9 สถานที่ขอพร เสริมโชคลาภ โกยท รั พ ย์ หน้าที่การงาน อย ากร วย ต้องไปสักครั้ง

วันนี้เราจะพาคุณไป เที่ยวสถานที่ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หล า ยๆ คนไปขอพรมาแล้วได้พรดั่งสมใจปรารถนา กับ 9 สถานที่ขอพร เสริมโชคลาภ โกยท รั พ ย์ หน้าที่การงาน อย ากร วย ต้องไปสักครั้ง ไปดุกันว่าสถานที่เหล่านั้นอยู่ที่ไหนบ้าง

โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน

ทุกวันนี้ใคร ๆ ก็อย ากร่ำร วย กิจการค้าข า ยรุ่งเรือง มีโชคลาภ เงินไหลมาเทมากันทั้งนั้น แต่ในยุคเศรษฐกิจเช่นนี้ เห็นทีก็ต้องเสริมดวง พึ่งเรื่องบุญ ไหว้พระขอพรกันบ้าง สถานที่ขอพรเรื่องโชคลาภ จะขอพรโชคลาภที่ไหนดี ? วันนี้เรามีพิกัดสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

ที่คนนิยมไปขอพรเรื่องโชคลาภมาบอ กต่อกันแล้ว ใครอย ากโชคดี มีเงินมีทอง ห้ามพลาดเด็ดข า ด เผื่อจะมีโชคลาภกล า ยเป็นเศรษฐีในชั่ วข้ามคืน อันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อ ซึ่งถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อย ากรู้ว่าจะขอพรเรื่องโชคลาภที่ไหนดี ? อย่ ารอช้า…ต ามเราไปไหว้ 9 สถานที่ขอพรเรื่องโชคลาภยอ ดนิยมกันได้เลย !

1 ศาลพ่อปู่ยี่กอฮง เย าวราช

เจ้าพ่อยี่กอฮงถือเป็นผู้ที่มีด วงทางการเสี่ยงโชค การพนันทุกชนิด ทำให้บรรดาผู้เล่นห ว ยทั้งห ล า ยนิยมมาขอเลขเด็ด

จากท่าน ส่วนห นึ่งเพราะในสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่ ท่านเป็นเจ้าของโรงหว ยและยังเป็นผู้ริเริ่มกา รเล่นห ว ยในประเทศไทย

หากใครผ่าน มาย่ านเย าวราช ก็อย่ าลืมแวะมาสักการะขอโช คลาภกับท่านได้ หากสำเร็จแล้ว

นิยมแก้บนด้วยการนำข้าวขาหมู โอยัวะ น้ำช าดอ กดาวเรือง หมากพลู บุหรี่ และซิการ์มาถวาย
พิกัด = ชั้นบนของสถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย ถนนเย าวราช กรุงเทพฯ

2 หลวงพ่อปากแดง วัดพราหมณี

คอห ว ยคงเคยได้ยิน ‘เลขเด็ดหลวงพ่อปากแดง’ กัน มาบ้าง ดังนั้นใครที่อย ากถูกห ว ย ร วย โช คลาภใ นชั่ วข้ามคืน แนะนำให้มาไหว้ขอพรกับห ลวงพ่อปากแดง ที่วัดพราหมณี วัดเก่าแก่ในจังหวั ดนครนายกกันเลย

ซึ่งนอ กจากความศักดิ์สิทธิ์แล้ว ยังมีชื่อเ สียงเรื่องของการให้โช คลาภ ทำให้คนไทยต่างนิยมมากร าบสักก าระกันแน่นขนัด โดยของที่นำมาไหว้หลัก ๆ ได้แก่ กล้วยน้ำว้า 9 หวี

หมากพลู 9 ชุด พวงมาลัย 9 พวง และน้ำแดง 1 ขวด
พิกัด = ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

3 หลวงพ่อทันใจ วัดพระบรมธาตุ

ขยับมาที่จังหวัดต ากกันบ้าง ณ วัดพระบรมธาตุ ก็มีหล วงพ่อทันใจให้สักการะเช่นกัน โดยหลวงพ่อทันใจที่วัดแห่งนี้มีอายุเก่าแก่ถึง 200 กว่าปี ที่มีความงดงามและเป็นพระธาตุประจำปีเกิดข องปีมะเมียอีกด้วย

สำหรับคว ามศักดิ์สิทธิ์ข องหลวงพ่อทันใจนั้นเลื่องลืออย่ างมากในกา รดลบันดาลให้หน้าที่การงาน

ธุรกิจค้าข า ยสำเร็จไปด้วยดี รว มไปถึงเรื่องโชคลาภ และการเสี่ยงโชคเช่นกัน
พิกัด = ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านต าก จังหวัดต าก

4 หลวงพ่อทันใจ วัดพระธาตุดอยคำ

เป็นพระวัดคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่มานานกว่า 1,400 ปี และถือเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในเชียงใหม่ โดยส่วนใหญ่นิยมขอ การงาน การเงิน และโชคลาภ เมื่อสมหวังดั่งใจแล้วก็จะถวายด้วยมะลิเป็นการแก้บน

