ปลูกไว้ติดบ้านไว้ มีประโยชน์มาก

เมื่อพูดถึงพืชส มุ น ไ พ ร หล า ยคนคงคุ้นต ากับส มุ น ไ พ รหลากชนิดที่สามารถพบเห็นได้ต ามท้องตลาดทั่วไป โดยเฉพาะที่นิยมนำมาสกัดหรือแปรรูปเป็นย า แต่มีอีก 1 ชนิดคือ ว่านงาช้าง ซึ่งเป็นได้ทั้งส มุ น ไ พ รมีส ร ร พ คุ ณทางย า เป็นไม้ประดับส่งออ ก รวมถึงการนำเส้นใยมาทอเป็นผืนผ้าคล้ายกับผ้าไหม ซึ่งเป็นความแปลกใหม่ในการต่อยอ ดจากพืชส มุ น ไ พ รให้กล า ยมาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่มได้

ต้นว่านงาช้าง หล า ยๆคนก็คงจะได้เคยยินชื่อและเคยได้เห็นกัน ซึ่งโดยส่วน มากแล้วมักจะใช้ในการประดับตกแต่งให้ได้มีความสวยงาม ทั้งยังมีหลากหล า ยชนิด วันนี้เราได้พาท่าน มาทำความรู้จักเกี่ยวกับต้นว่านงาช้าง ที่จะอยู่ในรูปแบบของส มุ น ไ พ ร ให้นำมาปลูกเอาไว้ในบ้ า น โดยเฉพาะบ้ า นไหนที่มีผู้หญิงซึ่งจะให้ผลที่ดีมากๆกับในเรื่องของความสวยความงาม และการบำ รุง ร่าง กาย

ว่านงาช้างเรียกได้ว่าเป็นต้นไม้ล้มลุกที่ไม่มีใบลักษณะนั้นจะเป็นแท่งย าว คล้ายกับงาช้าง จะออ กเป็นช่อๆ ซึ่งต ามความเชื่อของคนโบราณนั้นว่ากันเอาไว้ว่าเมื่อได้ปลูกต้นว่านงาช้างจะช่วยในการปก ปัก รั ก ษ า ป้อง กันจากสิ่งที่ไม่ดีต่างๆที่จะเข้ามา

ส ร ร พ คุ ณของว่านงาช้าง

ว่านงาช้างนำมาเป็นเครื่องดื่ มส มุ น ไ พ ร เพื่อเป็นการดื่ มและยังช่วยบำรุงร่างกาย โดยวิ ธีการนั้นเราจะใช้วิ ธีการต้มได้ทั้งหมด ส่วนทั้งหัวและลำต้น ส มุ น ไ พ รนี้จะได้ให้ส ร ร พ คุ ณที่เด่นๆในด้านของการบำ รุ งโ ล หิ ต ทั้งยังช่วยในเรื่องของการอยู่ ไฟของคุณผู้หญิงทั้งหล า ย ให้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้น ช่วยขั บปัส ส า วะ ช่วยล ด ปัญหาจุดด่างดำบนใบหน้า ให้มีใบหน้าที่เรียบเนียนกระจ่างใสขึ้นได้

4 เ ค ล็ ด ลั บส มุ น ไ พ รของว่านงาช้าง

1 บำรุงเส้นผม ให้แข็งแ ร ง

นำว่านงาช้างมาบดแล้วเอานำไปคั้นแต่เฉพาะน้ำที่ได้ นำน้ำที่ได้นั้น มาชโลมให้ทั่วบนเส้นผมและหนังศีรษะ ซึ่งวิ ธีนี้จะช่วยบำรุงให้เส้นผมแข็งแ ร งผมที่ขึ้น มาใหม่มีความดำเป็นเงางาม ทั้งยังช่วยแก้ปัญหาเส้นผม ห ลุ ดร่ วงได้

2 ช่วยขั บ โ ล หิต

ว่านงาช้างจำนวน 2-3 ต้นนำมาตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆ แล้วนำมาบดให้ได้ 1 กำมือ จากนั้นนำไปใส่หม้อต้มน้ำให้ท่วม ทำการต้มประมาณ 20 นาที ปิดไฟยกลงจากเตาแล้วนำมากรองเอาแต่น้ำ ดื่ ม 1 ถ้วยในช่วงเวลาเช้าและเย็น จะช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายของคุณผู้หญิงได้

3 ช่วยบำรุงโ ล หิ ต

ใช้ว่านงาช้าง 1 กำมือใส่ลงไปในขวดโหล จากนั้นใส่เ ห ล้ าขาวลงไปหมักเอาไว้เป็นเวลา 1 เดือน และเมื่อครบเวลาค่อยๆตักใส่ถ้วยมาดื่ มครั้งละครึ่งถ้วยในช่วงเวลาเช้าๆหรือก่อนนอน ก็ได้ จะช่วยบำรุงโ ล หิ ตให้กับร่างกายได้ดี

4 แก้ฝ้า กระ จุดด่างดำ

สำหรับในสู ต รนี้ให้ล้างใบหน้าให้สะอาดด้วยน้ำอุ่นเพื่อเป็นการทำความสะอาด ผิวหน้าให้มีความสะอาด จากนั้นให้เรา น้ำว่านล้างทำความสะอาดตัดเป็นท่อนเล็กๆนำไปโขลกแล้วต้องรวมกับน้ำสะอาด กากที่ได้ให้เรานำมาขัดตัวรวมทั้งผิวได้อ ย่ างเบาๆ จะช่วยทำให้ผิวพรรณนั้น มีความเนียนนุ่ม ช่วยล ดปัญหาจุด ด่าง ดำบนใบหน้าได้ดี

และต้นว่างงาช้าในด้านของความเชื่อนั้น คนโบราณจะปลูกว่านงาช้างเอาไว้ ต ามความเชื่อ กันว่าจะช่วยในการปกปัก ป้ อ งกันจาก ไ ส ย ศาสตร์ต่างๆ ที่ไม่ดี เป็นต้นที่จะช่วยเสิรมความเป็น มง คลให้กับตัวผู้ปลูกและคนที่อาศัยอยู่ในบ้ า นด้วย

ที่มา hostingrc prachachat