9 วิ ธีจัดวางห้องพระ ให้ถูกตำแหน่งบ้าน เสริมโชค เรียกท รั พ ย์

การจัดวางตำแหน่งของห้องพระให้ถูกตำแหน่งต ามหลักของฮวงจุ้ย จะช่วยให้ชีวิตของคนในบ้านราบลื่น เงินทองไหลมาเทมาได้อีกด้วย วันนี้เราจึงิย ากที่จะพาทุกคนไปจัดตำแหน่งของห้องพระเพื่อนรับโชคตอนรับปีใหม่นี้ กับบทความ 9 วิ ธีจัดวางห้องพระ ให้ถูกตำแหน่งบ้าน เสริมโชค เรียกท รั พ ย์ ไปดูกันว่าตำแหน่งห้อวพระที่ถูกต้องนั้นควรจัดวางไว้ส่วนไหนของบ้าน

หล า ยๆบ้ า นได้มีการจัดวางหิ้งพระเพื่อเป็นการกราบไหว้ เคารพบูช า ขอพรให้มีเรื่องราวที่ดีเข้ามาหา เป็นการเสริมโชค ลาภ เสริมความโชคดี วาสนาเสริมบารมีที่ดีให้กับตนเองและคนในครอบครัวที่ได้อาศัยอยู่

ในการจัดวางหิ้งพระนั้นก็ควรที่จะมีการจัดวางให้ถูกต้อง ต ามตำแหน่ง ต ามห้องและเชื่อได้ว่าในหล า ยๆบ้ า น นั้นก็มักจะมีการจัดวางอย่ างผิดวิธีกันอยู่ วันนี้เราจึงได้นำวิธีที่ถูกต้องสำหรับการจัดวางจัดวางอย่ างไร จะช่วยเสริมความโชคดี จัดวางในตำแหน่งไหนจะเป็นตำแหน่งที่ถูกต้อง

1 การจัดวางหิ้งพระนั้นสิ่งที่สำคัญที่หล า ยคน มักจะละเลยนั่นคือในเรื่องของความสะอาด เราควรที่จะดูแลปัด กวาดเช็ดถูปัดฝุ่น ทำความสะอาดให้ดีอยู่เสมอ ทำความสะอาดพระพุทธรูป ต ามโต๊ะ จัดวาง เปลี่ยนน้ำในแจกันดอ กไม้แห้งให้สดใหม่ ดูแลทำความสะอาดอยู่เสมอ

2 ควรจัดวางอยู่ในมุมสงบและจัดวางให้เป็นสัดส่วน ไม่ใช่ว่าเมื่อตัวเราอยู่นอ กบ้ า น มองเข้ามาก็เห็นหิ้งพระได้อย่ างชัดเจน เราควรที่จะมีการจัดวางเอาไว้มุมใดมุมห นึ่ ง เป็น มุมที่เงียบสงบไม่มีเสียงรบกวน

3 จัดวางในบริเวณพื้นที่ตำแหน่งที่มีความเงียบและความสงบ ไม่มีเสียงดังที่ส่ งเสียงรบกวน หากได้มีการจัดวางหิ้งพระอยู่บริเวณประตูทางเข้าออ กที่จะมีเสียงดังอยู่ตลอ ดเวลา คนโบราณมีความเชื่อว่าจะไม่ดีจะทำให้มีเรื่อง ราวที่วุ่น วาย มีปัญหาเข้ามาอยู่ตลอ ด

4 ไม่ควรจัดวางหิ้งพระเอาไว้บริเวณผนังห้องครัวหรือตรงกับห้องน้ำ ความเชื่อของคนโบราณนั้นได้กล่าวกันเอาไว้ว่า หากเราจัดวางไว้แบบนั้นจะทำให้สมาชิกผู้ที่อยู่ในบ้ า นนั้น เ จ็ บ ป่ ว ย หรือมักจะมีปัญหาต่างๆเข้ามา

5 หากได้มีการจัดวางหิ้งพระบนหลังตู้ ควรที่จะวางให้อยู่ตำแหน่งที่สูงกว่าศีรษะ ไม่ควรวางต่ำกว่าศีรษะ หากได้มีการจัดวางอยู่ต่ำศีรษะนั้น ความเชื่อว่ากันว่าจะทำให้ไม่มีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน และในด้านของการเงิน ชีวิตความเป็นอยู่

6 ไม่ควรจัดวางหิ้งพระอยู่บริเวณใต้ปล า ยเตียงนอน หากเป็นไปได้ไม่ควรจัดวางเอาไว้ในห้องนอนเลย

7 หิ้งพระนั้นอย่ างที่บอ กว่าควรจัดวางในมุมสงบ ไม่ควรจัดวางหิ้งพระเอาไว้ ห้องรับแขก ห้องรับแขกนั้นเป็นห้องที่จะมีผู้คนเดินไปมา มีเสียงอยู่ตลอ ดทั้งวัน ควรที่จะจัดวางเอาไว้ในมุมสงบไม่มีเสียงดังที่รบกวน

8 การจัดวางหิ้งพระ ควรมีองค์พระหรือมีองค์เ ท พให้เป็นจำนวนเลขคี่ ไม่ควรจัดวางเป็นจำนวนเลขคู่

9 ไม่จัดวางหิ้งพระเอาไว้ในส่วนบริเวณใต้คานของตัวบ้ า น ความเชื่อของคนโบราณโบราณนั้นได้กล่าวกันว่า หากจัดวางไว้ใต้คานจะทำให้ผู้คนในบ้ า นนั้น มีการกดทับอยู่เสมอ จะทำให้มีเรื่องราวที่วุ่นวายเข้ามา ทำให้มีปัญหาอย่ างไม่หยุด

ที่มา shar e-si, hostingrc