9 สิ่งของมีไว้ในบ้าน ช่วยเสริมโชคลาภ เรียกท รั พ ย์เข้าบ้าน ชีวิตไม่ขัดสน

บ้านเป็นสถานที่ที่เราอาศัยและภายในบ้านก็มักจะมีข้าวของเครื่องใช้ต่างๆมากมาย และที่ข า ดไม่ได้เลยก็คงจะต้องเป็นสิ่งของมงคลเรียกท รั พ ย์เข้าบ้าน และวันนี้เราก็มีข้าวของที่อย ากจะแนะนำให้คุณหามาไว้ภายในบ้านเพื่อที่จะช่วยเรียกท รั พ ย์ให้เงินทองไหลมเทมาและช่วยให้ชีวิตของคุณมีกิน มีใช้ไม่ขัดสน กับบทความ 9 สิ่งของมีไว้ในบ้าน ช่วยเสริมโชคลาภ เรียกท รั พ ย์เข้าบ้าน ชีวิตไม่ขัดสน ไปดูกันว่าข้าวของที่ว่านั้น มีอะไรบ้าง

1 รูปปั้นช้าง

รูปปั้นหรือรูปเหมือนของช้าง มีความหมายถึงความฉลาดของช้างและช้างเป็นสั ต ว์ใหญ่มีจิตใจที่อ่อนโยนโดยธรรมช าติ ช้างจึงเป็นตัวแทนของการปกป้อง คุ้มครองรั ก ษ าให้คนในบ้านปลอ ด ภั ยและรู้สึกอบอุ่นเป็นสุขใจในทุกๆเรื่อง

2 กระจก

ต ามตำราฮ ว ง จุ้ ยมักใช้กระจกเพื่อช่วยเพิ่มพลังงานที่ดี ตำแหน่งของการวางจึงสำคัญมาก กระจกเงาควรตั้งในจุดที่สะท้อนเห็นสิ่งที่สวยงามหรือสะท้อนเงาจากทิวทัศน์ของสวนนอ กบ้าน เป็นต้น

3 เกือ กม้า

เป็นความเชื่อโบราณที่เห็นกัน มานาน ทำให้รูปทรงเกือ กม้าได้ถูกนำมาสร้างสรรค์ให้เป็นของแต่งบ้านอีกชิ้นหนึ่งที่ได้เห็นกันบ่อยๆ มีความหมายที่ดี เป็นความดีที่เต็มไปด้วยความสุขและความอุดมสมบูรณ์อยู่เสมอ

4 ฮ ว ง จุ้ ย หน้าบ้าน

ในบริเวณที่เป็นทางเข้าบ้านนั้นควรจัดให้โล่ง สะอาดต า ไม่มีของประดับตกแต่งเยอะเกินไป รวมทั้งต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยอยู่ตลอ ดเวลาอ ย่ าให้สกปรกหรือรกรุงรัง เพื่อที่พลังงานบวกจะได้ผ่ า นเข้ามาในบ้านได้อ ย่ างดี ไม่มีสิ่งกีดขวาง ไม่มีอุปสรรค

5 ตะกร้าผลไม้

เป็นอีกหนึ่งของตกแต่งบ้านที่หล า ยคนชื่นชอบ ตะกร้าหรือ กระเช้าผลไม้แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นความหมายที่ดี โดยเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินโชคลาภต่างๆ

6 การจัดบ้าน

ตำแหน่งของการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ก็เป็นสิ่งสำคัญ ควรจัดบริเวณต่างๆให้เป็นวงกลม เชื่อ กันว่าจะทำให้บ้านอยู่แล้วร่มเย็นเป็นสุข ไม่มีปัญหาให้เดือ ดร้อนใจ

7 ผ้าเนื้อลินิน

ผ้านุ่มๆปลิวพริ้วในบ้านอาจเป็นผ้าม่านหรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ให้ใช้เป็นผ้าลินินเนื้อนุ่มในการตกแต่งบ้านจะช่วยให้คนในบ้าน มีสมาธิและมีความสงบ ซึ่งมีผลงานวิจัยเผยไว้ว่า การใช้ผ้าเนื้อนุ่มในบ้านจะทำให้ชีวิตมีความสงบและสะดวกสบายยิ่งขึ้น เมื่อได้มองผ้าก็จะรู้สึกได้ถึงความผ่อนคล า ย ทำให้ผู้อาศัยมีความสุขขึ้น

8 การใช้สีของประตูหน้าบ้าน

– หากประตูหน้าบ้านหันไปทาง ทิศใต้ ต ามหลักฮวงจุ้ยได้แนะนำให้ทาสีประตูให้เป็นสีแดงหรือสีส้ม เพื่อความเป็น มงคลและเป็นสีที่มีพลังงานสามารถดึงดูดพลังอำนาจได้

– หากประตูหันไปทาง ทิศเหนือ ให้ใช้ประตูหน้าบ้านสีเข้ม เช่น สีดำ หรือ สีน้ำเงิน จะช่วยขับไล่สิ่งชั่ ว ร้ า ยและพลังด้านลบให้ออ กไปและดึงดูดพลังงานดีๆเข้าสู่บ้าน

– หากประตูหันไปทาง ทิศตะวันตก ควรใช้สีเทาหรือสีขาว เชื่อ กันว่าจะทำให้ชีวิตมีความสุขสงบราบรื่น

– หากประตูหน้าหันไปทาง ทิศตะวันออ ก ให้ใช้สีประตูเป็นสีเนื้อไม้ สีน้ำต าล สีของธรรมช าติ ก็จะทำให้บ้านเกิดความรักสามัคคีและอบอุ่นปรอง ด อ ง กั น ดี และเรียกโชคลาภด้วย

9 ช่อ ด อ กไม้สด

ความหมายของด อ กไม้นั้นหมายความถึงสิ่งดีงาม สวยงาม สดชื่น มีความสุข และความรัก ทำให้ด อ กไม้เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยดึงดูดสิ่งดีๆให้เข้ามาในบ้านเรา แต่ควรเลือ กด อ กไม้ที่ไม่มีหนามเพราะอาจทำให้กล า ยเป็นพลังลบแทน

ที่มา krustory