ธาตุแท้ของคนเกิด ทั้ง 12 ปีนักษัตร

วันนี้เราจะพาคุณไปดูธาตุแท้หรือนิสัยที่แท้จริงของคนเกิดทั้ง 12 ปีนักษัตร กับบทความ ธาตุแท้ของคนเกิด ทั้ง 12 ปีนักษัตร ไปดูกันว่าปีนักษัตรของแต่ละคนนั้นจะบอ กนิสัยได้แม่น มากแค่ไหนกัน

1 คนเกิดปีชวด

มีเสน่ห์ แต่ก็แอบเป็นค นที่มีนิสัยดื้อรั้น มีความพย า ย าม หากสิ่งนั้นเป็นสิ่ งที่ตนสนใจจริงๆ รักความสนุกสนาน ชอบพูดคุย ชอบแสดงออ ก ชอบปาร์ตี้ มักใช้เวลาอยู่กับเพื่อนฝูง

ถึงแม้ว่าคนที่เกิดปีชวดจะส ามารถสงบปากสงบคำได้ แต่ช าวห นูมักจะเลือ กที่จะสื่อส ารออ กไปมากกว่า ช าวห นูมักมีคนรู้จักม ากกว่าที่จะมีเพื่อนแท้ แต่ช าวห นูก็ให้คว ามสำคัญกับมิตรภาพมาก

เมื่อคุณได้เป็น เ พื่ อ น แ ท้ ของคนปีชวดแล้วล่ะก็ จะได้รับการดูแลเอาใจใส่ร าวกับเป็นครอบครัวเดียวกันเลยทีเดียว คนเกิดปีนี้เป็นคนเก็บตัว เมื่อมีปัญหาจะไม่ชอบเล่ าปัญหาส่วนตัวให้ใครฟัง แม้โดยปกติจะเป็นคนช่างพูดคุย แต่ก็ไม่ได้ไว้ใจใครได้ง่ายๆ แม้คนเกิดปีชวดจะมองโลกในแง่ร้ ายบ้าง และใจแคบจนดูเป็นคนเห็นแก่ตัวในบางครั้ง

2 คนเกิดปีฉลู

มักเป็นคนขยันขันแข็ง แน่วแน่ และเชื่อมั่นในตัวเอง ค่อนข้างเคร่งขรึม พูดจาสุภาพเรียบร้อย นิสัยอ่อนโยน คบกับคนได้ทุกชนชั้น มักเป็นที่รักใคร่ ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ เห็นประโยชน์ส่วนรวม และมีน้ำจิตน้ำใจดี คนเกิดปีฉลูนั้นค่อนข้ างยึดมั่นในความคิดของตนเอง โดยเชื่อ การตัดสินใจของตนเองอย่ างไม่มีการเสียใจภายหลัง

นอ กจากนั้นยังเป็นคนรักครอบครัว แม้จะคิดอยู่เสมอว่า บุคคลใกล้ชิดไม่เข้าใจตัวเองก็ต าม แต่ช าวฉลูก็ยังเป็นคนอ ดทน เป็นห่วงเป็นใยผู้อื่น และเป็นเพื่อนที่น่าคบคนหนึ่ง ช าวฉลูนั้น มีความรับผิดชอบสูง มีความซื่อสัตย์ เห็นความสำคัญของครอบครัว ซื่อสัตย์ รักเดียวใจเดียวจ ากคู่ของตนเสมอ คู่ที่เหมาะกับคนปีฉลูที่สุดคือคนที่เกิดปีชวด ระกา มะเส็ง หรือวอ ก รองลงมาคือผู้ที่เกิดปีฉลูด้วยกันเอง หรือผู้ที่เกิดปีเถาะ ที่พอเข้ากันได้บ้ า งก็คือผู้ที่เกิดปีกุน หรือจอ ที่ไม่ถูกกันอย่ างยิ่งคือผู้เกิดปีมะเมีย หรือปีขาล

3 คนเกิดปีขาล

มีความเป็นผู้นำสูง โผงผาง กล้าหาญ บางครั้งชอบพูดจาโอ้อวด ข า ดจิตวิทย า แต่ก็เป็นคนจิตใจดี มีศีลธรรมประจำใจพอสมควร แต่เป็นคนใจร้อน และไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบ

