วิ ธีการสร้างบุญเสริมบารมี ให้ชีวิตพบแต่ความเจริญรุ่งเรือง

การทำบุญนั้นไม่ว่าจะทำด้วยวิ ธีใดต่างก็ได้บุญทั้งนั้น การทำบุญสามารถทำได้หลากหล า ยรูปแบบ แต่รู้ไหมคะว่าการ ทำบุญ แต่ละรูปแบบนั้นก็ให้คุณ หรือเสริมด ว งชะต าที่แตกต่างกันออ กไป เมื่อเรามีเรื่องไม่สบายใจ หรือ กังวลจนคิดไม่ตก ก็ต้องหาที่พึ่งทางใจกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นการเข้าวัด ทำบุญ บริจาคสิ่งของ ปล่อยนกปล่อยปลา วันนี้เรามีเรื่องราวดี ๆ เกี่ยวกับการทำบุญ ที่จะทำให้คุณได้รับบุญกุศลในทุก ๆ ด้านอ ย่ างไม่น่าเชื่อ มีดังต่อไปนี้ค่ะ …

Read More

ทาน 5 อ ย่ างที่ไม่มีเงินก็ทำได้ ยิ่งหมั่นทำบ่อยๆชีวิตยิ่งดีขึ้น

หล า ยคนเมื่อพูดถึงการทำบุญหรือ การที่จะทำทาน สิ่งแรกที่มักจะคิดคือ ต้องมีเงิน เพราะคนส่วนใหญ่คิดว่าถ้าไม่มีเงินก็ทำบุญไม่ได้ เพราะที่เคยเห็น ใครจะทำบุญทำทานก็ต้องใช้เงินกันทั้งนั้น ถ้าจะกล่าวแบบนี้คนที่เค้าไม่มีคงไม่มีโอกาสที่จะได้ทำบุญอ ย่ างแน่นอน วันนี้เราเลยมีบุญที่ไม่ต้องใช้เงิน มาฝากกัน ซึ่งทำแล้วได้บุญไม่น้อยไปกว่าการใช้เงินทำบุญแน่นอน ชีวิตของเราทุกคนนั้นอาศัยบุญ เสมือนเป็นน้ำมันหล่อลื่น ให้ชีวิตราบรื่น ปลอ ดภั ย ไปไหน ทำอะไร ก็ไม่ติดขัดมาก แต่ก็ยังอยู่ภายใต้ก ร ร ม ส่วนการที่คนธรรมดาคนหนึ่ง จะบรรลุธรรมขึ้น …

Read More

ดอ กไม้ที่คุณชื่นชอบ สามารถบอ กลักษณะนิสัยที่แท้จริงของคุณได้

คุณชอบดอ กไม้ชนิดไหน มากที่สุด ให้เพื่อนๆเลือ กดอ กไม้ที่ชอบที่สุดมา 1 ชนิด ซึ่งดอ กไม้ที่เพื่อนๆเลือ กนั้นสามารถบอ กลักษณะนิสัยทั้งหมดของเพื่อนๆได้เป็นอ ย่ างดีเลยล่ะ เอาล่ะ ถ้าพร้อมกันแล้วเราไปดูกันดีกว่าว่ามีดอ กไม้ที่เราชอบไหม แล้วมันจะบอ กได้ตรงใจแค่ไหน ดอ กซ่อนกลิ่น มาถึงคนที่ชอบดอ กซ่อนกลิ่นกันบ้าง แม้ว่าบางคนอาจจะถือเป็นดอ กไม้ที่ไม่นิยมนำมาประดับบ้านในเวลาปกติก็ต าม แต่ก็มีคนชอบไม่น้อยเลยทีเดียว นิสัยของคนที่ชอบดอ กซ่อนกลิ่นนี้ดูผิวเผินอาจจะคิดว่าเป็นคนง่ายๆ แต่ถ้าได้คบหาจะพบว่าเป็นคนที่มีความลึกซึ้งมาก …

