นำไปใช้สอนลูก สอนตัวเองก็ได้ 20 ข้ อคิด ให้มีอนาคตที่ดีก้าวหน้า

ทุกคนล้วนอย ากให้ลูกหลาน มีอนาคตที่ดี มีหน้าที่การงานที่ดีทำประสบความสำเร็จในชีวิต วันนี้เราเลยจะพามาดูข้ อคิดดีๆที่อาจนำพาเราหรือลูกหลานเรานั้นไปสู่ความสำเร็จได้แบบง่ายขึ้น ลองนำไปปรับใช้กันดูกับ ข้ อคิดดีๆ ถ้าอย ากก้าวหน้า

1.การเลือ กงานที่เราชื่นชอบนั้น เป็นสิ่งที่ดี แต่อ ย่ าลืมด้วยว่า งานที่เราทำ สามารถเลี้ยงดูตัวเราได้จริง หรือเปล่า ถ้าหากว่าไม่ใช่ ก็ให้รีบเปลี่ยนงาน

2.ไม่ต้องตั้งใจเรียน อยู่ในกรอบจน มากเกินไป เอาแค่พอ ดีหางานดี ๆ ทำก็พอเ พ ร า ะในโลก แห่งความเป็นจริงแล้ว วัดกันที่ผลงานไม่ใช่ เกรดเฉลี่ย

3. เลือ กที่จะซื้ อบ้านก่อน ที่จะซื้ อรถเ พ ร า ะร า ค าบ้าน จะมีมูลค่าที่เพิ่มมากขึ้น ในทุก ๆ ปีแต่มูลค่าของรถจะลดลง ในทุกๆปี

4.การทำกิจก ร ร มต่าง ๆ ภายในรั้วมหาวิทย าลัย มีความสำคัญมาก พอ ๆ กับการก้มหน้าก้มต า เรียนหนังสือ

5.เมื่อถึงช่วงอายุ ในวัยของการทำงาน ใครเก็บเ งิ นก่อน จะร ว ยเร็วกว่า และ ที่สำคัญไปกว่านั้นควรท่องเอาไว้ ชีวิตที่ไม่มีห นี้สิน คือชีวิตที่ ประเสริฐที่สุด

6.คอนเน็คชั่นหรือสายสัมพันธ์เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ ต่อให้เก่งแค่ไหน ก็สู้การมีเพื่อน เยอะไม่ได้

7. การหาเป้าห ม า ยในชีวิต ของตัวเอง ให้เจอได้โดยเร็วที่สุด เป็นสิ่งที่ดีเ พ ร า ะ เป้าห ม า ยของชีวิตจะเป็นเครื่องนำทางของคุณ ให้คุณได้เดินทางไปสู่ เป้าห ม า ยของคุณได้

8. ด อ ก เบี้ยบ้านนั้น มหาโ ห ด มากรีบใช้ให้หมด โดยเร็วพลันก่อนที่จะแก่ แล้วผ่อนไม่ไหว

9.การเก็บเ งิ นเ ป็นแค่บันไดขั้นแรกสู่ความร่ำร ว ย แต่ขั้นต่อมา คือต้องรู้จักลงทุน อ ย่ าลืมคบกับที่ปรึกษา การเ งิ นไ ว้เป็นเพื่อน

10.สร้างเนื้อสร้างตัวให้ได้เร็วที่สุด ในขณะที่คุณยังมีกำลังยัง เป็นหนุ่ม-สาว เ พ ร า ะการฝ่าฟั น อุปสรรค ในช่วงอายุมาก ไม่ใช่ เรื่องสนุก

11.อ ย่ าเป็นศั ต รูกับใครก็ต ามบนโลกใบนี้ เ พ ร า ะคุณจะไม่มีทางรู้ว่า วันหนึ่งเขาอาจจะยิ่งใหญ่ มากจนกลับ มาทำร้ า ยคุณก็เป็นได้

12.ควรมีงานทำมากกว่า 1 งาน เ พ ร า ะความมั่นคง ไม่เคยมีบนโลกใบนี้

13.อ ย่ าคิดว่าตัวเองทำอะไรได้ แค่อ ย่ างเดียว เ พ ร า ะความสามารถ ของคนเรา มีมากกว่า 1 เสมอ

14. เมื่อมีโอกาสใด ก็ต ามเข้ามาจงอ ย่ าปฏิเสธ ถึงจะล้ ม เ ห ล ว แต่มันก็คือ ประสบการณ์

15.สุ ข ภ า พเป็นเรื่องสำคัญอันหนึ่งโปรดถนอมตัวเอง ให้มาก่เมื่อยังเป็นวัยรุ่น อ ย่ าใช้ชีวิตให้หนัก เกินไป

16.ความสำเร็จ ที่มากมา ยแค่ไหนก็ไม่สามารถทดแทน ความล้ ม เ ห ล ว ของครอบครัวได้

17.ออ กเดินทางท่องเที่ยว ตั้งแต่ยังหนุ่มสาวเ พ ร า ะเมื่อมีครอบครัว การเดินทาง จะเป็นเรื่องยุ่งย าก กว่าเดิม

18. การมีแฟน หรือ สามีภรรย ายังเลิกกันได้ แต่ความเป็นพ่อแม่ ลูกนั้น เลิกกันไม่ได้ เ พ ร า ะฉะนั้นควรดูแล พวกเขาให้ดี ๆ

19.เลือ กคู่ชีวิต จงคิดให้ดี ๆ อ ย่ าดูแต่ข้ อ ดี ของเขา แต่ต้องดูด้วยว่า เราสามารถ รับข้ อเ สี ยของเขาได้มาก แค่ไหน

20.ลองหาเวลาอยู่ว่างๆไม่ต้องทำอะไรเลย ดูบ้างอ ย่ าแบกโลกทั้งใบ ไว้คนเดียวและ อีกอ ย่ างงานก็ไม่ใช่ ทุกอ ย่ างของชีวิต หวังว่าจะเป็นประโยชน์ สำหรับทุกๆท่าน ชีวิตจริงที่เกิดขึ้นเรา ควรที่จะเรียนรู้และ มองถึงการใช้ชีวิตจริงให้ มากขึ้นประสบการณ์ของชีวิต สำคัญมากจริงๆ

ที่มา sh a r e- s i  kaeyim