียน

ดอ กไม้ ม ง ค ลที่คนโบราณที่ว่าให้หาปลูกเอาไว้หน้าบ้ า นจะมีโชคมีลาภเชื่อ กันว่าโป๊ยเซียนนั้นจะเป็นต้นไม้ของเทพเจ้า 8 องค์ หากผู้ใด ได้ปลูกต้นโป๊ยเซียนแล้วออ กดอ กจำนวน 8 ดอ ก จะทำให้ตัวผู้ปลูกนั้น มีโชคที่ดีเข้ามาหา

2 ดอ กดาวเรือง

สีเหลืองทองที่มีความเหลืองอร่ามของดอ กดาวเรืองนั้น จะเปรียบเสมือนเงินทองที่เต็มบ้ า น ปลูกต้นดาวเรืองเอาไว้ในส่วนของบริเวณหน้าบ้ า นให้ออ กดอ กเยอะๆ จะยิ่งเสริมให้มีโชคที่ดี กิจการที่ได้ทำ การค้าข า ยที่ได้ทำจะมีความก้าวหน้า

3 ต้นเงินเต็มบ้ า น

ต้นเงินเต็มบ้ า นนั้น จะนิยมนำมาปลูกกัน แค่ชื่อก็ให้ความหมายที่ดีแล้ว จะช่วยเสริมความเป็น มง ค ล ความเจริญรุ่งเรืองให้กับชีวิต ให้กับผู้ที่ปลูกและคนที่อยู่ในบ้ า น ทั้งในหน้าที่การงานการเงิน มีเงินทองเต็มบ้ า นให้ความหมายที่ดีมากๆ หามาปลูกกันเอาไว้

4 ว่านเศรษฐีกอบท รั พ ย์

เป็นต้นไม้เ สี่ ย งทาย หากใบม้วนดอ กมาก เชื่อ กันว่าผู้ที่ปลูกนั้นจะได้รับแต่ความโชคดี ได้รับแต่สิ่งที่ดีมีความเจริญก้าวหน้า แต่ถ้าหากว่าในทางกลับกัน หากใบมีความเ ฉ านั่น หมายถึงว่าชีวิตของผู้ที่ปลูกนั้นจะอับเ ฉ า จะไม่มีสิ่งที่ดีเข้ามา

5 กวนอิมทอง

เป็นต้นไม้ที่นิยมนำมาใช้ในพิธีก ร ร มทางศาสนา ความเชื่อโบราณมีความเชื่อว่าหากได้ปลูกต้นกวนอิมทองแล้วจะช่วยทำให้มีเงินทอง หลั่ง ไหลเข้ามาในบ้ า น มีเงินใช้อย่ างไม่ข า ดมือ ไม่อับจนหนทางชีวิต จะมีแต่ความมั่งมีศรีสุขและมีความโชคดีอยู่เสมอ

6 เงินไหลมา

เมื่อได้ปลูกแล้วก็จะได้ผลต ามมาต ามชื่อเลย คือเงินทองจะไหลเข้ามาในบ้ า น ทำกิจการใดๆเลยได้ทำธุรกิจใดๆก็จะมีกำ ไ ร มีเงินทอง ได้รับการอุปถัมภ์จากผู้หลักผู้ใหญ่ เป็นที่รักใคร่ที่เอ็นดูของคนรอบข้าง ของผู้ที่ได้พบเห็น ควรปลูกในวันอังคาร ทางทิศตะวันออ กเฉียงใต้ จะเป็น มุมที่ดี

7 ว่านรวยไม่เลิก

เป็นไม้ประดับ ที่จะสามารถปลูกได้ในที่ร่มไว้บนโต๊ะทำงาน ปลูกประดับตกแต่งบ้ า น ปลูกง่ายไม่ต้องดูแลมากมาย ความหมายก็ต ามชื่อเลย เมื่อปลูกแล้วก็จะมีแต่ความร่ำรวยอยู่เสมอ มีเงินทองเข้ามาอย่ างไม่ข า ด มีกิน มีใช้ไปตลอ ด

8 กระบองเพชร

สำหรับต้นกระบองเพชรนั้น คนบ้ า นเราจะนิยมปลูกกระบองเพชรเอาไว้ในบ้ า นเพราะมีความเชื่อไว้ว่า จะทำให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ได้เลื่อนตำแหน่งที่ดีขึ้น จะมีโชคมี ลาภเข้ามาให้กับตัวผู้ปลูก และคนที่อยู่ในบ้ า น คนในครอบครัว

9 ต้นนางกวัก

บ้ า นที่ได้ปลูกต้นนี้นั้น จะเหมือนว่ามีนางกวัก กวักเงินกวักทองกวักแต่สิ่งที่ดีที่มีความหมายที่ดีเข้ามาในบ้ า น มีเงินทองไหลมาเทมาอย่ างไม่ข า ด มีโชค ล า ภที่ดีเข้ามาอย่ างไม่ข า ดสาย มีการข า ยที่ดีมีกำ ไรที่ดี

ต้นไม้ทั้ง 9 ชนิดนี้เป็นต้นไม้ม ง ค ล ที่แนะนำกันว่า ให้หามาปลูกเอาไว้ในบ้ า น จะให้ความหมายที่ดี สิ่งที่ดีจะต ามมา เป็นต้นไม้ชนิดที่ปลูกกันได้อย่ างไม่ย าก ปลูกใส่ในกระถาง ปลูกเอาไว้บริเวณหน้าบ้ า นหรือวางเอาไว้ในบ้ า น บนโต๊ะทำงาน บนห้องรับแขก นอ กจากที่จะทำให้มีพื้นที่สีเขียวให้ดูสดชื่นแล้วยังเสริมความเป็น ม ง ค ล ที่ดีเข้ามาด้วย

ที่มา rak-sukapap, postsod, hostingrc