บางครั้งจึงผิดพลาดได้โดยง่าย คนเกิดปีขาลคือนักสู้ผู้กล้าหาญ ที่สามารถต่อสู้ได้จนหยดสุดท้าย ช าวปีขาลนั้นใจกว้าง มีน้ำใจ รักเพื่อนฝูง จนบางครั้งทำให้ตนเองลำบาก เป็นคนตื่นตัว และเร่งรีบอยู่ตลอ ดเวลา มีบุคลิกอันน่าเกรงขาม แต่ดึงดูดใจในเวลาเดียวกัน ทำให้ใครๆ ก็หลงใหลคนเกิดปีขาล

4 คนเกิดปีเถาะ

วัยเ ด็กมักมีนิสัยชอบพูด เจรจา เหลาะแหละ ไม่สู้มีส าระ มักชอบพูดเล่นๆ มากกว่าจริง จนย่ างเข้าสู่วัยกลางคน นิสัยจากวัยเ ด็กจะเปลี่ยนไป จะมีหลักเกณฑ์ไพเราะ มีเหตุผล ช าวปีเถาะมีความน่ ารักนุ่มนวลอยู่ในตัว

ไม่ชอบพิธีรีตรอง มีความเมตต ากรุณา อ่อนหวานน่ารัก และเป็นที่รักของผู้อื่น เป็นเพื่อนที่ดี และรู้จักวางตัว คนเกิดปีเถาะมีชื่อเสียงด้ านความเป็นศิลปิน และมีรสนิยมที่ดี คุณจึงมักพบช าวกระต่ ายที่แต่งตัวดีอยู่เสมอๆ และถ้าคุณลองแอบค้นตู้เสื้อผ้ าของเพื่อนช าวกระต่ ายเข้า

คุณก็จะพบแต่เสื้อผ้าสวยงาม แต่ถึงแม้จะเป็นที่รักของเพื่อนฝูง และครอบครัว ช าวกระต่ ายก็ยังคงเป็นคน มองโลกในแง่ร้ ายอยู่ดี นอ กจากนั้นยังหัวโบราณ และรู้สึก

ไม่ปลอ ดภั ยได้ง่าย จึงทำให้เป็นคนที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากผู้เกิดปีเถาะเป็นคนระวังตัว ไม่ชอบโต้เถียง และรักชีวิตที่เงียบสงบ นอ กจากนั้นยังมีอารมณ์อ่อนไหว และข ี้สงส าร ถ้าคุณเผลอเล่าปัญหาส่วนตัวให้ฟัง ช าวกระต่ ายก็มักจะอินไปกับคุณ และอาจร้องไห้ได้ง่าย

5 คนเกิดปีมะโรง

มักเป็นคนพูดจาเยือ กเย็น เป็นที่น่าเชื่อถือ มีความเป็นผู้ใหญ่ เป็นที่น่าพอใจของส ม ณ ะ ชี พราหมณ์ทั่วไป มักต้องออ กจากบ้านเกิ ดเมืองนอนไปรุ่งเรืองที่อื่น คนเกิดปีมะโรงเป็นคนที่มีคว ามภาคภูมิใจในตัวเอง กระตือรือร้น ทรงอิทธิพล และคล่องแคล่ว นอ กจากนั้นยังแข็งกร้าว ยืนหยัด และแน่วแน่ คนเกิดปีมะโรงเป็นคน มีศิลปะในการพูด มักมีความคิดเห็นดีๆ และเป็นที่ปรึกษาที่ยอ ดเยี่ยมมาก พรสวรรค์บวกกับความใจกว้าง ทำให้คนเกิดปีนี้มีหน้ าที่การงานโดดเด่น

อย่ างไรก็ต ามคนเกิดปีมะโรงมีนิสัยโ ก ร ธง่าย และมีแนวโน้มที่จะภูมิใจในตัวเอง และมั่นใจจนเกินไป จนทำให้กล า ยเป็นคนหงุดหงิดง่าย ดื้อรั้น เผด็จการ และหัวสูง นอ กจากนั้นยังหมกมุ่นกับยศถาบรรดาศักดิ์ และเงินทองมากเกินไป คนเกิดปีนี้จึงเ ก ลี ย ดที่จะต้องแก่ตัวไปต ามวัย คนเกิดปีมังกรนี้มีแต่คนรัก มักไม่ค่อยผิดหวังในความรัก

ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะมีช ายหนุ่มมารุมตอม จนหัวกระไดไม่แห้ง คู่ที่เหมาะที่สุดกับคนเกิดปีมะโรง คือคนเกิดปีชวด เถาะ กุน หรือวอ ก รองลงมาคือขาล มะแม ระกา มะเส็ง หรือมะเมีย ถ้าคนเกิดปีมะโรงจับคู่กับคนปีจอ คนที่จะไม่สบายใจที่สุดคือคนปีจอเอง คู่ปีมะโรงกับฉลูมีแนวโน้มจะทะเลาะกัน ส่วนคู่มะโรงกับมะโรงนั้น มักจะมีปัญหา ชิงดีชิงเด่นกันตลอ ดเวลา

