9 สิ่งคำโบราณบอ ก ทำแล้วดี ทำมาหากินรุ่งเรือง

สำหรับความเ ชื่ อนั้น มีอยู่มากมาย หล า ยคนก็อาจเ ชื่ อบ้างไม่เ ชื่ อบ้าง แต่ถึงอ ย่ างไรไม่เ ชื่ อก็อ ย่ ารบหลู่จะดีกว่าเนอะ ส่วนคนที่เ ชื่ อนั่นเป็นเพราะอาจเคยลองมากับตัวจึงเ ชื่ อ ฉนั้นวันนี้เราก็มีอีกหนึ่งของความเ ชื่ อมาฝากทุกคนกัน เราไปดูกันสิว่าความเ ชื่ อเหล่านั้นคืออะไร แล้วมีใครเคยรู้สึกหรือเคยทำกันบ้างหรือยัง

อาชีพค้ าข า ยเป็นอาชีพที่ไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเราก็พบเจอในทุกๆพื้นที่ ของ กิน ของใช้ อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอ ย่ างหลากหล า ยให้เราได้เลือ กซื้ อให้เราได้เลือ กใช้กัน บางร้านอาจจะสังเกตเห็นได้ว่ามีการค้ าข า ยที่ดี ลูกค้ าจำนวน มากเข้าหา บางร้านก็ไม่มีลูกค้ าเข้าไปซื้ อของเลย คนโบราณได้มีการกล่าวกันเอาไว้ว่า บางอ ย่ างจะราบรื่นไม่ใช่เพียงในช่วงเศรษฐกิจนั้นๆเท่านั้น แต่จำเป็นที่จะต้องมีเคล็ดลับต ามความเ ชื่ อที่ได้ปฏิบัติธรรมกัน มานาน ไม่ว่าอาชีพไหนไหนก็จะสามารถนำไปทำต ามกันดูได้เราได้มีทั้ง 9 สิ่งต ามคำบอ กจากคนโบราณมาฝากให้กับทุกท่าน

1 ไม่ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ

ผ้าเช็ดหน้า คนโบราณที่มีความเ ชื่ อไว้ว่าเหมือน มีผ้าเช็ดหน้าเอาไว้สำหรับซับน้ำต า เป็นสัญลักษณ์ของความเ สี ย ใ จ และความเศร้า จึงไม่นิยมที่จะให้ผ้าเช็ดหน้ามาเป็นของขวัญหรือนำมาเป็นของฝาก เหมือนเป็นการให้เพื่อให้ไปซับน้ำต า มีเรื่องที่จะทำให้เกิดเป็นเรื่องราวพัด พรากจากกัน ควรหาสิ่งของอื่นๆที่มีความหมายที่ดีให้กัน

2 เมื่อเจอเหรียญตกอยู่ ให้เก็บ

เวลาเดินทางไปไหน มาไหนหากพบเจอเหรียญที่มีคนทำตกเอาไว้นั้น เปรียบเสมือนกับเป็นความโชคดีที่เราได้พบเจอ ควรเก็บและนำไปทำบุญ หากเราเดินข้ามผ่ า นเหมือนเป็นการไม่เห็นคุณค่า คนโบราณได้มีความเ ชื่ อไว้ว่าจะทำให้เกิดเป็นความ อั บ โชค

3 ไม่ปล่อยห้องครัวรก

ห้องครัวจะเปรียบเสมือนเป็นพลังงานและเป็นขุมท รั พ ย์ของบ้ า น รวมไปถึงผู้ที่อยู่อาศัยทุกคน หากปล่อยห้องครัวให้รกไม่ทำความสะอาด การที่เราไม่ดูแล ขุมท รั พ ย์ของเรา เ งิ นทองที่เข้ามาก็จะมีร า ยจ่ายออ กไปจนหมด ไม่มีเ งิ นเก็บ ไม่มีเ งิ นใช้ มีเรื่องใช้จ่ายอยู่เสมอ

4 อ ย่ าปล่อยให้เ งิ นหมด กระเป๋า

กระเป๋าเ งิ น กระเป๋าสต างค์ที่เราเก็บเ งิ นนั้น ไม่ควรปล่อยให้ว่าง ควรมีเ งิ นติดอยู่ในกระเป๋าอยู่ตลอ ดเวลา หากซื้ อเป็นกระเป๋าเ งิ นใบใหม่แนะนำให้ใส่เ งิ นจำนวน 900 หรือเ งิ นจำนวน 9,000 บาทในวันที่พระจันทร์เต็มด ว ง ต ามความเ ชื่ อได้มีการกล่าวกันเอาไว้ว่าเพื่อเป็นการเอาฤกษ์เอาชัย เปรียบเสมือนกับเป็นการเรียกเ งิ นทองเข้ามาอยู่ในกระเป๋า ทำให้มีกิน มีใช้ไม่เก็บอ ย่ างไม่ข า ด

5 ไข่และส้ม ควรมีไว้ตลอ ดอ ย่ าให้ข า ด

บ้ า นที่อยู่อาศัยหรือร้านข า ยของ ควรจะต้องมีไข่และมีผลไม้ส้มวางเอาไว้อยู่วางไว้ในตะกร้าและวางเอาไว้ในห้องครัวหรือวางเอาไว้ในบนโต๊ะบริเวณห้องรับแขก เหมือนเป็นการเรียกความสมบูรณ์ ความสุข ความโชคดีให้เข้ามาหาตัวคุณ รวมถึงคนที่อาศัยอยู่ในบ้ า น

6 ไม่ควรปล่อยให้กระจกขุ่น มัว

กระจกไม่ว่าจะเป็นส่วนใดของในบ้ า นในร้านค้ า ร้านอาหาร เราควรที่จะมีการเช็ดและทำความสะอาด ไม่ปล่อยให้ขุ่น มัว รวมไปถึงกระจกที่แ ต กและเป็นรอย ไม่ควรใช้ต่อควรที่จะนำไปทิ้ง

7 ไม่ควรปล่อยให้หิ้งพระมีฝุ่นเกาะ

บ้ า นไหนที่มีหิ้งพระหรือห้องพระควร ให้ความสำคัญ หมั่นดูแลในเรื่องของการทำความสะอาด การปัด กวาดเช็ดถูเปลี่ยนน้ำ ดอ กไม้เปลี่ยนดอ กไม้ให้สดใหม่อยู่เสมอ จะช่วยให้โชค ลาภให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป

8 ควรพูดจาดี

พูดดีเป็นศรีแก่ปากคน พูดจาดีจะบ่งบอ กลักษณะนิสัยของเราได้และเปรียบเสมือนกับเป็นเส้นทางชีวิตอย า กมีชีวิตที่ดีให้ใช้คำพูดดีๆ คิดดี ทำดี ซึ่งนั่นจะทำให้ชีวิตของเราดียิ่งขึ้น มีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาหาตัวเรา

9 ไม่ควรหันหัวเตียงชนกับผนังห้องน้ำ

การหันหัวเตียงนอนไปชนกับผนังของห้องน้ำ ซึ่งนั่นจะทำให้ชีวิตอับโ ช คและนอ กจากนี้การที่ตั้งเตียงนอนหันปล า ยเตียงตรงกับประตูทางเข้าออ กของห้องนอนนั้น คนโบราณมีความเ ชื่ อว่าจะทำให้นอนหลับ ฝั น ร้ า ยอยู่บ่อยๆครั้ง

ที่มา bitcoretech Postsod