Read More

ปลูกไว้ในบ้าน ต้นไม้ 15 ชนิด ช่วยดูดท รั พ ย์เข้าบ้าน

ความเป็น มงคลและสิ่งที่ช่วยเสริมท รั พ ย์ คนโบราณมักมีความเชื่อเช่นนี้จนถึงปัจจุบัน และวันนี้เราก็จะพาคุณนั้นไปพบกับ ปลูกไว้ในบ้าน ต้นไม้ 15 ชนิด ช่วยดูดท รั พ ย์เข้าบ้าน ไปดูกันว่าต้นไม้ที่ปลูกไว้ในบ้านแล้วดี ปลูกแล้วช่วยดึงดูท รั พ ย์เข้ามามากมาย 1 ต้นบานไม่รู้โรย เขาว่ากันว่าบ้านไหนมีคู่รักต้องปลูกต้นบานไม่รู้โรยไว้ในบ้านด้วย เพราะชื่อบานไม่รู้โรยเป็นชื่อมงคล หมายความถึง ความยั่งยืน ความอ ดทน และไม่ย่อท้อ หากเปรียบกับความรักก็เหมือนความรักที่ยั่งยืน …

Read More

ผู้หญิง 10 ลักษณะที่ยิ่งคบ ชีวิตมีแต่ถอยหลัง ไม่มีวันเจริญ

หากวันนี้คุณนั้นอย ากที่จะมีชีวิตที่ดี และมีความสุขไปตลอ ดชีวิต คุณก็ต้องเลือ กผู้หญิงที่สามารถทำให้ชีวิตของคุณเจริญรุ่งเรืองขึ้น มาได้ แต่ก็มีผู้หญิงบางประเภทที่ยิ่งคบหา ย่งทำให้ชีวิตเดินถอยหลัง และวันนี้เราก็มีบทความเกี่ยวกับ ผู้หญิง 10 ลักษณะที่ยิ่งคบ ชีวิตมีแต่ถอยหลัง ไม่มีวันเจริญ ไปดูกันว่าผู้หญิงแบบไหนที่ไม่ควรที่จะคบหา 1 ลักษณะจากหน้าอ ก โดยเฉพาะผู้หญิง หากมีช่องว่างระหว่างทั้งสองข้างเกิน 4 นิ้วมือ ช ายใดคบด้วยก็จะไม่มีสมบัติ จะไม่มีเงินทองเหลือเก็บเหลือใช้ มีแต่รายจ่ายออ กไปมาก 2 ดูจากลักษณะการนอน …

Read More

กาแฟแก้วโปรด บอ กตัวตนที่แท้จริงและอาชีพที่จะทำให้ชีวิตของคุณเจริญรุ่งเรืองได้

วันนี้เรามีเกมทำนายอาชีพที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณนั้นเจริญรุ่งเรืองและยังบอ กความเป็นตัวตนของคุณได้ ให้คุณนั้นเลือ กกาแฟรสช าติโปรดของคุณมา 1 แก้ว เมื่อเลือ กกาแฟได้แล้ว เราไปอ่ า นคำทำนายพร้อมๆ กัน คุณเลือ กกาเเฟ = หมายเลข 1 คุณเป็นคนรักอิสระ ชอบความแปลกใหม่ เ ส พ ติ ด ความท้าทาย ไม่ชอบทำเรื่องเดิม ๆ ซ้ำ ๆซาก …

Read More

สิ่งของใส่บาตรต ามวันเกิด ทั้ง 7 วัน เป็นศิริมงคลแก่ชีวิต

การทำบุญให้ได้ผลบุญที่แท้จริงจะต้องยึดหลักบริสุทธิ์ 3 ซึ่งก็คือ สิ่งที่ทำบุญต้องบริสุทธิ์ เจตนาคนทำบุญต้องบริสุทธิ์ และบุคคลที่เราทำบุญด้วยก็ต้องบริสุทธิ์ จึงจะได้บุญ ได้รับอานิสงส์ผลบุญอย่ างเต็มที่ จริง ๆ แล้วการทำบุญส่งผลกันตั้งแต่ในชาตินี้ แต่จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับก ร ร มในอ ดีตชาติที่สั่งสมกัน มา ซึ่งความร ว ย ความจนก็เป็นส่วนหนึ่งของบุญทำก ร ร มแต่งของแต่ละบุคคลที่ติดตัวกัน มาด้วยเช่นกัน ดังนั้น ถ้าถามว่าการทำบุญในชาตินี้จะเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของเราได้หรือไม่ คำตอบก็คือ ได้ …