6 คนเกิดปีมะเส็ง

มีเสน่ห์ ดึงดูดใจ และเป็นที่รักของผู้อื่น ถ้าเจองานที่รักจะเป็ นคนเอาการเอางาน ออ กจะเย่อหยิ่ง จองหอง ภูมิใจในตัวเอง มักมีทิฐิมานะ ใจน้อย โ ก ร ธง่าย หายเร็ว

คนเกิดปีมะเส็งนั้น มีโชคเสมอ และไม่ค่อยข า ดเงิน เคล็ดลับสำหรับคนเกิดปีงูเล็กคือ ให้พย าย ามหางานที่ไม่เสี่ยง และไม่หนักมากนัก เนื่องจากคนเกิดปีนี้มีนิสัยเ กี ย จ ค ร้ า นอยู่ในตัว

7 คนเกิดปีมะเมีย

เป็นคนปากแข็ง ใจอ่อน มักใช้สติปัญญา และแรงกายอย่ างสุดความสามารถ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนต้องการ เป็นคนคล่องแคล่วว่องไว รับอาสาคนอื่นดีมาก มีความซื่อสัตย์สูง

แต่มักเป็นคนข ี้อาย ไม่ชอบแสดงออ ก บางคนพูดไม่เก่งเลย ชอบอยู่เป็นที่เป็นทาง หากไปที่ไกลๆ มักชอบให้มีผู้นำไป แต่ลึกๆ แล้วเป็นคนใจร้อน และเชื่อมั่นในตนเองสูงพอสมควร

8 คนเกิดปีมะแม

มีเสน่ห์ มีความเป็นศิลปินสูง มักมีพรสวรรค์ และรักธรรมช าติ นอ กจากนั้นยังมีคว ามคิดสร้างสรรค์ มีความนุ่มนวล มารย าทงดงาม ทำให้มีคน มาหลงรัก และชื่นชอบมากมาย

ผู้เกิดปีนี้ไม่ค่อยมีคว ามมั่นใจเมื่อมีปัญหา โดยจะต้องการความรัก ความคุ้มครองตลอ ดเวลา ไม่ชอบเผชิญหน้า ไม่ชอบตัดสินใจเรื่องหนักๆ และมักจะเป็นผู้ต ามผู้อื่นในเรื่องใหญ่ๆ เสมอ คนเกิดปีมะแมเป็นคนช่างฝัน แต่บ่างครั้งก็มองโลกในแง่ร้ าย ลังเล กังวล วิตกจริตมากไป

คนเกิดปีนี้ค่อนข้างข ี้เกียจ ดังนั้นหากสบโอกาสก็พร้อมจ ะยอมแต่งงานกับคนร่ำร ว ย เพื่อความสะดวกสบายของตนเอง นอ กจากช าวปีมะแมยังหมกมุ่ นกับรูปลักษณ์ของตนเอง

โดยคิดว่ารูปลักษณ์ภายนอ กส่ งผลต่อความมั่นคงทางจิตใจ เพราะฉะนั้นถ้าไม่มั่นใจว่าตัวเองดูดีจริงๆ แล้ว ช าวมะแมก็จะไม่ยอมออ กจ ากบ้านไปไหนเด็ดข า ด เนื่องจากคนเกิดปีมะแมเป็ นพวกไม่กล้าตัดสินใจเด็ดข า ด

จึงชอบพึ่งเรื่องลี้ลับ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ตนเอง ชอบอ่านหนังสือเรื่องโหราศาสตร์ และโ ช ค ช ะ ต าราศี จึงไม่น่าแปลกใจที่คุณจะพ บหมอ ดูที่เกิดปีมะแมอยู่บ่อยๆ

คนเกิดปีนี้เป็นคนไม่มีระเบียบ ดังนั้นจึงไม่เหมาะที่จะทำธุรกิจ โดยควรหัน มาเป็นช่างฝีมือ ศิลปิน หรือนักเขียน อาชีพใดๆ ก็ต ามที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะทางศิลปะ

9 คนเกิดปีวอ ก

เป็นคนสนุกสนาน เฮฮา ร่าเริง คล่องแคล่ว ปรับตัวเข้ากับมิตรสหายได้อย่ างรวดเร็ว นอ กจากนั้นยังเฉลียวฉลาด สามารถทำเรื่องน่าเบื่อให้สนุกได้อย่ างน่าแปลกใจ มีทักษะ

