9 ต้นไม้ ปลูกในห้องนอน ช่วยหลับสบาย อากาศสดชื่นทุกวัน

วันนี้เราจะพาคุณไปดูต้นไม้ที่สามารถนำไปปลูกในห้องนอน เพิ่มความสดชื่น ร่มลื่นต าให้กับคุณได้ กับ 9 ต้นไม้ ปลูกในห้องนอน ช่วยหลับสบาย อากาศสดชื่นทุกวัน ไปดูกันว่ามีต้นไม้ชนิดใดบ้าง

1 ว่านหางจระเข้

เป็นพันธุ์ไม้ที่เป็นอมตะ นิยมนำมาปลูกเพื่อนำมาใช้ เพราะนอ กจากคุณประโยชน์เรื่องความสวยความงามแล้ว แล้วยังมีประโยชน์ในเรื่องรัก ษ าแผ ลผิวหนังได้ด้วย ในว่านหางจระเข้นั้นยังสามารถช่วยคุณนอนหลับสนิทได้ดี เพราะเวลาที่เราหลับว่านหางจระเข้จะคายอ อ ก ซิ เจ นออ กมาในเวลากลางคืน หลับสบายมากขึ้น

วิธีการปลูกไว้ในห้องนอน ให้เราเตรียมดิน มาผสมกับปุ๋ยคอ กและปุ๋ยมะพร้าวลงในกระถางที่เตรียมไว้ จากนั้นทำการแยกหน่อจากต้นที่สมบูรณ์บางส่วน มาปักลงในกระถาง อย่ ากดบินจนแน่นเกินไป ดูแลรดน้ำเพียงเล็กน้อยโดนแดดบ้างรำไร

2 ลิ้นมังกร

เป็นต้นไม้ที่เหมาะกับการปลูกห้องนอน มากๆ เพราะต้นลิ้นมังกรนั้น จะเป็นต้นไม้ที่ช่วยในการคล า ยออ ก ซิเ จนออ กมา เพื่อช่วยในเรื่องของการดูดสา รพิ ษต่างๆและดูดคาร์ บอนไ ด ออ กไ ซ ด์ในช่วงเวลากลางคืน ในร่างกายของเรานั้นได้รับอากาศที่บริสุทธิ์อย่ างเต็มป อ ด ทั้งยังช่วยให้หลับสนิทมากขึ้น

วิธีปลูกที่ง่ายที่สุดก็คือ วิธีการปักชำ โดยตัดลิ้นมังกรออ กจากต้นพันธุ์มา 1 ใบ ความย าวประมาณ 10 cm ปักลงดิน 1 ส่วนที่ผสมด้วยทราย 0.5 ส่วน และมีส่วนของขุยมะพร้าว2 ส่วน ในการดูแลรดน้ำปานกลาง วันละ 1 ครั้ง แล้วควรวางให้โดนแดดในเวลากลางวัน

3 มะลิ

ด้วยกลิ่นของมะลิที่หอมจะช่วยชโลมจิตใจ ทำให้รู้สึกผ่อนคล า ย และยังช่วยลดความเครียด ทำให้คุณนอนหลับสบายไม่หลับๆตื่นๆในเวลากลางคืน จะช่วยให้นอนหลับได้อย่ างเต็มที่พร้อมตื่นขึ้น มาด้วยความสดชื่นในวันใหม่

วิธีการปลูกในห้องนอนก็ง่ายๆ เพียงปลูกต้น มะลิลงกระถาง ที่มี ดินร่วนผสมกับปุ๋ยคอ กในอัตราที่เท่ากัน รดน้ำทั้งเช้าและเย็นให้โดนแดดบ้างนิดหน่อยในแต่ละวัน

4 เศรษฐีเรือนใน

เป็นชื่อที่ฟังแล้วไพเราะมากเศรษฐีเรือนในจัดว่าเป็นต้นไม้ที่ดูดส า รพิ ษในอาคารได้ดี มีการวิจัย ว่ามีคุณสมบัติช่วยจัดการกับสา รฟอร์ มา ลดี ไฮ ด์ ที่เป็นสา รที่ทำให้เกิดโ ร คม ะ เ ร็ง ในอากาศได้ที่ 90% ซึ่งเป็นสา รที่มาจากวัสดุก่อสร้างภายในบ้าน หากเรานำเศรษฐีเรือนใน มาตั้งไว้ในห้องนอน จะสามารถช่วยจัดการกับพวกนี้ให้หมดไป พร้อมกับเศรษฐีเรือนในจะผลิตออ กซิเจนให้เราได้นอนหลับสบาย

วิธีการปลูกให้นำต้นอ่อนไปปลูกลงในกระถาง ที่มี ดินร่วนส่วนผสมกับทรายและเศษหินในการดูแลรดน้ำปานกลางและต้องให้โดนแดดรำไร

