บ้าน มีผู้หญิงควรหามาปลูกไว้ ได้ประโยชน์เป็น มงคล

ในวันนี้ เราจะพามาทำความรู้จักเกี่ยวกับในเรื่องของส มุ น ไ พ รที่ในทุกบ้ า นควรที่จะปลูกกันเอาไว้ โดยเฉพาะกับผู้หญิงทั้งหล า ย เพราะต้นว่านงาช้างนี้ได้มีส ร ร พ คุ ณที่ดีมากๆกับร่างกายของเรา หล า ยๆคนอาจจะรู้จักกันดี ในเรื่องของการนำมาใช้เป็นไม้ประดับตกแต่งบ้ า นตกแต่งสวนให้มีความสวยงามและยังเป็นพืชที่มีหลากหล า ยพันธุ์ด้วย

ส ร ร พ คุ ณของว่านงาช้าง

ว่านงาช้างนำมาต้มเป็นน้ำดื่ มส มุ น ไ พ ร ช่วยในการบำ รุ ง ร่างกาย โดยเราสามารถนำมาต้มได้ทั้งในส่วนของลำต้นเลย เป็นส มุ น ไ พ รที่ช่วยบำรุงโลหิต ทั้งยังช่วยการอยู่ ไ ฟของคุณผู้หญิงทั้งหล า ย ให้มีการฟื้นตัวได้เร็วขึ้นด้วย ช่วยขั บปั ส ส า วะ แก้ฝ้ า ก ร ะ จุ ด ด่ า ง ดำต่างๆได้อ ย่ างดีมากๆ ช่วยให้ใบหน้าของคุณผู้หญิงทั้งหล า ยนั้น มีความอ่อนวัยมากยิ่งขึ้น เมื่อรู้แบบนี้แล้วเราหามาปลูกกันเอาไว้เลย

4 สู ต รส มุ น ไ พ รว่านงาช้าง ต ามภูมิปัญญา

1 สู ต รขั บโล หิต สตรีหลังค ล อ ด

ว่านงาช้างล้างทำความส ะ อ า ดแล้วตัดเป็นชิ้นเล็กๆ นำมาโขลกให้ได้ประมาณ 1 กำมือและนำไปต้มกับน้ำต้มประมาณ 15 นาที ดื่ มครั้งละ 1 ถ้วยตะไล ก่อนอาหารเช้าและเย็น ดื่ มทุกๆวันจะช่วย ฟื้ น ฟูร่างกายของสตรีหลังจากการ ค ล อ ดได้อ ย่ างดีมากๆ

2 สู ต รช่วยบำ รุงรากผมให้แข็งแ ร ง

ว่านงาช้างคั้นน้ำแล้วนำมาชโลมลงบนหนังศีรษะให้ทั่วๆ ซึ่งวิ ธีนี้นั้นจะช่วยบำรุงสุ ข ภ า พเส้นผมให้ดูแข็งแ ร งขึ้น มีความดำเงางาม มีสุ ข ภ าพดี ทั้งยังช่วยลดปัญหาผมห ลุ ด ร่ ว งได้อ ย่ างดี

3 สู ต รแก้ฝ้ า กระ บนใบหน้า

สู ต รสุดท้ายนี้จะช่วยบำรุงผิวหน้า นำต้นว่านงาช้างล้างทำความสะอาดให้ดี ตัดแบ่งเป็นท่อนๆนำมาโขลกหรือจะใช้เป็นวิ ธีการทุบก็ได้ นำไปต้มในน้ำเปล่าสะอาด นำมาดื่ มเป็นเครื่องดื่ มน้ำส มุ น ไ พ รครั้งละ 1 ถ้วยตะไลในช่วงเวลาเช้าและเย็น ซึ่งจะช่วยลดปัญหา ฝ้ า กระ บนใบหน้าได้

4 สู ต รบำ รุงโ ล หิต

ว่านงาช้างจำนวน 1 กำมือ ด อ งเ ห ล้ า ขาวเอาไว้ 1 เดือน หมักทิ้งเอาไว้จนครบเวลาแล้วค่อยดื่ มเพียงครั้งละน้อยๆ ค่อนถ้วยตะไลเท่านั้น ในช่วงเวลาเย็น 1 ครั้ง หรือจะดื่ มเช้าเย็นก่อนอาหาร 2 เวลาได้เหมือนกัน หรือจะนำมาต้มผสมกับเครื่องดื่ มเป็นย าได้หมดเลย ต้มดื่ มบำรุงร่างกาย ซึ่งในสู ต รนี้จะช่วยบำรุงโลหิตรวมถึงบำรุงสุ ข ภ า พผิว ให้มีความเนียนนุ่มขึ้นด้วย

เมื่อพูดถึงในด้านของความเชื่อของคนโบราณนั้น มักจะนิยมปลูกต้นว่านงาช้างกันเอาไว้ เพราะเชื่อ กันว่าจะช่วยป้องกันในทางไ ส ย ศา สตร์ได้ และยังเป็นต้นไม้มง ค ลที่ปลูกแล้วจะช่วยเสริมความเป็นสิริ ม ง ค ลให้กับตนเอง จะช่วยหนุนนำให้มีการค้าข า ยได้คล่อง ได้รับกำ ไ รที่เยอะ สำหรับใครที่อย า กได้ทั้งส มุ น ไ พ รไม้ประดับและเป็นต้นไม้ม ง คล ความห ม า ยที่ดีแล้วก็ หาต้นไม้ชนิดนี้มาปลูกกันเอาไว้เลยค่ะ

ที่มา postsod