ดอ กไม้บูช าพระ บูช าถูกชนิด เสริมโชคลาภ เรียกท รั พ ย์

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้การบูช าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยดอ กไม้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ละชนิดจะต้องบูช าด้วยดอ กไม้ชนิดใด พรที่เราขอจึงจะเกิดผลต ามปรารถนา กับบทความ ดอ กไม้บูช าพระ บูช าถูกชนิด เสริมโชคลาภ เรียกท รั พ ย์ ไปดูกันว่าดอ กไม้แต่ละชนิดควรใช้บูช าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดใด

การทำบุญ คนส่วน มากก็มักจะไปยังสถานที่วัดต่างๆ สถานที่เคารพและบูช าการ เข้าวัดไหว้พระขอพร เป็นสิ่งที่หล า ยๆท่านได้ทำกันอยู่เป็นประจำบ่อยๆครั้ง และไม่ว่าจะไปไหว้พระต ามสถานที่แห่งใด

สิ่งที่เราจะต้องซื้ อจัดเตรียมในการกราบไหว้ก็คือ ดอ กไม้ ธูปเทียน สิ่งที่เราเตรียมนั้นล้วนได้มีความหมาย ธูป 3 ดอ ก นั่นหมายถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า 3 ประการ เทียนจำนวน 2 เล่ม หมายถึง คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

ดอ กไม้ หมายถึง พระสงฆ์ส าวกของพระพุทธเจ้า ดอ กไม้ เป็นสัญลักษณ์ของความสดชื่นความแจ่มใสและความรุ่งเรือง การถวายดอ กไม้โดยส่วน มากแล้วจะใช้เป็นดอ กไม้สด และความหมายของดอ กไม้ในแต่ละชนิดที่นำมา กราบไหว้ก็ได้ให้ความหมายที่ต่างกันออ กไปเช่นกัน

ดอ กไม้ที่นำมาไหว้พระนั้นควรที่จะใช้เป็นดอ กไม้สดไม่แห้ง ไม่ช้ำ ความเชื่อของคนโบราณนั้นได้มีการกล่าวกันเอาไว้ว่า ผู้ที่บูช าพระด้วยดอ กไม้ที่แห้ง ที่ช้ำ ในภายภาคหน้าผู้นั้นจะได้อะไรก็จะเป็นสิ่งของที่ไม่ดี และเป็นของที่แห้ง สำหรับผู้ที่บูช าพระด้วยดอ กไม้สด มีความสดชื่นในภายภาคหน้าจะทำอะไรก็ล้วนได้รับแต่เป็นของใหม่ มีความสวยงาม มีความสดใส ไม่ต้องรับของจากผู้อื่นที่ได้ใช้แล้ว

ความหมายของดอ กไม้ไหว้พระแต่ละชนิด

กราบไหว้ด้วยดอ กดาวเรือง จะทำให้พบแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป ส่ งเสริมให้หน้าที่การงาน มีความก้าวหน้าพัฒนาต่อไปได้ด้วยดี มีเงินทองเอาไว้ใช้อย่ างไม่ข า ด

กราบไหว้ด้วยดอ กมะลิ จะทำให้ชีวิตพบแต่ความสดชื่นและความสุข ถวายดอ กมะลิซ้อนหรือถวายมะลิลา จะช่วยส่ งเสริมให้ตัวคุณนั้น มีความบริสุทธิ์ สมาชิกในบ้ า น มีความรักมีความกลมเกลียว

กราบไหว้ด้วยดอ กบัว จะทำให้พบแต่ความสำเร็จในชีวิต ดอ กบัวนั้นจะเป็นดอ กไม้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าและเป็นสัญลักษณ์ในการสร้างสรรค์ ความบริสุทธิ์ จะเป็นดอ กไม้ที่นิยมสำหรับการนำมาถวายพระ

ดอ กแก้ว มีจิตใจที่แจ่มใส มีความบริสุทธิ์ดุจดั่งแก้ว

ดอ กพุดต าน หรือสำหรับบางคนนั้นอาจจะเรียกกันว่าเป็นดอ กสามสี มีความหมายที่ดี พร้อมไปด้วย ย ศ ฐา บรรดาศักดิ์ มีความมั่นคงมีความมั่งคั่ง

ดอ กเบญจมาศ หมายถึง ความยั่งยืนสำหรับในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นในหน้าที่ของการงาน การเงิน ครอบครัว ความรัก

ดอ กลิลลี่ จะได้พบในเรื่องที่น่ายินดีในทุกๆเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงาน การเงิน ครอบครัว ความรักจะดียิ่งขึ้นไป

ดอ กจำปา จะนำมาของความโชคดี นำโชคมาสู่ตัวคุณ รวมถึงสมาชิกทุกๆคนในครอบครัว

ดอ กรัก จะทำให้พบแต่ความรักที่มีความเต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม เต็มไปด้วยความสุข มีความสมหวังในชีวิต

ดอ กพุด ส่ งผลทำให้มีความเจริญรุ่งเรือง ร่างกายมีความแข็งแรงและสมบูรณ์ให้ เลือ กใช้เป็นดอ กพุดชนิดสีขาว

ดอ กกล้วยไม้ พบแต่ความสำเร็จในชีวิต เป็นดอ กเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงมิตรภาพ ความบริสุทธิ์และความงดงาม ความสำเร็จในสิ่งที่ทำอยู่

ดอ กบานไม่รู้โรย จะช่วยส่ งเสริมในด้านของความรัก คนรักทั้ งคู่รักให้มีความรักที่ดี มีความผูกพันและมีความมั่นคงต่อ กันและกัน

ดอ กกุหลาบ เป็นดอ กที่มีเสน่ห์ จะพบแต่ความมีเสน่ห์ต่อผู้ที่พบเห็นต่อคนรอบข้างที่พบเจอ

ดอ กเข็ม จะทำให้มีความคิดที่ดี สมองมีความปลอ ดโปร่ง มีความฉ ล า ด สามารถที่จะแก้ไขและรับมือ กับปัญหาต่างๆที่จะเข้ามาได้

ดอ กไม้ในแต่ละชนิดนั้นได้มีความหมายที่แตกต่างกันออ กไป การเลือ กไหว้พระเรื่องดอ กไม้ที่มีความหมาย จะทำให้ชีวิตของคุณนั้นเต็มไปด้วยโชค จะช่วยเสริมช่วยเสริมบารมีที่ดีให้กับตัวคุณเองได้

ที่มา horolive, oknation, Postsod