คุณจะเห็นได้ชัด คนไหนคือเพื่อนแท้ในวันที่ตกต่ำนี่แหละ

ในวันที่คุณไม่เหลือใครเลยในชีวิต หรือในวันที่คุณตกต่ำมากที่สุด เมื่อถึงวันนั้นคุณจะรู้ได้เองว่าใครกันแน่ ที่คือเพื่อนแท้คนสำคัญของคุณ ในตอนที่คุณมีทุกอ ย่ างนั้น คุณอาจจะยังไม่รู้หรอ กว่า ใครกันแน่ที่คือเพื่อนแท้ของคุณ เพราะทุกคนต่างก็ ต้องการที่จะเข้าหาคุณด้วยกันทั้งนั้น

แต่ในวันที่คุณตกต่ำหรือวันที่คุณพลาดขึ้น มา ตอนนั้นแหละ คุณจะได้เห็นเองว่า จะมีใครบ้างที่ยังเข้าหาคุณ และยังนับคุณ เป็นเพื่อนและพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณ ในตอนที่คุณประสบความสำเร็จและมีทุกอ ย่ าง คุณไม่รู้หรอ กนะว่าใครบ้างที่เป็นเพื่อนที่จริงใจกับคุณ แต่ในวันที่คุณตกต่ำนี่แหละ คุณจะเห็นได้ชัดเลยว่า คนไหนคือเพื่อนแท้หรือคนไหนคือเพื่อนไม่แท้

1 ประการแรก เพื่อนที่ดีควรมีความจริงใจ หวังดีต่อ กัน ซึ่งในจุดนี้บางครั้งอาจจะมองกัน ย า ก ในช่วงระยะเวลาสั้นๆดังนั้น จึงต้องใช้เวลาบ่มเพาะมิตรภาพ และ พ ย า ย า ม เรียนรู้นิสัยใจคอ กัน เป็นเวลานานพอสมควร

2 เพื่อนที่ดีต้อง ชักชวนกันทำในสิ่งดี ๆ เพื่อทำให้ชีวิตมี ความเจริญขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะ อ ย่ า ชักนำให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ ย า เ ส พ ติ ด ทุกชนิดทุกประเภท

3 ย า ม ที่เพื่อน มีปัญหา ทุ ก ข์ ใจต้องคอยปลอบประโลม และต้องให้กำลังใจซึ่งกัน และกันที่สำคัญต้องข จั ดความรู้สึก อิ จ ฉ า ริ ษ ย า หากเห็นเพื่อนได้ดี

4 เพื่อนที่ดีต่อ กล้า แนะนำในทางที่ถูกที่ควร ต้องกล้าขัดใจหากเห็นว่า ทำไม่ถูกต้องไม่ว่าเรื่องใดก็ต าม อีกทั้งไม่ควรประจบสอพลอ เพียงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนเท่านั้น

5 ไม่ว่าปัญหาจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนก็ต าม เพื่อนที่ดีต้องมีความกระตืนรือร้น ที่จะเข้าไปช่วย อ ย่ า ผละจากไปโดยปล่อยให้เพื่อนต่อสู้ต ามลำพัง ถ้าหากเกินกำลังตัวเองก็ต้องพูดคุยกัน เพื่อร่วมกันหาทางออ กที่ดีที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้

6 เพื่อนที่ดีไม่สมควร ดูถูกซึ่งกันและกัน หรือแม้แต่คนอื่น ๆ ไม่ว่าจะด้วยความ แตกต่างด้านไหน หรือสถานะไหนก็ต าม

7 เรื่องเ งิ นถือเป็นเรื่องที่ลำบากใจที่สุด อ ย่ า ง หนึ่ง สำหรับคำว่าเพื่อน หากถูกเอ่ยปากขอยืมเ งิ นแล้ว ก็ควรจะให้ยืมถ้าไม่มากนัก ที่สำคัญเมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้คืนก็ควรจะ ให้ตรงเวลาเพื่อสร้างเครดิตให้แก่ตนเอง แต่ถ้าหากมากเกินไป จนไม่สามารถช่วยได้ทั้งหมด หรือช่วยได้บางส่วนก็สมควรบอ กต ามตรง อ ย่ า ง ไรก็ดี หากเพื่อนเอ่ยปากยืมไปแล้วหล า ยครั้ง และให้สัญญาว่าจะใช้ แต่ก็ไม่ยอมใช้เลยสักครั้งเดียว ก็สมควรเลิกคบไปเลยจะดีกว่า

