พ่อแม่ควรรู้ ยิ่งว่าลูกยิ่งดื้อ 8 วิ ธีฝึกลูกให้เชื่อฟัง ไม่ต่อต้าน

เมื่อลูกๆ เริ่มเติบโตด้วยพัฒนาการของลูกทำให้ลูกสามารถเรียนรู้และตอบโต้พ่อแม่ได้รวดเร็วไม่ว่าจะเป็นพฤติก ร ร มที่น่ารักและไม่น่ารัก แต่เมื่อลูกมีพฤติก ร ร มต่อต้านพ่อแม่จะรับมือลูกอย่ างไรให้ลูกเชื่อฟัง วันนี้เราก็มีบทความที่อย ากจะนำเสนอ กับบทความ พ่อแม่ควรรู้ ยิ่งว่าลูกยิ่งดื้อ 8 วิ ธีฝึกลูกให้เชื่อฟัง ไม่ต่อต้าน ไปดูกันว่าพ่อแม่จะต้องรับมือ กับลูกอย่ างไร

เวลาที่ลูกๆ ของคุณทำผิด สิ่งที่พวกเขากลัวก็คือ ‘การถูกพ่อแม่ตำหนิ หรือต่อว่าอย่ าง รุ น แ ร ง และการถูกลงโทษ’ สิ่งเหล่านี้จะยิ่งทำให้ลูกๆ ต่อต้านคุณมากยิ่งขึ้น ดังนั้นพ่อแม่สมัยใหม่ ควรรู้จักวิธีสอนเขาด้วยหลักการที่มีเหตุผล มากกว่าการใช้อารมณ์ ไม่เช่นนั้นลูกของคุณก็จะกล าย เป็นคนที่ใช้แต่อารมณ์ ไม่ฟังเหตุผลเช่นกัน และคำถามเหล่านี้จะช่วยให้ลูกเชื่อฟังคุณมากยิ่งขึ้น

1 หนูคิดว่าพ่อแม่ต้องทำยังไงกับความผิดของหนู?

เราสามารถหาทางออ ก และคิดแก้ปัญหาไปพร้อมกับลูกได้ อาจจะเป็นการเสนอแนะแนวทางให้เขา ให้เขารู้สึกถึงการร่วมแก้ปัญหาไปพร้อมกันกับคุณ และเราก็ต้องให้เกียรติความคิดเห็นของลูกด้วยเช่นกัน

2 เกิดอะไรขึ้นหรือลูก?

พ่อแม่ต้องเป็นผู้ฟังที่ดี เปิดโอกาสให้ลูกได้พูดบ้าง ไม่ควรด่วนตัดสินใจด้วยตัวเอง แม้ว่า เขาจะทำผิดจริงก็ต าม เขาจะยินดีที่จะยอมรับความผิดของเขา ที่สำคัญไม่ควรต่อว่าลูก แต่ให้ทำความเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากมุมมองของลูก เพื่อให้เราได้เข้าใจเขาได้มากขึ้น

3 หนูรู้สึกยังไงบ้าง? หนูคิดอะไรอยู่?

ปล่อยให้เขาได้แสดงออ ก หรือพูดถึงความรู้สึกของเขาออ กมา อย่ าเพิ่งเข้าไปสั่งสอนอะไร เขาเวลาแบบนี้ เพราะเวลาที่คนเรามีอารมณ์ติดค้างอยู่ ต่อให้ใครพูดอะไรไปก็ไม่ฟัง ไม่รับเข้าหัวอยู่แล้ว ต้องรอให้อารมณ์เย็นลงซะก่อน

4 หนูอย ากให้พ่อแม่ทำอะไรดี?

หากลูกเอ่ยปากให้พ่อแม่ช่วยอะไรเขาสักอย่ าง คนเป็นพ่อแม่ต้องสนับสนุนและช่วยเหลือลูกอย่ างเต็มที่ เพราะพลังสนับสนุนของพ่อแม่จะส ่งความเข็มแข็งไปถึงลูก ทำให้เขามีความมั่นใจในการทำสิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้น

5 ถ้าพ่อแม่ทำแบบนี้แล้วหนูจะเป็นอย่ างไร?

เราต้องอธิบายให้ลูกเข้าใจถึงสิ่งที่จะต ามมา หรือผลที่จะต ามมา ถ้าแก้ปัญหาด้วยวิธีที่ลูกพูดมา เพื่อให้เขารู้ว่า…เขาทำแบบนี้จะได้รับผลแบบนี้ เขาจะสามารถรับผลที่ต ามมาได้ไหม การทำแบบนี้จะส ่งผลให้ลูกเชื่อใจคุณ และเมื่อเขามีปัญหาอะไร เขาจะมาปรึกษาคุณ

6 หนูต้องการแบบไหนจ๊ะ?

เมื่อเราถามคำถามนี้กับลูกไป ไม่ว่าเขาจะตอบอะไรกลับมา อย่ าเพิ่งตัดสิน หรือแสดง ความรู้สึกอะไร ไม่ต้องตกใจ ไม่ต้องกลัว ทำใจให้สงบไว้ แล้วตั้งคำถามต่อไป

7 หนูตัดสินใจได้ไหมว่าเราควรทำอย่ างไรดี ?

เมื่อวิเคราะห์เรื่องราวและผลที่ต ามมาครบหมดแล้ว ลูกจะเลือ กวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุดออมา จนได้ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งที่คุณคาดเอาไว้ แต่ต้องเคารพในการตัดสินใจของลูก เพราะ ถ้าคุณพูดกลับไปกลับมา จะยิ่งทำให้ลูกไม่เชื่อคุณ และไม่อย ากจะปรึกษาคุณอีกเลย

8 ถ้าหนูทำผิดอีกคราวหน้าพ่อแม่ต้องทำยังไง?

ให้เวลาลูกให้โอกาสเขาได้ทบทวนตัวเอง ให้เขาได้ตัดสินใจและคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง แล้วรอ ดูว่าเขาจะมีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาไหมผู้ใหญ่อย่ างเราอาจจะคิดว่า ลูกไม่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเองได้ เพราะอายุยังน้อย แต่จริงๆ แล้วเมื่อถึงที่สุดลูกๆ จะมีความสามารถและวิธีการแก้ไขปัญหาได้เองในที่สุด เหมือนกับสัญช าตญาณในการเอาตัวรอ ดนั่นเอง….

ที่มา 108resources