และความคิดสร้างสรรค์ส่วนตัว คนเกิดปีนี้ยังดูเชี่ยวช าญด้านสังคม พูดจาเสนาะหู มีวาทศิลป์ แต่บางทีก็สวมหน้าก ากเพื่อพรางความคิดเห็ นที่ตนเองมีต่อผู้อื่นได้อย่ างแนบเนียน ภายใต้ท่าทางที่แสนเป็น มิตร นิสัยนั ก เ ล ง หากเล่นการพ นั น หรือเ ส พ ย า เ ส พ ติ ด แล้วเลิกได้ย า ก

คนเกิดปีวอ กแก้ปัญหาเก่งมาก ถ้าคุณมีปัญหามาปรึกษ าคนเกิดปีนี้รับรองไม่ผิดหวัง เพราะช าววอ กเป็นผู้ฟังที่ดี และจะชี้แนะคำที่เหมาะสมเสมอ ความอย ากรู้อย ากเห็นทำให้คนเกิดปี

นี้ต้องก ารจะเรียนรู้ตลอ ดเวลา ส่วนข้อเสียของคนปีวอ กคือ บางครั้งก็ข า ดเหตุผล แต่ชอบสร้างภาพ หรือหลอ กลวงให้ผู้อื่นเชื่อต ามตน บางคนเห็นว่าคนเกิดปีวอ กเป็นคนเห็นแก่ตัว ชอบฉวยโอกาส เจ้าเล่ห์ แต่ไม่ว่าใครจะว่าอย่ างไร คนเกิดปีนี้ก็ไม่ค่อยสนใจ

เสน่ห์และโชคที่มี อาจทำให้คนเกิดปีวอ กมีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักทั่วไป คนเกิดปีนี้เป็นเพื่อนที่น่าคบหา ทำให้คนรอบข้างสนุกสนาน นอ กจากนั้นยังเป็นคนรักที่อารมณ์อ่อนหวาน แต่โลเล รักง่ายหน่ายเร็ว คู่ที่เหมาะกับคนเกิดปีวอ กที่สุดคือ คนเกิดปีชวด หรือวอ กด้วยกัน รองลงมาคือปีขาล กุน ฉลู หรือเถาะ ที่พอเข้ากันได้บ้างคือระกา จอ มะแม หรือมะเส็ง ปีต้องห้ามคือปีมะเมีย

10 คนเกิดปีระกา

มักเป็นพวกหัวอนุรักษ์นิยม มีความตรงไปตรงมา ไม่อ้อมค้อมปิดบัง ชอบเข้าสังคม ต้องการการใส่ใจจากผู้อื่น ชอบจัดการ ชอบตกเป็นเป้าสายต า ชอบคำเยินยอ และบางครั้งอาจแต่งตัวสวยงาม เพื่อเรียกความสนใจ คนเกิดปีระกาเป็นคนที่ห่ วงภาพลักษณ์ของตัวเองมาก มักไม่ยอมรับคำตำหนิติเตียน และเป็นคนค่อนข้างหัวดื้อ คนเกิดปีระกาแม้จะชอบใช้เงิน แต่ก็รู้คุณค่าของเงิน รู้จักเก็บออม แต่ก็มักมีเรื่องต้องใช้แบบไม่คาดฝัน

คนเกิดปีนี้เป็นผู้สังเกตการณ์ที่แม่นยำ มีพื้นฐานจิตใจที่ค่อนข้างระมัดระวัง ด้วยพรสวรรค์ในด้านการรับรู้นี้ ทำให้คนเกิดปีระกาแก้ปัญหาได้เก่ง คนเกิดปีนี้มักอยู่เฉยไม่เป็น นอ กจากนี้ยังมีทักษะในหล า ยๆ ด้าน ที่ช่วยให้คนปีระกาส ามารถก้าวหน้าได้ไม่ย าก ช าวปีระกายังเป็นนักฝันตัวยง และความช่างฝันนี่เองที่มั กทำให้คนปีระกาผิดหวังเสมอ

เนื่องจากความเป็นจริงไม่เห มือนกับความฝันที่วาดไว้ ความดีหมายเลขหนึ่งข องคนเกิดปีระกาคือ ความซื่อสัตย์ โดยจะเป็นเพื่อนที่แสนทุ่มเท เมื่อคนปีระกาตกอยู่ในห้วงรัก จึงพร้อมจะมอบกายถว ายชีวิตทำทุกอย่ างต ามใจคนรัก คู่ที่เหมาะสมที่สุดคือ คนเกิดปีมะเส็ง รองลงมาคือปีฉลู กุน วอ ก หรือมะโรง ที่พอเข้ากันได้บ้างคือปีชวด หรือปีจอ ปีต้องห้ามคือมะเมีย ขาล เถาะ มะแม หรือระกาด้วยกัน

