9 เรื่องที่พ่อแม่ทำแล้ว ทำให้ลูกไม่รู้จักโต พึ่งตัวเองไม่ได้

เข้าใจว่าพ่อแม่ทุกคนรักลูกจึงอย ากทำทุกอ ย่ างให้กับลูกให้ดีที่สุด แต่เรื่องบางเรื่องนั้นยิ่งทำมันก็ยิ่งส่งผลไม่ดีกับลูกในอนาคต เพราะอ ย่ าลืมว่าเมื่อลูกโตขึ้นพวกเขาต้องมีทางเดินเป็นของตัวเองเราไม่สามารถทำให้เขาได้ตลอ ดทุกเรื่องเหมือนตอนที่ยังเล็ก วันนี้เราเลยจะพาพ่อแม่ทุกคน มาดูถึงสิ่งที่พ่อแม่ทำแล้วทำร้ า ยลูกโดยไม่รู้ตัว

1 ทำการบ้านให้

เพราะพ่อแม่หล า ยๆ ท่านก็ชอบ ทำการบ้านให้ลูก ดังนั้น ก็ควรเลิกทำ แบบนี้ได้แล้วเพราะมัน เป็นสิ่งที่ลูกไม่ได้ฝึกคิด ไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย และซึ่งหาก ไม่ อ ย า ก ให้ลูกเติบโตมา แบบไม่มีความรู้ ก็อย่ าทำ ร้ า ย ลูกทางอ้อม กันเลยดีกว่า

2 ไม่ยอมให้ครูมาว่ากล่าว ตักเตือน

หากลูกมาฟ้ องคุณว่า ถูกครูต่อว่า ตักเตือน ที่โรงเรียน ซึ่งนั่นอาจทำให้ พ่อแม่หัวร้อน และพร้อมจะบวก กับครูที่โรงเรียน แต่เรื่องนี้นั้นเป็นสิ่งที่ อย ากบอ กว่า คนเป็นพ่อเป็นแม่ ต้องใจเย็นๆ สอบถามลูกถึง สาเหตุที่ครูทำเช่นนั้น หากลูกเราทำผิ ดจริงๆ และการลงโ ท ษ ของครู ก็ไม่ได้ร้ ายแร งอะไร ก็ไม่ต้องถึงขั้นไปคุยกับครูเอง ควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของครูไป

3 ปลุกลูกไปโรงเรียนทุกเช้า

เพราะคิดว่ามันคือ กิจวัตรประจำวันของ คุณแม่ไปแล้ว ก็คือ การปลุกลูก เพื่อไปโรงเรียน ความจริงนั้น ควรฝึกลูก ให้ตั้งนาฬิกาปลุก และจัดสรรเวลา นอนด้วยตัวเอง เพื่อให้เขา ไจัดการ กับต ารางชีวิต

4 ขีดเส้นชีวิตให้ลูก

ถ้ากำหนดก ฎเก ณฑ์ ข้ อปฏิบัติต่างๆ ให้ลูกเดินต ามทาง ที่พ่อแม่ปูไว้ แต่นั่นอาจเป็นเรื่องดี ที่จะทำให้ลูกมีวินัย แต่กลับกัน ในทุกๆก ฎที่พ่อแม่ตั้งไว้ ก็ควรให้ลูกรับรู้ด้วย ให้ลูกมีส่วนร่วม ในการขี ดเส้นชีวิต ของตนเอง ต้องปล่อยให้ลูก ได้ลองเรียนรู้ ที่จะทำบางสิ่ง ด้วยตัวเองบ้าง

5 เอาของที่ลืม ไปให้ที่โรงเรียน

การที่ลูกโทรมา ให้นำสิ่งของที่ลืม ไปส่งที่โรงเรียน แล้วคุณ ก็ทำต ามที่ลูกสั่ง นั่น มันอาจทำให้ ลูกกล า ยเป็นเด็ ก ที่ไม่รอบคอบได้ เพราะงั้นเมื่อลูกคุณโทรมาเพื่อให้คุณทำแบบนั้นอีก ถ้าจะให้ดีก็ควรบอ กปัดไปเพื่อ ให้ลูก รู้จักมีความรอบ คอบมากขึ้น ทั้งตรวจความเรียบร้อย ของสิ่งของที่ต้อง เอาไปโรงเรียน ก่อนออ กจากบ้าน

6 ซักผ้าให้ลูก เพราะอย ากให้เขาสบาย

ลูกเราถ้าโตพอ ที่จะทำงานบ้านได้แล้ว ก็ให้เขาทำไป แต่คุณพ่อคุณแม่ ไม่เคยฝึกให้ลูก ได้ทำด้วยตัวเอง และการที่มีคุณ แม่ซักเสื้อผ้าให้ อาจทำให้เด็ กเคยตัว เป็นคนไม่มี วินัยในตัวเอง ไม่มีความรับผิ ดชอบ พ่อแม่นั้น ควรให้ เ ด็ กทำอะไร ด้วยตัวเอง ควรสอนลูก ถึงวิ ธีการใช้ เครื่องซักผ้า เพื่อที่เขาจะได้ หมั่นทำมันด้วยตัวเอง พึ่งตัวเองได้

7 ยุ่ งกับการเรียนของลูกๆ

การเป็นห่วงในเรื่อ งเรียนของลูกไม่ใช่ เรื่องผิ ดแต่ อ ย่ า ง ใด แต่การที่พ่อแม่ ไปบงการหรือ กำหนดเส้นทาง ของการเรียน โดยไม่ให้เขาคิดเอง ตัดสินใจด้วยตัวเอง มันอาจจะทำให้ลูก ไม่โตเป็นผู้ใหญ่

8 ทำอาหารเช้า หรือ อาหารกลางวันให้

แม่หล า ยๆ ท่านอาจ เป็นห่วงลูก ว่าจะทานอาหารไม่อิ่ม จึงต้องเตรียม อาหารให้หากคุณอย ากให้ลูกโต เก็ควรให้เขาทำ อาหารทางเองบ้าง หากเขาทำไม่เป็น คุณแม่อาจจะต้องสอนลูก ไม่นานหรอ กก็ทำได้

9 ยอมให้ลูก หยุดเรียนบ่อยๆ

เ ด็ ก บางคน อาจมีอาก ารป่ วยการเมืองอยู่เรื่อยๆ เนื่องด้วยจาก วิชาเรียน และการบ้านต่าง ๆ ซึ่งวิชาเรียนนั้น อาจง่ายเกินไป เลยทำให้เด็ ก เกิดความเบื่ อ หรือย ากจนเกินไป จนเกิดความกดดัน สิ่งสำคัญที่พ่อแม่ ควรทำคือ อย่ าถามลูกว่าทำไม จึงไม่อย ากไปโรงเรียน เนื่องจาก เ ด็ ก มักจะไม่รู้คำตอบพอ เ ด็ ก ไม่รู้ว่าจะตอบ ก็จะเป็นการ ทำให้เด็ กเกิด ความรู้สึกเค รี ยด ดังนั้น พ่อแม่ก็ควรบอ กว่า ความกลัวนั้น มันไม่ช่วยอะไร หากแต่ควร เอาชนะความกลัวให้ได้ และควรเปิดใจ ให้กว้างในการรับฟัง ความรู้สึกของลูกด้วย ว่าเขามีอะไรจะบอ กเรา

ที่มา tamnanna  sabuyjaijung