9 สิ่งของที่ควรมีติดบ้าน เสริมโชค เรียกท รั พ ย์เข้าบ้าน

ปีใหม่ใกล้เข้ามาทุกวัน วันนี้เราจึงอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปจัดบ้าน จัดวางสิ่งของต่างให้ถูกที่เพื่อช่วยดึงดูดท รั พ ย์เข้าบ้านตอนรับปีใหม่ กับบทความ 9 สิ่งของที่ควรมีติดบ้าน เสริมโชค เรียกท รั พ ย์เข้าบ้าน ไปดูกันว่าสิ่งของชนิดไหนควรวางไว้ตำแหน่งไหน และสิ่งของชนิดใดที่ควรหาเข้ามาไว้ในบ้าน

1 ให้มีกระจกในบ้าน และอยู่ในตำแหน่งที่ดี สวยงาม โดยให้มันสะท้อนเอามุมสวยๆ ในบ้าน จะทำให้มีโชคดีตลอ ด

2 สีประตู จะต้องให้ถูกโฉลกต ามทิศสีประตู หากหันไปทางทิศใต้ ให้ใช้สีส้ม หรือแดง หากหันไปทางทิศเหนือ ก็เป็นสีน้ำเงิน หรือ ดำ หากหันไปทางทิศตะวันตก ควรเป็นสีเทา หรือขาว และหากเป็นทิศตะวันออ ก ประตูก็ควรจะเป็นสีเขียว หรือน้ำต าล

3 หาผ้าลินินนุ่มๆ มาไว้ในบ้านหน่อย จะทำให้เรียกโช คดีเข้ามาในบ้าน จะหามาตกแต่งยังไงก็ได้ ต ามแต่ความชอบของเราเอง

4 หารูปปั้นช้างมาไว้เป็นสั ต ว์มงคล เรียกโชคเข้าบ้าน และยังเป็นสั ต ว์มงคลที่จ ะทำให้คนในบ้าน มีความสุข ช่วยปกป้องภั ย อั น ต ร า ยอีกด้วย

5 ด อ กไม้สดอย่ าให้ข า ด หาแจกันสวยๆ มาจัดด อ กไม้สดในบ้านบ้าง จะทำให้บ้าน มีคว ามสดชื่นตลอ ดเวลา แล้วต ามความเชื่อนั้น ด อ กไม้สดยังช่วยเรียกสิ่งดีๆ เข้ามาอีกด้วยนะ โดยเฉพาะกับด อ กไม้ที่ไม่มีหนาม

6 ผลไม้สดก็อย่ าไม่ให้ข า ดเหมือนกัน หามาจัดใส่ตะกร้าไว้ทานตลอ ด หรือจะวางประดับก็ได้ และควรจะเป็นผลไม้มงคลด้วยนะ สำหรับใครที่อย ากจะเรียกลาภลอยดีๆ เข้ามาในบ้าน ก็ควรจะหามาวางไว้

7 การจัดเฟอร์นิเจอร์ วางโซฟานั้น จะต้องจัดวางในลั กษณะกลมๆ เชื่อ กันว่าจะนำโชคดีเข้ ามาสู่บ้านของเรา

8 เกือ กม้า สำหรับของแบบนี้ อาจจะห า ย ากสักหน่อย โดยเฉพาะเกือ กม้าแบบโบราณ เชื่อ กันว่าหากมีไว้ จะทำให้ทำมาค้าขึ้น ทำอะไรก็สำเร็จ หากหาไม่ได้ก็ใช้เป็นภาพวาด หรือภาพถ่ายก็ได้

9 จะต้องทำประตูท างเข้าให้โล่งไว้ อย่ ารก เพราะถ้ารกจะเหมือนกั บการขวางทางโชค ขวางทางเงิน ฉะนั้นจะต้องหมั่ นทำความสะอาด และอย่ าวางของเกะกะ

นอ กจากของทั้ง 9 อย่ างนี้แล้ว ยังมีของมงคลเสริมฮ วงจุ้ยบ้านอีกมากมาย สำหรับคนที่อย ากจะแต่งบ้านให้ถูกหลักฮวงจุ้ย เพื่อเรียกโชคดีเข้ามาในบ้านนั้น อย่ าลืมหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อน จะได้แต่งบ้านสวย และโชคดีไปพร้อมกันเลย

ที่มา 108archeepparuay, meezara, horoscopedaily99