สิ่งที่ต้องใช้ในการไหว้ = พวงมาลัยดอ กมะลิ 50 พวงขึ้นไป แล้วอธิษฐานขอพรโดย บอ กชื่อ นามสกุล เล่าเรื่องอย่ างละเอียด ขออย่ างชัดเจนหนึ่งเรื่องเท่านั้น และบอ กถึงจำนวนพวงมาลัยที่นำมาถวาย

พิกัด = ทางไปอุทย านหล วงราชพฤกษ์ ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 10 กิโลเมตร

5 หลวงพ่อโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร

สำหรับความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโสธรนั้น พูดเลยว่าขอสิ่งไหนได้สิ่งนั้น สมหวังดั่งใจคิด ไม่ว่าจะเรื่องการงาน การเงิน โชคลาภ สุขภาพ ครอบครัว มาที่นี่บอ กเลยว่าได้ครบ ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละคนด้วยนะครับ แต่สิ่งที่ห้ามบนห้ามขอก็คือ ขอให้ไม่เป็นทหาร

ซึ่งปัจจุบันจะมีผู้คนจำนวน มากมาบนบานศาลกล่าวขอให้หลวงพ่อช่วยปกป้องคุ้มครอง ขอให้ทำมาค้าข า ยรุ่งเรือง รวมถึงขอให้มีโชคลาภเงินทอง โดยนิยมใช้ไข่ต้มเป็นเครื่องแก้บน

พิกัด = ริมแม่น้ำบางปะกง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

6 พระเงินพระทอง วัดสว่างอารมณ์

วัดที่ไปขอพรเรื่องโชคลาภ ต้องที่นี่เลย วัดสว่างอารมณ์ วัดดังแห่งจังหวัดนครปฐม ซึ่งเมื่อใกล้ถึงวันห ว ยออ กทีไร ที่วัดก็จะเนืองแน่นไปด้วยบรรดาคอห ว ยจากทั่วทุกสารทิศ มักจะให้โชคกับช าวบ้านอยู่บ่อยครั้ง จนทำให้วัดมีชื่อเสียงอย่ างมากในด้านเลขเด็ดนำโชค
พิกัด = ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

7 หลวงพ่อเงินไหลมาเทมา วัดท่าซุง

แค่ชื่อก็บ่งบอ กอยู่แล้วว่าท่านเป็นที่พึ่งเ รื่องเงินทอง และความร่ำร วย ดังนั้นผู้คนส่วนใหญ่จึงมักจะมาขอพรเรื่องโชคลาภ โดยเชื่อกันว่าหากมาขอพรที่นี่แล้ว ให้ตั้งใจขอเพียงสิ่งเดียวอย่ างจริงจัง อย่ าขอหล า ยเรื่อง แล ะควรนำคาถาบูช าหลวงพ่อไปท่องสวดต่อทุก ๆ คืน เพื่อความเป็น มงคล

พิกัด = วัดท่าซุง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

8 พระแม่ลักษมี แยกราชประสงค์

ต ามความเชื่อแล้ว พระแม่ลักษมี คือเทวีแ ห่งความงดงาม ความร่ำร วย และความอุดมส มบูรณ์ ที่มักจะประทานควา มสำเร็จทั้งเรื่องการทำมาค้าข า ย ตลอ ดจนลาภท รั พ ย์เงินทอง ให้แก่ผู้ที่หมั่นบูช าพระองค์และประกอบความดีอยู่เสมอ

สิ่งที่ใช้ในการไหว้ ได้แก่ ธูป 9 ดอ ก เทียน 1 คู่ ดอ กบัวสีชมพู ดอ กดาวเรือง ดอ กมะลิ เหรียญหรือสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของคว ามมั่งคั่ง ส่วนของที่นิยมนำมาแก้บนคือ น้ำอ้อย หรือผลไม้รสอ่อน ๆ เช่น มะพร้าว ห้ามถวายขน มที่มีส่วนประกอบของไข่

พิกัด = ดาดฟ้าชั้น 4 ห้างเกษรวิลเลจ แยกราชประสงค์ กรุงเทพฯ

9 พี่ไข่ ( ไอ้ไข่ ) วัดเจดีย์

ชื่อเสียงของ ‘ไอ้ไข่’ รูปสลักเด็ กช ายที่ตั้งอยู่ในศาลาของวัดเจดีย์ เป็นที่เลื่องลือกันอย่ างมาก โดยเฉพาะเรื่องก ารขอโชคลาภ ช าวบ้านเชื่อกันว่ามีวิญญาณศักดิ์สิทธิ์สถิ ตอยู่ในรูปปั้น

และหา กขอพรจ ากไอ้ไข่จะทำให้มีโชค ให้โชคด้านการเสี่ยงดวง รวมถึงปกป้องคุ้มภั ยต่าง ๆ โดยสิ่งที่นิยมถวายมีทั้งขน ม ผลไม้ น ม น้ำแดง ของเล่น ชุดทหาร หรือของที่เด็ กชอบ
พิกัด = ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

รู้พิกัดสถ านที่ขอพรเรื่องโชคล าภกันไปแล้ว ใครที่อย ากเสริ มดวงและขอพร ให้เงินทองไหลมาเทมา ก็ลอ งไปสถานที่ศักดิ์สิ ทธิ์เหล่านี้ดู แล้วคุณอาจจะได้โชคอย่ างที่ใจปร ารถนาแบบไม่น่าเชื่ อเลยก็ได้

ป.ล.โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน

ที่มา poobpub