ทาน 5 อ ย่ างที่ไม่มีเงินก็ทำได้ ยิ่งหมั่นทำบ่อยๆชีวิตยิ่งดีขึ้น

หล า ยคนเมื่อพูดถึงการทำบุญหรือ การที่จะทำทาน สิ่งแรกที่มักจะคิดคือ ต้องมีเงิน เพราะคนส่วนใหญ่คิดว่าถ้าไม่มีเงินก็ทำบุญไม่ได้ เพราะที่เคยเห็น

ใครจะทำบุญทำทานก็ต้องใช้เงินกันทั้งนั้น ถ้าจะกล่าวแบบนี้คนที่เค้าไม่มีคงไม่มีโอกาสที่จะได้ทำบุญอ ย่ างแน่นอน วันนี้เราเลยมีบุญที่ไม่ต้องใช้เงิน มาฝากกัน ซึ่งทำแล้วได้บุญไม่น้อยไปกว่าการใช้เงินทำบุญแน่นอน

ชีวิตของเราทุกคนนั้นอาศัยบุญ เสมือนเป็นน้ำมันหล่อลื่น ให้ชีวิตราบรื่น ปลอ ดภั ย ไปไหน ทำอะไร ก็ไม่ติดขัดมาก แต่ก็ยังอยู่ภายใต้ก ร ร ม ส่วนการที่คนธรรมดาคนหนึ่ง จะบรรลุธรรมขึ้น มาได้ เราต้องอาศัยการบำเพ็ญเพียรทางจิต นั่นคือ การทำจิตใจให้ผ่องแผ้ว หรือ ปกติ

ขณะที่จิตใจปกติ นั้นเป็นสภาวะว่างจากความหมายแห่งความเป็นตัวตน ว่างจากความคิดปรุงแต่งทั้งหล า ย ขณะนั้น เรียก กุศล และนี่คือ กุญแจสำคัญ หากเราต้องการบรรลุธรรม เราต้องรู้จักการปฏิบัติที่ถูกต้อง เราต้องรู้อะไรเป็นบุญ อะไรเป็นกุศล

1 มีจาวาเป็นทาน

คำพูดนั้นเราต่างรู้ว่ามันเป็นด า บ 2 ค มเลย หากใครที่มีวาจาดีเรียกว่าวาจาเป็นทาน พูดให้กำลังใจคนอื่น ปลอบคนอื่น ชื่นชมคนอื่น นำหลักธ ร ร มะ เข้าสู่ใจของผู้คนในการพูดให้เขาฟัง

ให้ความรู้แก่คนอื่นโดยเป็นความรู้จริง และใช้ชีวิตเป็นตัวอ ย่ า งที่ดี บางคนแค่พูดก็ทำให้คนที่หมดกำลังใจนั้นกลับมายืนหยัดสู้ได้อีกครั้ง หากคุณทำได้จะเป็นทานและได้บุญอ ย่ า งมาก

2 มี ด ว ง ต า เป็นทาน

เป็นการใช้แววต าแห่งความหวังดี มีความโอบอ้อมอารีกับผู้อื่น มี ด ว ง ต า เห็นธรรมย่อมหนุนนำ มักจะเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้เสมอ ด ว งต าที่อบอุ่น อ่อนโยน จะทำให้คนที่ถูกมองรู้สึกและสัมผัสได้

3 มี ก า ยเป็นทาน

เป็นการช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้น ภั ย ช่วยง า น ศ า ส น าทำให้สำเร็จ แบ่งเบาภาระของวัด เช่น กวาดลานวัด ล้างห้องน้ำวัด ล้างจาน เป็นต้น รวมถึงช่วยเหลือเพื่อน ม นุ ษ ย์ด้วยกันเท่านี้ก็ได้บุญมหาศาลแล้ว เพียงแค่ใจเราเป็นทาน จิตใจดีและพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อทำได้ก็จะทำให้เราได้ทำทานกันแบบง่ายๆ ไม่ต้องใช้เงินเลยเราก็สามารถได้บุญกุศลจากการทำทานได้แล้ว

4 จิตใจเป็นทาน

เป็นการเปิดใจรับฟังความทุ ก ข์ ผู้อื่น เป็นผู้ฟังที่ดี ฟังด้วยใจที่นอบน้อม มีความเมตต า กรุณา มีใจยินดีต่อผู้อื่น มีการวางใจในสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยธ ร ร ม ท า น และยังมีพลังในการโน้มน้าวช่วยให้ผู้ที่กำลัง ทุ ก ข์ กำลัง คิ ด สั้ นนั้นกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ ยิ่งช่วยให้เขาเข้าหาธ ร ร ม ะ พบเจอแสงสว่าง ยิ่ งได้บุญ ยิ่ ง

5 มีใบหน้าเป็นทาน

เป็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม มีความสดใสร่าเริง เบิกบาน มีความสุขใจ สุขกาย เป็นแบบอย่ างแห่งคนเ ข้ า ใ จ ธ ร ร ม ะ เข้าใจโลกได้ดี ใบหน้าที่สดใสน่ามองนั้นก็ทำให้ผู้คนที่เห็นนั้น มีความสุขไปด้วย หากเราเครียดบางทีก็จะพาคนรอบข้างเครียดไปด้วย การมีใบหน้าที่ดีนั้นก็ได้บุ ญแล้ว

แท้จริงแล้วการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนั้นเปรียบเสมือนเรามีเทียนหนึ่งเล่ม และได้ให้ผู้อื่น มาต่อเทียน ซึ่งเทียนนั้นไม่ได้สว่างน้อยลงเลย แต่กลับมีความสว่างไสวยิ่งขึ้น ฉะนั้นบุญกุศลที่เราทำนอ กจากจะเป็นประโยชน์แก่ตนเองยังถือเป็นกุศลแก่ผู้อื่น

ที่มา  horoscopedaily99  camouflagetalk