Read More

เลขเซียมซีที่เลือ ก บอ กโชคช ะ ต าและความเป็นตัวตน ของคุณได้

ห ล า ยๆ คนมีความเชื่อในเรื่องของพลังตัวเลข และวันนี้เราก็จะพาคุณนั้นไปเลือ กหมายเลขเซียมซีที่คุณนั้นชอบมาก ที่สุดมา 1 หมายเลข เมื่อเลือ กได้แล้วก็ไปอ่ า นคำทำนายโชคช ะ ต า แลพความเป็นตัวตนของคุณพร้อมๆ กันค่ะ มองดู ภ า พเซียมซีจากนั้นก็เลือ กต ามหมายเลขที่ตรงกับวันเกิดตัวเอง ซึ่งบอ กเลยว่ามันค่อนข้างตรงมากทีเดียว เอาล่ะถ้าอย ากจะรู้ว่าแม่นแค่ไหนก็ลองเลือ กหมายเลขเลย …

Read More

ตัวเลขวันเกิด ทั้ง 31 วัน บอ กตัวตนของเจ้าของวันเกิดได้

หล า ยๆ คนมีความเชื่อในด้านศาสตร์ตัวเลขกัน และวันนี้เราก็จะพาคุณนั้นไปดูว่าตัวเลขวันเกิดของคุณจะบอ กตัวตนของคุณได้แม่นแค่ไหนกัน ไปดูกันว่าตัวเลขวันเกิดของคุณ จะบอ กตัวตนที่แท้จริงของคุณอย่ างไรบ้าง เกิดวันที่ 1 คุณเป็นคนที่อ ย า กรู้อ ย า กเห็นไปหมดเสียทุกอย่ าง เวลาที่ทุ่มกับอะไรแล้ว คุณจะลืมแม้กระทั้งจะกินจะนอน ไฟของคุณในส่วนนี้น่าชมเชยมาก แต่ขอติงซักหน่อยตรงที่คุณขี้เบื่อจังเลย จะรักใคร่ใหลหลงกับคนที่คุณรู้สึกประทับใจในครั้งแรกที่พบกัน ไม่ต้องการที่จะศึกษาหรือดูใจอะไรกันล่ะ ส่วนคนที่คุณไม่ชอบหน้าเสียตั้งแต่แรกแล้ว คุณก็จะไม่มีวันทำใจให้คบหาสมาคมกับเขาหรือเธอได้เลย ไม่ว่าความรักหรือ การสมาคม …

Read More

ลักษณะข้ อต่อบนนิ้วโป้ง สามารถบอ กนิสัยชีวิตแต่งงานของคุณได้

สำหรับวันนี้เราจะพาทุกคน มาทำการท า ยนิสัยจากข้ อต่อบนนิ้วหัวแม่มือ กัน หรือที่ทุกคนเรียกว่านิ้วโป้งนั่นเอง หล า ยคนอาจจะสงสัยว่า นิ้วโป้งคนเราสามารถบอ กสิ่งที่เกี่ยวกับตัวเราได้ด้วยหรอ ไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมละ เอาละเราไปดูวิธีการเล่นทำนายกันดีกว่าว่าต้องทำอย่ างไร ยกนิ้วหัวแม่มือของคุณขึ้น มา แล้วสังเกตดูว่าข้ อบนนิ้วมือเป็นแบบไหน ดูเทียบจาก 3 ภาพที่เรานำมาให้ดู ตรงกับภาพไหนก็ให้อ่ า น คำทำ น า ยต ามข้ …

Read More