ชายผ้าถุงแม่ สิ่งที่ดีคุ้มครองโดยไม่ต้องป ลุ กเสก

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ความเชื่อของคนโบราณเกี่ยวกับ ชายผ้าถุงแม่ กับบทความ ชายผ้าถุงแม่ สิ่งที่ดีคุ้มครองโดยไม่ต้องป ลุ กเสก ไปดูกันว่าทำไมคนโบราณถึงมีความเชื่อเกี่ยวกับปราฏิหาริย์ของชายผ้าถุงแม่

หลายๆคนที่มักจะแสวงหาเครื่องรางของขลังเพื่อเป็นสิริมงคล ไว้พกติดตัว ตามแต่บุคคลจะมีความศรัทธาของแต่ละคนแต่เชื่อหรือไม่ว่า หลายคนจะลืมนึกถึงพระประจำบ้าน ซึ่งควรเป็นแหล่งศรัทธาแห่งแรกที่นึกถึง นั่นคือพ่อแม่ ซึ่งก็มีหลายคนที่พ่อแม่ให้ติดตัว ไม่ว่าจะพกไว้ด้วยความรักความคิดถึงกันภัย หรือนำความโชคดีมาสู่ตัว ว่ากันว่าในสมัยก่อน เวลาที่ไปออกรบ โดยชายไทยในสมัยโบราณนั้นได้มีความเชื่อว่า หากขอเศษผ้าถุงแม่ หรือขอชานหมากของพ่อ 2 สิ่งนี้ เป็นสิ่งคุ้มครองภัยและเป็นเครื่องรางชั้นดี

เพราะสองสิ่งนี้ถือเป็นตัวแทนความรักอันบริสุทธิ์ของพ่อแม่ เพื่อให้ลูกนั้นสามารถคิดถึงความดีงาม ความกตัญญูด้วยตัวเอง เมื่อคุณธรรมต่อคุณธรรมมาบรรจบกัน สิ่งเหล่านี้จึงเป็นของศักดิ์สิทธิ์ได้โดยไม่ต้องปลุกเสก โดยสิ่งเหล่านี้จะสามารถสร้างปาฏิหาริย์ขึ้นได้เสมอมา ดังเรื่องของพ่อครูศิริพงษ คุรุพันธกิจ เล่าไว้เมื่อปี 2553 มีความว่า เราพร่ำสอนลูกทุกคนเสมอให้กระทำกตเวทิตาแก่พระในบ้านให้มากๆ เราเตือนลูกทุกคนให้หยุดแสวงหาพระดี อาจารย์ขลังนอกบ้าน เพราะพระที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด สูงที่สุด มีพรอันเป็นมงคลที่ประสาทครั้งใด ก็นำความสำเร็จสมปรารถนาอย่างมั่นคงให้ลูกทุกคน

โดยมิได้หวังลาภสักการะ สินจ้าง รางวัล จากผู้บูชาคือ ลูกเลย ใจของพ่อ ใจของแม่มีแต่ตั้งความหวังให้ลูกมีความสุขความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ซึ่งท่านก็ได้เอาตัวอย่างของผู้ที่บูชาพ่อแม่แล้วประสบความเจริญรุ่งเรือง แม้จะมา จ า ก ต่างแดนห่างไกลแต่ก็มีคนคอยต้อนรับอย่างอบอุ่นอยู่เสมอ พบสังคมที่ดี และได้รับความช่วยเหลือเสมอ

โดยเป็นเรื่องราวของหนุ่มคน ห นึ่ ง ที่เรียนจบชั้นปริญญาตรีเอกบรรณรักษ์ เป็นเด็กที่มีอัธยาศัยดีเป็นที่รักของผู้ร่วมงาน ทั้งครอบครั้วนั้นก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานจนสามารถเลื่อนขั้นเป็นหน้าห้องของปลัดกระทรวง อีกทั้งยังมีนิสัยขยันวันหยุดก็จะไปเปิดท้ายรถขายของ ทำงานไ ม่เคยหยุดหารายได้ตลอด และด้วยความชอบค้าขายและ บ ว ก กับมีคนมาติดต่อให้ไปเป็นผู้จัดการร้านอาหารไทยที่ต่างประเทศ หนุ่มรายนี้ตัดสินใจลาออกจากราชการทันที

ซึ่งก่อนออกเดินทางเขาได้เข้าไปหาแม่ ให้แม่ช่วยอวยพร ให้ประสบพบแต่ความสำเร็จ และขอเอาชายผ้าถุงแม่ไปเป็นวัตถุมงคลที่ระลึก จากนั้นเขาก็สามารถทำหน้าที่ เป็นผู้จัดการร้านอาหารได้ปีเศษ และมีคนเสนอขายกิจการให้กับเขา เขาเลยตกลงซื้อและวางแผนจัดการร้านของตัวเองทุกอย่าง และอบรมกิริยามารยาทพนักงาน ต้ อ น รับในร้านด้วยตนเอง เขาประสบความสำเร็จเพียงเวลา 3 ปี เท่านั้น

อีกทั้งยังส่งเงินมาให้แม่อีกด้วย และปลูกบ้านให้แม่หลังงามที่เมืองไทยwร้อมยังสร้างบ้านที่อเมริกาอีกด้วย ปัจจุบันภรรยาที่เมืองไทยเสียชีวิต เขามีภรรยาใหม่ที่ต่างแดน อาชีพภรรยาก็มั่นคง เขาได้รับสิทธิ์เป็นคนอเมริกันอย่างง่ายดาย ไม่ต้องจ้างใครรับรอง ไม่ต้องอยู่อย่างหลบเลี่ยง จะคิดทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ แม่ที่อยู่เมืองไทยก็มี ค วามสุขจากการส่งเสียดูแลเป็นอย่างดีจากเขา ชายคนนี้ทุกครั้งที่ทำอะไรเขาต้องการกุศลอันใดก็จะนึกพ่อแม่กก่อนเ ส ม อและดูแลท่าน ให้เงินท่านทุกเดือนให้ไม่ขาด แม่ผู้รับเงินแทนคุณจากลูกทำบุญตักบาตรสร้างกองการกุศลให้ลูกในทุกๆวัน

อธิษฐานให้ลูกนั้นเจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จ เป็นที่เมตตารักใคร่ของคนทั่วไปปราศจากอุปสรรคภยันตรายใดๆ ทั้งปวง ฟังเรื่องราวจากปากหนุ่มนายนี้ ต่างโจษจันยกย่องสรรเสริญหนุ่มผู้ ก ตั ญ ญูบูชาพระที่ถูกองค์คนนี้กันทั่วกรมศิลปากร อย่างนี้แหละที่เขาเรียกว่า ‘ตั้งดีพลีถูกองค์’ จึงประสบความสำเร็จ ที่เรายกตัวอย่างเรื่องนี้ให้ฟังเพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่า เทพเจ้า แ ห่ งความสำเร็จของทุกคนอยู่ในบ้านเป็นมนุษย์เดินดินกินข้าวธรรมดานี่เอง อยู่ในบ้านของเราไ ม่ใช่เทวดาที่ไหน ฉะนั้นลูกทั้งหลายที่ยังมีพ่อแม่ก็ควรดูแลตอบแทนท่านให้ดี ให้ท่าน สุ ข กายสบายใ จ ด้วยการกระทำของตนแล้วสิ่งที่นึกไ ม่ถึงว่าจะสำเร็จอย่างง่ายดายจะบังเกิดขึ้นกับตนเอง

ที่มา ข่าวจันทร์เจ้า, panyacheewit