จำเอาไว้ จริงๆแล้วคนที่เขาให้คุณยืมเ งิ นไม่ใช่ว่าเขาร ว ย

เชื่อว่าหล า ยๆคนคงเคยเจอปัญหาเรื่องเ งิ นข า ดมือ แล้วต้องไปขอหยิบยืมเพื่อน ญาติหรือคนที่รู้จัก วันนี้เราเลยอย ากให้คุณได้รู้ถึงบุญคุณที่เขาให้เรายืม และเมื่อยืมแล้วก็ต้องรู้จักใช้คืน จึงขออย ากให้บทความนี้เป็นข้ อเ ตื อ นใจสำหรับคนที่ชอบยืมเ งิ นคนอื่น แล้วไม่คิดที่จะคืน

คนที่กล้าให้คุณยืมเ งิ น คือผู้อุปถัมภ์ของคุณ คนประเภทนี้มีน้อยมากแล้วในสังคมทุกวันนี้ หากคุณมีวาสนาได้พบเจอ ต้องสำนึกบุญคุณไปชั่ วชีวิต ตอนที่คุณลำบากแล้วมีคนยื่น มือเข้ามาช่วยพยุงคุณไว้ ไม่ใช่ว่าเ พ ร า ะเขามีเ งิ น มาก แต่เ พ ร า ะน้ำใจของเขา ที่อย ากฉุดคุณให้ขึ้นจากหุบเหวของความลำบาก

ที่ให้คุณยืมนั้น มันไม่ใช่เ งิ น แต่มันคือความเชื่อใจ ความไว้ใจ และกำลังใจ เ พ ร า ะเชื่อในศักยภาพของคุณ เพื่อให้คุณพ้นจากความลำบาก หวังว่าคุณทั้งหล า ยที่เป็นคนยืมเ งิ น อ ย่ าได้เหยียบย่ำน้ำใจที่ใครเขาให้มา เ พ ร า ะการเ สี ยสัจจะ คือ การล้มละล า ยที่สาหัสที่สุดในชีวิต ต้องร ะ วั งไว้ให้ดี

มิตรสห า ยที่จริงใจ คือท รั พ ย์สมบัติที่ประเสริฐที่สุด ในขณะเดียวกัน ขอให้คุณพึงระลึกไว้เสมอว่า คนที่ชอบจ่ายเ งิ นก่อน ไม่ใช่เ พ ร า ะเขาอวดว่ามีเ งิ น มาก

แต่เป็นเ พ ร า ะเขาเห็นว่า มิตรภาพสำคัญกว่าราคาอาหารในมื้อนั้น คนที่ยอมยกผลประโยชน์ให้คุณมากหน่อย ตอนร่วมหุ้ น ไม่ใช่เ พ ร า ะเขาโ ง่ แต่เป็นเ พ ร า ะเขารู้จักแบ่งปัน

คนที่ยอมทำงาน มากกว่าคนอื่น ไม่ใช่เ พ ร า ะเขาสร้างภาพ แต่เป็นเ พ ร า ะเขาอย ากรับผิ ดชอบในหน้าที่ คนที่ยอมขอโ ท ษก่อนเวลาทะเลาะกัน ไม่ใช่เ พ ร า ะเขาผิ ด แต่เป็นเ พ ร า ะเขายังแคร์ความรู้สึกของคุณอยู่ คนที่ยอมช่วยเหลือคุณไม่ว่าเรื่องใด ไม่ใช่เ พ ร า ะเขาเป็นห นี้คุณ แต่เป็นเ พ ร า ะเขาเห็นคุณเป็นเพื่อนแท้

คนอื่นช่วยเหลือคุณนั่นเป็นเรื่องของน้ำใจ ที่ไม่ช่วยเหลือคุณนั่นก็เป็นเรื่องของเขา ผู้คนจำนวน มากแสดงท่าทางโ ก ร ธแค้น ที่คนอื่นไม่ยอมให้ยืมเ งิ น ทั้งที่คุณไม่มีสิทธิ์โ ก ร ธแค้นเขาเลย คนบางคนกลับทำตัวฉลาด

ยืมแล้วไม่ยอมคืน คนประเภทนี้สักวันหนึ่งจะหมดค่าในสายต าของผู้คน หากการได้พบ การได้รู้จักกัน คือวาสนา การจะคบหากันให้ย าวนาน ต้องอาศัยสัจจะและความจริงใจ

7 ข้ อคิดก่อนให้เพื่อนยืมเ งิ น ร ะ วั งจะเ สี ยทั้งเ งิ นและเพื่อน

1. ก่อนจะให้ใครยืมเ งิ นไป ต้องคำนึงด้วยว่า ถ้าห นี้ก้อนนั้นเป็นศูนย์ เราจะอยู่ได้หรือเปล่า

2. ยิ่งเ งิ นก้อนใหญ่ ยิ่งมีโอกาสได้คืนย ากขึ้น เ พ ร า ะบางคน มันเหนียวห นี้ นึกเ สี ยดายตอนจะคืน

3. เราชอบปฏิเสธคนที่จะมายืมเ งิ น โดยให้เหตุผลว่า ไม่อย ากเ สี ยเพื่อนหรือคนรู้จัก เรื่องเ งิ นเราขอไม่ช่วย เ พ ร า ะว่าเราก็มีภาระ แต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นๆ เรายินดีช่วยเต็มที่ แล้วถ้าเขาขอก็ต้องช่วยเขาจริงๆ นะคะ อ ย่ างนี้ไม่เ สี ยคน

4. คนที่ติดห นี้พนัน หรือธุรกิจมืด อ ย่ าให้ยืมเ งิ นเด็ดข า ด เ พ ร า ะโอกาสได้คืนต่ำมากๆ

5. ยิ่งเราสนิทกับคนที่ขอยืมเ งิ นเรามากเท่าไหร่ โอกาสที่จะได้คืนก็ยิ่งน้อยลง นั่นเป็นเ พ ร า ะ ถ้าคนที่มาขอยืมเ งิ น มีเจ้าห นี้หล า ยคน เขาจะเลือ กจ่ายห นี้ ให้คนที่เขาเกรงใจก่อน ส่วนคนสนิทหรือคนรู้จัก มักจะได้คิวหลังๆ

6. ถ้าทำตัวมีเ งิ น โอกาสที่จะถูกยืมเ งิ น ก็จะมีมากขึ้นไปด้วย

7. ยิ่งระยะเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ โอกาสได้เ งิ นคืน ยิ่งย ากขึ้นเรื่อยๆ เ พ ร า ะยิ่งนานไป ความรู้สึกต้องรับผิ ดชอบที่ยืมเ งิ น มา มันจะค่อยๆ ล ดลง สุดท้ายก็คิดว่า ทำไมเราต้องจ่ายเ งิ นคืน มันด้วยหนอ ไม่ให้เพื่อนยืมเ งิ น อาจเ สี ยแค่เพื่อน แต่ถ้าให้เพื่อนยืมเ งิ น จะเ สี ยทั้งเ งิ น เ สี ยทั้งเพื่อน

ที่มา b a n g p u n s a r a  aanplearn