5 วาสนา

ต้นไม้มงคลชนิดนี้จะช่วยฟอ กอากาศในห้องนอน ช่วยให้เราห า ยใจได้อย่ างสะดวกมากยิ่งขึ้น ส่ งผลให้เรานอนหลับสบาย

วิธีการปลูกทำได้ง่าย เริ่มจะผสมดินร่วน 1 ส่วน ปุ๋ยหมัก และแกลบ 1 ส่วน ใส่ลงไปในกระถางที่เราเตรียมไว้ขนาด 10 ถึง 18 นิ้ว จากนั้นให้นำต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์แล้วมาปลูก หมั่นรดน้ำทั้งเช้าและเย็น ควรตั้งอยู่ในที่ที่มีแดดรำไร

6 ปาล์มไผ่

เป็นต้นไม้ที่ทรงคุณภาพ มีประสิทธิภาพในการฟอ กอากาศได้อย่ างดีเยี่ยม ช่วยจัดการดูดส า รพิ ษในอากาศที่พักผ่อนอยู่ ทำให้ห า ยใจได้อย่ างบริสุทธิ์ ทั้งย ามตื่นหรือย ามหลับ

วิธีการปลูกถั่วงอ กง่ายๆคือ การนำหน่อราก 3 ราก ปลูกลงในกระถางที่ดินร่วนซุย 2 ส่วน ปุ๋ยหมัก 1 ส่วน ทราย 1 ส่วน และเศษไม้ผุ 1 ส่วน การดูแลรดน้ำคนรดน้ำให้ชุ่มแต่ไม่มากเพียงวันละ 1 ครั้งเท่านั้น และตั้งในที่ที่มีแดดโดนโดยตรง

7 เยอบีร่า

ต้นไม้ชนิดนี้ถ้าได้ปลูกในห้องนอนตั้งแต่ช่วยฟอ กอากาศให้สดชื่นแล้วยังจะช่วยลดสา รที่ทำให้เกิดภู มิแ พ้ได้เป็นอย่ างดี ช่วยให้คุณนอนหลับได้อย่ างสบาย

วิธีการปลูกน้ำให้แยกหน่อที่มี 1 ยอ ด และมีราก 3 รากออ กมา ให้เล็มรากและใบออ กอย่ างละนิดหน่อยเพื่อลดการคายน้ำ จากนั้นปลูกลงดินทรายและขุยมะพร้าว ข้อควรระวังอย่ าให้ดินกลบยอ ด การดูแลรดน้ำให้ชุ่มแต่ไม่มาก ควรตั้งในที่ร่มและมีแแดดรำไร

8 เดหลี

ต้นไม้ชนิดนี้จะช่วยลดฝุ่นละอองในอากาศได้ดี ทั้งยังจะช่วยผลิตความชื้นในอากาศได้เพิ่มขึ้น มากถึง 5 เปอร์เซ็นต์ เพื่อจัดการกับเชื้ อโร คในอากาศที่ก่อให้เกิดอาการภู มิแ พ้ได้ พร้อมทั้งช่วยในเรื่องของระบบทางเดินห า ยใจ ช่วยให้นอนหลับสบายตลอ ดทั้งคืน

วิธีการปลูกให้แยกกอออ กจากต้นที่สมบูรณ์ มาปลูกในกระถางที่มี ดินร่วน 2 ส่วนทราย 1 ส่วนเศษไม้ผุ 1 ส่วน ปุ๋ยคอ กหรือปุ๋ยหมักก็ได้ 1 ส่วน การลดน้ำให้พอชุ่มเป็นประจำทุกวัน ตั้งในที่ที่มีแดดรำไร และที่สำคัญควรละล า ยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอ ก เพื่อบำรุงต้นเดือนละ 2 ครั้งด้วย

9 พลูด่าง

นอ กจากความสวยความงามแล้วยังสามารถช่วยในเรื่องลดฝุ่นในอากาศได้ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ และลดเ ชื้ อราในอากาศได้ถึง 78 เปอร์เซ็นต์ นอ กจากนี้หากนำพลูด่างมาไว้ในห้องนอน ก็จะช่วยฟอ กอากาศให้บริสุทธิ์ทำให้เรานอนหลับได้อย่ างสบาย ลดเรื่องอาการภู มิ แพ้ได้

วิธีการปลูกนั้นให้นำต้นที่สมบูรณ์มาปลูกลงในดินแกลบ ขุยมะพร้าว หรือเศษใบไม้ ในจำนวนอัตราที่เท่าๆกัน หากต้องการปักไว้ในแจกัน ให้ใช้แค่น้ำสะอาดเพียงอย่ างเดียวก็เพียงพอ การปลูก

ที่มา : postsod