ยิ่งอย ายุมากขึ้น ยิ่งต้องสร้างความสุขให้ตัวเอง

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้การสร้างความสุขให้กับตัวเองในวันที่อายุเพิ่มมากขึ้นกับบทความ ยิ่งอย ายุมากขึ้น ยิ่งต้องสร้างความสุขให้ตัวเอง ไปดูกันว่าทำไมยิ่งอายุมาก ถึงต้องหาความสุขให้กับตัวเองให้ได้มากที่สุด

ชีวิตไม่มีอะไรย ากเกินทำความเข้าใจหลักการใช้ชีวิต แบบเรียบง่าย ที่ต้องเรียนรู้ไว้..บางคนชอบคุณ และบางคนก็ไม่ชอบคุณในท้ายที่สุดแล้วคุณก็แค่ดำเนินชีวิตด้วยการเป็นตัวของตัวเองทำตัวเอง และ คนรอบข้างที่เรารัก… ให้มีความสุขที่สุดก็พอชีวิตที่มีความสุขคืออย่ างไร…? ที่ทำงานมีเพื่อนร่วมงานที่ดีอย ากไปไหนก็ไปได้ทุกที่แต่งตัว

สวยบ้ าง โทรมบ้ างกินอ า ห า รร้านหรูบ้ าง ข้างถนนบ้ างไม่ต้องแคร์กับความคิดของใคร ไม่ต้องสร้างภาพ ไม่ต้องไปอิจฉาผู้อื่น และ ไม่ต้องทำให้คนอื่นอิจฉาอะไรที่ไม่ใช่ตัวคุณคุณต้องฝืนทนทำทุกวินาทีมันคือชีวิตที่คุณต้องการจริงหรือ…?อย่ าทำอะไรเพื่อเอาใจคนอื่น เพื่อให้คนอื่น มาชื่นชมเราถ้าต้องไล่ล่า ‘ฟีดแบ็ค’ จากคนอื่น.. คุณจะ ‘เหนื่อย’ ทั้งชีวิต…!กฎ 5 ข้อเพื่อความสุขที่ยั่งยืน

1 ให้คุณค่ากับผู้คนไม่ใช่วัตถุสิ่งของ

สังคมวัตถุนิยมเดี๋ยวนี้ใครที่ไม่มีบางอย่ าง แต่คนอื่นเค้ามี มักจะกล า ยเป็นคนแปลกเป็นคนที่ต้องเอาตัวเองออ กจากสังคมนั้นๆ ทั้งๆที่วัตถุเหล่านี้ไม่สามารถวัดคุณค่าของใครได้เลย

2 อยู่กับสิ่งที่เป็น พอใจในสิ่งที่มี

ความอย ากได้ อย ากมี ก็สามารถสร้างความทุ ก ข์ได้เหมือนกันเหมือน การปลุกกิเลสที่อยู่ในตัว เพื่อมาทำให้เราเป็นทุ ก ข์แต่ความทุ ก ข์แบบนี้แก้ได้ไม่ย าก แค่อยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดอย่ าลืมว่าถ้าเราไม่คาดหวัง เราก็จะไม่ผิดหวัง

3 จิตใจที่เข้มแข็งเอาชนะทุกสิ่ง

การจะทุ ก ข์หรือไม่ทุ ก ข์นั้น ขึ้นอยู่กับจิตใจของเราเอง คิดว่าทุ ก ข์มันก็ทุ ก ข์คิดว่าสุขมันก็สุข ไม่มีใครหรืออะไรทำให้เราทุ ก ข์ได้นอ กจากตัวเราเอง ถ้าเปรียบความทุ ก ข์เหมือนก้อนหิน หากคนอื่น เอาก้อนหิน มาฝากให้คุณถือไว้ แค่คุณปล่อยออ กไปก็ไม่ต้องทนถือความทุ ก ข์หนักๆ

4 มองเห็นคุณค่าในตัวเอง

บางทีที่คนเรามีทุ ก ข์ ก็เพราะมัวแต่มองว่าเราสู้คนอื่นไม่ได้ ด้อยกว่าคนอื่นทุกอย่ างไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ต าม แต่การมัวแต่สงส า รตัวเองโทษตัวเองก็ทำให้เกิด ความทุ ก ข์ได้ และความทุ ก ข์ที่เกิดจากตัวเราเอง นี่แหละ ทำให้ห า ยทุ ก ข์ได้ย ากที่สุด

5 กินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกิน

การกินแม้จะทำให้มีความสุขได้ แต่ก็ทำให้เกิดทุ ก ข์ได้เหมือนกันกินอย่ างไรก็เป็นอย่ างนั้น กินเยอะก็อ้วน พอกินแล้วนอนก็ร่ า ง ก า ยป่ ว ย ทุกสิ่งทุกอย่ างเริ่มต้น มาจากพฤติก ร ร ม

การกินของเราทั้งนั้น เราต้องพึงระลึกไว้เสมอ ว่าทุกวันนี้เรากินเพื่อ ดำรงชีวิตอยู่ ควรเลือ กกินเฉพาะของที่มีประโยชน์กับร่ า ง ก า ยจะได้ไม่เกิดทุ ก ข์ให้กับร่ า ง ก า ยของเราเอง

ที่มา t h a t l i k e g o o d, a r o m y e n d e e