9 สิ่งของสังฆทาน ทำบุญถวายแล้วได้ประโยชน์

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้สิ่งของที่ควรนำมาถวายพระ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้จริงๆ กับบทความ 9 สิ่งของสังฆทาน ทำบุญถวายแล้วได้ประโยชน์ ไปดูกันว่ามีข้าวของอะไรบ้าง ที่เรานำไปถวายพระแล้วได้บุญ

1 ผ้า ข น ห นู

ไม่จำเป็นต้องมี สีเหลืองแต่ อ ย่ า งใด ควรเลือ กผ้าที่ดี สีสุภาพ ควรเป็นแบบเรียบๆ

2 รองเท้า

พระท่านต้อง เดินบิณฑบาตร ไปเรียนหนังสือ ธุดงค์ ไปกิจนิมนต์ต่างๆ บางรูปต้อง ทำงานในวัด เช่น ก่อสร้าง กวาดลานวัด สิ่งที่จำเป็นก็คือ รองเท้า ฉะนั้น รองเท้าจึง เป็นอีกหนึ่งสิ่ง ที่มีความสำคัญเสมอ

3 เครื่องเขียน ดินสอ สมุด ปากกา

ก็เพราะว่า พระสมัยนี้ต้อง เรียนพระปริยัติธร รม และจดกำหนดนัดหมายต่างๆ บางรูปท่านเป็นเหรั ญญิ ก ดูแลค่าใช้จ่ายแต่ไม่ค่อยมีใคร ถวายของเหล่านี้ พระท่านจึงต้องไปเดินหา ซื้ อเองเสมอ ถ้าเราถวายไป จะเป็นประโยชน์มากแน่นอน

4 ย าหลัก ที่จำเป็น

ถวาย ย า ดี ที่ใช้กันเป็นประจำ ในชีวิตประจำวัน มีคุณภาพ เป็น ย า สามัญทั่ว ๆ ไป

5 ใบ มี ดโ กน

นั่นเพราะว่า พระต้องโ ก นผ มทุกวันโ กน ถ้าท่าน ใดถวายใบ มี ด ก็ได้ชื่อว่า ช่วยไม่ให้ พระต้องเสี ยทุกวันโ กน เห็นว่า ได้บุญดีกว่าให้ ย า อีกนะ

6 หนังสือธรรมะ หรือที่ให้ความรู้ด้านอื่นๆ

พระสงฆ์ มีหน้าที่เผ ยแผ่ พระพุทธศาสนา จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ ที่แต กฉาน ทั้งทางธร รม ข่ าว ส า ร บ้านเมือง เพื่อจะได้สาธิตยกตัว อ ย่ า ง ให้คนที่รับฟังเข้าใจได้ การถวายหนังสือจึงถือ เป็นต้นทุนแห่งธรรมทาน ให้พระท่านได้นำไปกระจ า ย สู่ผู้คนได้อีกเยอะแยะ นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็น อ ย่ า ง มาก

7 ผ้าไตรจีวร

ในชุดสังฆทานแม้จะมีอยู่ แต่ส่วนใหญ่จะไม่ได้ขนาด หรือไม่ก็ไม่มี คุณภาพ ฉะนั้นผู้ถวายสังฆทาน ควรเลือ กที่เหมาะสม อ ย่ า ง เช่น ผ้าไตรจีวรที่ทำ จากผ้ามัสลิน เพราะผ้าเหมาะกับ สภาพอากาศร้อน

8 น้ำย าเช็ดพื้น

ก็จำพวก น้ำ ย า ล้างจาน น้ำ ย า ล้างห้องน้ำ ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ก็เพื่อว่าจะนำไป ทำความสะอาด ในวัดยังไงล่ะ

9 แช มพู

ก็เพราะว่า พ ระสงฆ์ ต้องใช้แชมพู ในล้างหนั งศีรษะ ก่อนการปลงผม ฉะนั้น แชมพูจึงเป็น สิ่งจำเป็นอีก อ ย่ าง

ที่มา sabaisabuy, horoscopedaily99