การใช้น้ำย าปรับผ้านุ่มบ่อยๆ หล า ยคนไม่เคยรู้

น้ำย าปรับผ้านุ่มมีคุณสมบัติคือช่วยทำให้ผ้าหอมนุ่ม ซึ่งทุกบ้านต้องมีติดบ้านไว้เวลาซักผ้าก็จะใช้น้ำย าปรับผ้านุ่มแช่ผ้าไว้ก่อนจะนำไปต ากหรือปั่นให้แห้ง แน่นอนว่าน้ำย าปรับผ้านุ่มนั้น มัน มีข้ อ ดีของมันเยอะเลย แต่มันก็แอบมีข้ อเ สี ยอยู่เหมือนกัน มีคนที่รั ก ษ าซีสต์ที่มดลูกแต่ถูกหมอห้ามที่ค่อนข้างจะแปลกสักหน่อยคือ การห้ามใช้น้ำย าปรับผ้านุ่ม น้ำย าขัดเบาะรถ ในนั้น มัน มีอะไรอยู่ชวนทุกคน มา ติ ดต า ม อ่ า นพร้อมกันได้เลย

อย่ างแรกเลยประโยชน์ที่เราใช้น้ำย าปรับผ้านุ่มนั้นเ พ ร า ะว่าช่วยให้ผ้ามีความนุ่ม เรียบ ป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตได้ ทำให้เวลารีดผ้านั้นเรียบได้ง่ายด้วย และผ้ายังเปียกย ากกว่าเดิม แต่รู้ไหมน้ำย าปรับผ้านุ่มมันทำงานอย่ างไร

ซึ่งในน้ำ ย าปรับผ้านุ่มนั้น มีการเคลือบผิวของเส้นใยผ้าที่มีชั้นบาง ๆ ของสา รต่าง ๆ ซึ่งเจ้าสา รนั้นทำหน้าที่หล่อลื่น ทำให้เส้นใยของผ้าเกิดความนุ่มและลดการเป็นไฟฟ้าสถิตนั่นเอง และทำให้เรารีดผ้าได้ง่ายขึ้นเ พ ร า ะไม่เกิดแรงต้านในตอนที่รีดผ้า

ส่วนประกอบหลักของน้ำย าปรับผ้านุ่ม

น้ำย าปรับผ้านุ่มนั้น มีคุณสมบัติเป็นกรดน้ำมันที่จะติดทนอยู่ในผ้า ต่อให้เราจะซักหรือรีดมันไปแล้วก็ต าม แถมเจ้ากรดนี้เองยังสามารถซึมเข้าร่างกาย ผิวหนังของคนได้อีกด้วยและยังเข้าไปในทางการสูดดม และสา รอัน ตรา ยที่มีอยู่ในน้ำย าปรับผ้านุ่มที่หล า ยคนไม่เคยอ่านเลยคือ เอทิลเอซิเทต เบนซิน เอซีเทต เบนซินแอลกอฮอล์ เอทานอล คลอโรฟอร์ม เป็นต้น

แต่ก็เป็นการใช้สา รเหล่านี้ในปริมาณที่เหมาะสม ไม่ได้ส่งผลร้า ยแรงอะไรต่อร่างกายคนเรา ไม่ได้ทำให้ระคายเคือง น้ำย าปรับผ้านุ่มเลยวางขายได้ปกติ แต่ว่าหากเราใช้บ่อย ๆ มันก็อาจจะมีผลได้ ทำให้ระบบห า ยใจมีปัญหา เวียนหัว มึน งง ได้เหมือนกัน แถมยังเป็นสา รที่เป็นตัวก่อมะ เ ร็ ง ได้อีกด้วย

5 ส า ร เ ค มี ที่ร่างกายได้รับเข้าไปจำนวน มากจะเกิดอะไรขึ้น

1 สา ร เบ น ซิ น อ ะซีเตท หากเราห า ยใจเอาสา รนี้เข้าไปจะทำให้เป็นไอ ระคายเคืองเยื่อเมือ ก เวียนหัว เกิดเป็นผื่นแพ้ไปต ามผิวหนังได้ ส่งผลให้ดว งต าพร่ามัว ระคายเคืองต่อต า

2 สา รเบนซินแอ ลก อฮ อล์ เวลาเราสูดดมสา รนี้เข้าไปนั้นจะทำให้ระคายเคืองต่อเยื่อเมือ ก อาจทำให้คออักเสบ มีอาการไอ ห า ยใจเร็ว เวียนหัว ง่วง ซึม หรือเกิดการระคายเคืองผิวหนังได้ เกิดเป็นผดผื่นแดง ท้องไส้ปั่นป่วน ระคายเคืองดว งต า

3 สา รคลอโร ฟ อ ร์ ม ไอระเหยของมันนั้นก็ทำให้เราเวียนหัวได้ไม่แพ้กัน หากรุน แรงก็ถึงขั้นทำให้หมดสติได้เลยทีเดียว เ พ ร า ะส่งผลต่อระบบประสาทโดยตรง

4 สา รตัวแรกนี้คือเอทิอะซีเตท ซึ่งจะมีไอระเหยจะส่งผลให้เกิดอาการง่วง ซึม หรือเวียนหัวได้ง่าย ๆ บางคนก็เกิดอาการระคายเคืองผิวหนัง ดว งต า รวมไปถึงระบบทางเดินห า ยใจด้วย

5 สา รมัสไซลีน ตัวนี้เองที่เป็นตัวการก่อม ะ เ ร็ ง ได้ ซึ่งถือว่าอัน ตรา ยเลยทีเดียว

หากได้รับคำแนะนำว่าควรเ ลี่ ย งก็ควรจะเ ลี่ ย งดีกว่า หรือเลือ กผลิตภัณฑ์น้ำย าปรับผ้านุ่มที่อ่อนโยนกว่านี้ เ พ ร า ะว่าแม้จะมีกลิ่นหอม ผ้านุ่ม แต่ถ้าจะให้ดีก็นาน ๆ ใช้ทีจะดีกว่าเพื่อสุ ข ภ า พของเราเองในระยะย าว

ที่มา krustory