เนื่องจากเป็นตัวบ่งบอ ก อ ย่ า ง ดีว่าเจ้าเพื่อนคนนี้มันไม่มีสัจจะแม้แต่น้อย แต่ทุกคนเกิดมา จะอยู่โดดเดียว คนเดียวไม่ได้ ต้องมีการอยู่ร่วมกับผู้อื่นเสมอ ฉะนั้น สิ่งที่ควร อ ย า ก จะฝาก ก็คือว่า เวลาอยู่คนเดียว ให้ระวังความคิด อยู่กับมิตรให้ระวังวาจา อยู่กับคนชรา ให้ประพฤติอ่อนน้อม อ ย า ก ที่จะได้เพื่อนที่จริงใจ เราต้องแสดงความจริงใจต่อเพื่อนก่อน แต่ อ ย่ า ได้ไปคาดหวังมาก ว่าเพื่อนทุกคนจะจริงใจ แม้เราจะให้ความจริงใจไปแล้ว ก็ต าม

เพื่อนแท้ คือมิตรที่ พ ย า ย า ม ส่งเสริมเรา ให้ความสนใจเรา เพื่อนแท้ คือบุคคลที่เราสามารถฝากชีวิตจิตใจ ได้โดยเฉพาะ ย า ม ทุ ก ข์ ย า ก ลำบาก เพื่อนแท้ คือคนที่ยินดีสละเวลา ท รั พ ย์สินเ งิ นทองเพื่อเราได้ เพื่อนแท้ คือผู้ร่วมอุดมการณ์เดียวกัน ผู้ทำให้ชีวิตเปี่ยมด้วยความหมาย และมีคุณค่าสูงสุด เพื่อนแท้ คือพันธสัญญาแห่งความเข้าใจที่ตรงกัน เพื่อนแท้ คือคนที่อยู่กับเราทุกสภาพชีวิต ไม่ว่าเราจะมีชื่อเ สี ยงหรือตกต่ำ

เพื่อนแท้ คือบุคคลที่คบกับเราในลักษณะที่เรา เป็นอยู่โดยที่เราไม่ต้องใส่หน้ากาก เพื่อนแท้ คือคนที่รักเรา แม้เราจะทำสิ่งไม่ดีที่สุดก็ต าม เพื่อนแท้ คือคนที่เผชิญความ ทุ ก ข์ ย า ก แล้วสวมหัวใจเดียวกัน สวมรองเท้าคู่เดียวกัน เพื่อนแท้ คือมิตรแท้ ที่กล้าให้คำมั่นสัญญาต่อมิตรได้ เพื่อนแท้ คือผู้ที่ยินดีเข้ามาในชีวิตเรา ขณะเมื่อคนทั้งโลกจากเราไป เพื่อนแท้ คือคนที่ยังอยู่กับเรา ร่วม ทุ ก ข์ ร่วมสุขแม้ในเวลา ที่เราไม่มีประโยชน์จะให้

เพื่อนแท้ คือคนที่มีความเต็มใจช่วยเหลือเรา โดยที่ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ เพื่อนแท้ คือคนที่เข้าใจเราได้โดยไม่จำเป็นต้องพูดมากเพราะเขาคุ้นเคย และรู้จักความคิดความอ่านของเรา แค่มองหน้าก็รู้ปัญหา แค่มองต าก็เข้าใจ เพื่อนแท้ คือผู้ที่หาโอกาสช่วยจัดสรร อ ย่ า ง เต็มที่โดยที่เราไม่ต้องเอ่ยปากขอ เพื่อนแท้ คือคนที่ไม่ได้เห็นผิ ดเป็นชอบ แต่ตักเตือนเราไม่ให้หลงผิ ด และแนะนำทิศให้ถูกต้อง เพื่อนแท้ คือคนที่ยกโ ท ษและให้ อ ภั ย เราได้ ไม่จำกัดด้วยความยินดี

เพื่อนแท้ คือคนที่ไม่ได้เห็นด้วยกับเราในทุก อ ย่ า ง ทุกครั้ง แต่เป็นคนที่คิดพิจารณา และตักเตือนเราด้วยในบางครั้ง เพื่อนแท้ คือคนที่ช่วยเรา อ ย่ า งครบถ้วนจนกว่า ปัญหาของเราจะหมดไป เพื่อนแท้ คือคนที่ช่วยให้คุณ เห็นค่าของคำว่า มิตรภาพ เพื่อนแท้ คือคนที่ให้ไหล่ไวซับน้ำต า เพื่อนแท้ คือคนที่คุณอยู่ด้วยกัน ท่ามกลางความเงียบแล้วไม่อึดอัด แล้วนิ ย า ม คำว่า เพื่อนแท้ ของคุณล่ะ เป็นแบบไหน

ที่มา อาจารย์โช, verrysmilejung bohatto  sabuyjaijung