ต้นไม้ช่วยฟอ กอากาศ ปลูกหน้าบ้านก็สวย ปลูกในห้องนอนหลับสบายยิ่งขึ้น

รู้หรือไม่ว่าต้นไม้นั้นนอ กจากเราจะปลูกไว้ให้ร่มเงาสร้างความสดชื่นให้กับตัวบ้านแล้ว ต้นไม้บางชนิดยังสามารถช่วยให้อากาศถ่ายเทสะดวกมากยิ่งขึ้น แถมจะปลูกเพื่อตกแต่งบ้านให้สวยหรือจะปลูกไว้ในห้องนอน ให้หลับสะบายยิ่งขึ้นก็ยังได้

ด้วยสภาพอากาศและมลภาวะในปัจจุบัน มีอัตราฝุ่ นที่สูงขึ้น มาก จึงส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของเราได้ง่ายมากขึ้น โดยเฉพาะคนที่ร่างกายอ่อนแออยู่แล้ว หล า ยคน

ก็เป็น ภู มิ แ พ้ จากอากาศที่ไม่บริสุทธิ์ วันนี้เราจึงได้นำต้นไม้ 5 ชนิด ที่ควรหามาปลูก เพราะสามารถช่วยฟอ กอากาศและเพิ่มความสะอาดบริสุทธิ์ให้กับแวดล้อมรอบๆได้

1. เ ศ ร ษ ฐีเรือนใน

จะมีลักษณะใบเรียวย าว มีล า ยด่าวข า วอยู่ส่วนกลางใบ ขอบใบเป็นสีเขียว มีดอ กเหมือนว่านเ ศ ร ษ ฐีเรือนกลาง จะปลูกลงกระถางแขวน หรือ กระถางทรงเตี้ยปากกว้างก็สวยงามกำลังดี

สำหรับไม้ประดับชนิดนี้ถูกประกาศจาก NASA เป็นชนิดแรกๆที่มีคุณสมบัติในการดูด ส า ร พิ ษ ในอาคาร ซึ่งจากการทดลอง พบว่าใน 24 ชั่ วโมง เ ศ ร ษ ฐีเรือนในสามารถดูดคาร์บอน มอนอ กไซด์ได้ 96เปอร์เซน และฟอร์มัลดีไฮด์ ได้ถึง 86เปอร์เซน ซึ่งเป็นจำนวนที่มากเลยทีเดียว

2. ลิ้น มังกร

สำหรับลิ้น มังกร เป็นต้นไม้ล้มลุกที่มีอายุมาหล า ยปีทุกส่วนของต้นอวบน้ำ เปราะหักง่าย มีรูปใบหลากหล า ยแบบแตกต่างกัน ทั้งรูปแบบหอ ก รูปแถบกว้าง รูปรี รูปช้อน และอื่นๆ ลิ้น

มังกรเป็นพืชที่แข็งแ ร ง ทนทาน สามารถเติบโตได้เกือบทุกสภาพแวดล้อม นิยมปลูกในกระถางเพื่อใช้สำหรับตกแต่งสวนและใช้ประดับในบ้าน สำหรับพืชสกุลนี้จะดูดซับ ส า ร พิ ษ ในบรรย ากาศได้ดี ควรปลูกในห้องนอนเพื่อเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ในระหว่างที่เราหลับ

3. ปาล์มไผ่

ปาล์มไผ่เป็นไม้ประดับ ที่มีลักษณะใบเรียวแหลมอ่อนช้อย เป็นใบเดี่ยวออ กตรงข้ามกันเป็นคู่ สีเขียว เป็นพืชที่มีความทนทาน เลี้ยงง่าย และไม่ต้องการแสงแดดมาก เหมาะกับการนำมาประดับตกแต่งไว้ภายในอาคาร เป็นไม้ประดับที่คายความชื้นได้มาก มีความสามารถสูงในการดูด ส า ร พิ ษ ที่ ป น เ ปื้ อ น ในอากาศ โดยเฉพาะทั้ง 3 ชนิดนี้ ได้แก่ เบนซีน ไตรคลอโรเอทิลีน และฟอร์มัลดิไฮด์

4. พลูด่ า ง

พลูด่ า ง เรียกได้ว่าเป็นพืชที่นิยมนำมาปลูกชนิดหนึ่ง เพราะเป็นพืชที่มีความทน และดูแลง่าย ไม่ต้องการการใส่ใจมากมาย นอ กจากนี้ยังสามารถนำมาใส่กระถางสวยๆไว้สำหรับเป็นไม้ประดับได้อีกด้วย ที่สำคัญยังสามารถช่วยดูดซับ ส า ร พิ ษ ต่างๆได้ ซึ่งภายในชั่ วโมงเดียว พลูด่ า งสามารถลดอาการระคายเคืองต าได้ถึง 52เปอร์เซน รวมถึง โ ร ค ระบบทางเดินห า ยใจลดลงได้ถึง 34เปอร์เซน และ ห อ บ หื ด ลดลง 9เปอร์เซน

5. เบญจมาศ

เป็นไม้ดอ กที่มีรูปทรงสวยงาม สีสันสดใส จึงนิยมปลูก และซื้อขายกันจำนวน มาก เป็นไม้ดอ กที่ปลูกเลี้ยงง่าย นำไปปลูกไว้ในสวนหรือในบ้าน เป็นต้นไม้ที่ชวน มอง ดูแล้วรู้สึกสดชื่นและด้วยสีสันที่สวยงาม ทำให้ดูสดใสขึ้น นอ กจากเรื่องความสวยงาม ต้นเบญจมาศยังมีประโยชน์สามารถดูด ส า ร พิ ษ ได้สูงมาก จำพวกฟอร์มมัลดีไฮด์ เบนซีน และแอมโมเนียได้ดี

ลองหาซื้ อมาปลูกกันนะคะ เพื่อเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้ที่ทำงานและที่บ้านของเรา จะได้น่าอยู่มากขึ้น และใครที่เป็นภู มิ แ พ้ แนะนำให้หามาปลูกด่วนๆเลย ต้นไม้เหล่านี้ช่วยฟอ กอากาศได้ดีมาก

ที่มา  bitcoretech