11 คนเกิดปีจอ

เป็นคนซื่อสัตย์ จริงใจ และจงรักภักดี เป็นคนชอบอาสาเจ้านาย จึงมักได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ คนที่เกิดปีนี้มักเป็นคนจริงจัง ข ี้บ่น ข ี้วิตก แต่ก็เป็นคน มีศักดิ์ศรี และพร้อมจะต่อสู้เพื่อความยุติธรรม คนเกิดปีจอเป็นคนช่างเลือ ก และระมัดระวังตัว เป็นเพื่อนที่น่ารักพอสมควร อย่ างไรก็ต ามคนเกิดปีจอ มักมีนิสัยหวาดกลัว หวาดระแวง บางคนตื่นตกใจง่าย คนเกิดปีนี้รั ก ษ าความลับได้ดี เคารพประเพณี และชอบช่วยเหลือผู้อื่น

แถมยังเป็นคนฉลาด ช่างเอาใจใส่ และเป็นผู้ฟังที่ดี เมื่ออยู่ในความสัมพันธ์ คนเกิดปีจอมักจะยอมให้คนรักเป็นฝ่ายได้ ส่วนตัวเองเป็นผู้ให้ แต่ก็เป็นคนที่ต้องการก ารแสดงความรักจากคู่ของตนอย่ างสม่ำเสมอ คู่ที่เหมาะที่สุดกับคนปีจอคือปีมะเมีย ขาล หรือ กุน ที่พอเข้ากันได้คือปีเถาะ ชวด หรือวอ ก หรือหากคิดจะรักกับคนเกิดปีฉลู มะโรง มะแม ระกา หรือจอด้วยกันก็ได้ แต่จะลำบากต้องอ ดทน

12 คนเกิดปีกุน

คุณคือต้นแบบแห่งความจริงใจ บริสุทธิ์ ผ่อนปรน ง่ายๆ สบายๆ คุณจะรู้สึกว่าคนเกิดปีกุนนี้ช่างดีเหลือเกิน อะไรก็ดูเต็มอ กเต็มใจทำไปทั้งหมด นอ กจากนั้นยังเป็นคนระมั ดระวังความรู้สึกของผู้อื่น ช่างเอาใจใส่ผู้บังคับบัญช า ชอบอาสา และไม่ชอบทำให้ใครผิดหวัง คนเกิดปีกุนจึงมักเป็นที่รักของทุกคน และก้าวหน้าในอาชีพการงาน

คนเกิดปีนี้เกิดมาเพื่อเป็นผู้ให้ รักการบริการ คนส่วนใหญ่จึงฉวยโอก าสเอาเปรียบตรงข้อนี้ คนเกิดปีนี้พร้อมส ล ะความสุขส่วนตัวเพื่อผู้อื่น และเป็นเพื่อนที่ดี แต่มีข้อเสียคือมักง่าย บางครั้งทำอะไรไม่คิดให้ถี่ถ้วน ไม่ชอบพิธีรีตรอง เก็บความลับไม่อยู่ มักมีปัญหาสุขภาพรบกวน ชอบรับประทานอาหาร และมักเผลอตัวรับประท านอาหารมากเกินไปเสมอ คนเกิดปีกุนเป็นคนยิ้มเก่ง พูดน้อย

แต่ลองได้พูดเมื่อไรล่ะก็ หยุดไม่ได้เลยล่ะ นอ กจากนั้นยังเป็นคนฉลาด ใฝ่รู้หมือนคนเกิดปีวอ ก ในเรื่องของความสัมพันธ์ คนเกิดปีกุน มักมีความรู้สึกไว อ่อนหวาน ซื่อบริสุทธิ์ ช่างเอาใจ โรแมนติก แต่บางครั้งก็ข ี้หึงหวง คู่ที่เหมาะสมที่สุดคือคนเกิดปีมะแม มะโรง เถาะ ชวด หรือ กุนเหมือนกัน รองลงมาคือปีจอ วอ ก ขาล หรือมะเมีย ที่พอเข้ากันได้คือปีระกา หรือฉลู ส่วนปีที่ต้องห้ามคือปีมะเส็ง

ที่มา khaothai, verrysmilejung, horoscopedaily99