ความห ม า ยของดอ กไม้แต่ละชนิดที่นำมาบูชาพระ

ดอ กไม้ที่เราเลือ กซื้อนำไปกราบไหว้ ห ม า ยถึง พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า ซึ่งมาจากในหลากหล า ยที่มาอยู่ในพระธรรมวินัยเดียวกัน และดอ กไม้นั้นก็ยังคงเป็นเครื่องห ม า ยแห่งความสดชื่น ความรุ่งเรือง ความแจ่มใส การถวายดอ กไม้ซะส่วนใหญ่แล้วก็จะเลือ กใช้เป็นดอ กไม้สด และดอ กไม้ในแต่ละชนิด ก็จะให้ความห ม า ยที่ต่างกันออ กไป

ในทุกๆครั้งเวลาที่เราเดินทางไปไหว้พระ ไม่ว่าจะสถานที่ไหนๆ สิ่งที่เราจะต้องมีนั่นก็คือ ดอ กไม้ธูปเทียนนั่นเอง ซึ่งสิ่งของแต่ละสิ่งไหนก็ล้วนได้ให้ความห ม า ย ธูป 3 ดอ กนั่นห ม า ยถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า 3 ประการ เทียน 2 เล่ม จะห ม า ยถึงคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ท่าน วันนี้เราจะพามาดูถึงความห ม า ยของดอ กไม้แต่ละชนิดที่ใช้ไหว้พระกัน

ความห ม า ยของดอ กไม้แต่ละชนิดที่นำมาบูชาพระ

ดอ กมะลิ จะมีความสุขและความสดชื่น ไม่ว่าจะใช้ดอ กมะลิซ้อนหรือจะเป็นดอ กมะลิลา จะช่วยเสริมสร้างในด้านที่ดี ทำให้คนในบ้ า น มีความบริสุทธิ์ มีความรักที่ดีความคิดถึงแก่บุคคลทั่วไป

ดอ กบัว จะทำให้พบแต่ความประสบผลสำเร็จ ดอ กบัวนั้นยังถือได้ว่าเป็นดอ กไม้ที่จะเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่า เป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์ มีพลังที่สร้างสรรค์และดอ กไม้ดอ กบัวนี้ยังคงเป็นดอ กที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ที่จะใช้นำมาถวายพระ

ดอ กเบญจมาศ ห ม า ยถึงความยั่งยืนของชีวิต

ดอ กดาวเรือง การไหว้พระด้วยดอ กดาวเรืองนั้น จะทำให้ผู้ที่กราบไหว้ได้พบแต่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต จะช่วยส่งเสริมให้ชีวิตนั้นได้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป มีเงิน มีทองใช้

ดอ กลิลลี่ จะทำให้พบแต่เรื่องของความน่ายินดีกับในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงาน เรื่องเงิน ครอบครัว ความรักจะมีแต่สิ่งที่ดี

ดอ กพุดต าน หรือที่บางคนนั้นได้เรียกกันว่าดอ กไม้ 3 สี จะมีความห ม า ยถึงความพร้อมด้วยยศฐาบรรดาศักดิ์ เป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่ง

ดอ กเข็ม จะทำให้สมองนั้น มีความปลอ ดโปร่ง มีความคิด การอ่านที่ดี มีความคิดที่เฉียบข า ด

ดอ กรัก จะทำให้พบแต่ความรักที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข มีความสุขกับความรักที่ดี

ดอ กพุด จะส่งผลให้มีความเจริญมีความมั่งคั่ง มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ และดอ กพุดที่ใช้นั้นควรเลือ กเป็นดอ กพุดชนิดสีขาว นำมาไหว้

ดอ กจำปี จะทำให้ชีวิตที่เป็นอยู่นั้น มีความเจริญรุ่งเรืองการงานก้าวหน้า ประสบความสำเร็จทางด้านการงาน

ดอ กจำปา จะนำความโชคดีมาสู่สมาชิกในครอบครัว รวมถึงตัวคุณเอง

ดอ กกล้วยไม้ ความสุขความสำเร็จ จะเป็นสัญลักษณ์ที่จะสื่อถึงในเรื่องของมิตรภาพความงดงามและความบริสุทธิ์

ดอ กกุหลาบจ ะทำให้พบแต่ความมีเสน่ห์กับผู้ที่ได้พบเห็น จะใช้เป็นดอ กกุหลาบสีอะไรก็ได้

ดอ กแก้วจะมีความดีความสูงค่า มีจิตใจที่บริสุทธิ์ มีความใสดุจดั่งแก้ว

ดอ กบานไม่รู้โรย จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของความรักของผู้ที่อยู่อาศัย คู่รัก คนรัก ให้มีความผูกพัน มีความมั่นคงต่อ กัน มีความรักที่ดีต่อ กันอยู่เสมอ

ดอ กไม้ในแต่ละชนิดนั้น ล้วนได้ให้ความห ม า ยที่ต่างกันออ กไป หากต้องการที่จะมีโชคในเรื่องใดนั้น ก็ให้เลือ กดอ กไม้ให้ถูกต ามความห ม า ย ดอ กไม้ที่เลือ กมาไหว้ ให้เลือ กเป็นดอ กไม้ที่มีความสดใหม่ ไม่แห้ง

ที่มา Postsod horolive, oknation