วิ ธีตั้งพระไว้หน้ารถยนต์ที่ถูกต้อง เสริมความโชคดี

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการตั้งพระไว้หน้ารถยนต์ กับบทความ วิ ธีตั้งพระไว้หน้ารถยนต์ที่ถูกต้อง เสริมความโชคดี ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไร

การวางพระหน้ารถ หรือตั้งพระหน้ารถเพื่อบูช า เสริมความเป็นสิริมงคลที่ถูกวิธี ควรหันหน้าไปทางไหน หันหน้าเข้าหรือหันหน้าออ ก แบบไหนถูกต้องมาดูกัน ก่อนออ กเดินทาง บางคนอาจจะยกมือไหว้แม่ย่ านาง บางคนอาจจะมีเครื่องรางของขลังพกติดไว้ในรถ รวมถึงบางคนอาจนำพระมาตั้งหรือวางที่หน้ารถ เพื่อให้ท่านช่วยคุ้มครองระหว่างเดินทางอย่ างปลอ ดภั ย ระหว่างหันไปทางด้านหน้าตัวรถ หรือหันเข้ามาภายในตัวรถ และการนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ เข้ามาบูช าในรถควรวางหรือเก็บไว้กับตัวแบบไหนดีกว่ากัน มาดูกันเลยครับ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรถที่คนนิยมบูช า

1 พระพุทธรูป

ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนส่วนใหญ่มักจะมีติดรถไว้เป็นอันดับต้น ๆ เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ปกป้อง และคุ้มครองให้เกิดความแคล้วคลาดปลอ ดภั ยตลอ ดการเดินทาง

2 แม่ย่ านาง

เทพเทวดาที่มีความเชื่อว่าเป็นผู้ที่ปกปักรั ก ษ า คุ้มครองย านพาหนะต่าง ๆ เช่น เรือ เครื่องบิน และรถยนต์ ซึ่งผู้ที่มีความเ ชื่อและเคารพบูช ามักจะนำพวงมาลัย ผลไม้ หมากพลู ข้าว และน้ำดื่ม มาถวายต ามโอกาสเทศกาลต่าง ๆ

3 วัตถุมงคล ของขลังต่าง ๆ

วัตถุมงคลอื่น ๆ นอ กเหนือจากพระที่คนนิยมบูช า ได้แก่ กุมารทอง ผ้ายันต์ และสิ่งของอื่น ๆ ต ามความเชื่อของแต่ละบุคคล

การตั้งบูช าวัตถุมงคลภายในรถ

หากใครที่เชื่อในหลักของฮวงจุ้ย การตั้งพระหน้ารถนั้นควรตั้งหันหน้าออ กไปทางหน้ารถหรือทิศทางเดียวกับคนขับ ต ามความเชื่อ คือเพื่อเป็นการเสริมดวง ให้พระได้เห็นในทิศทางเดียวกับเราเพื่อเป็นการปกป้อง คุ้มครองจากภั ยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งต ามหลักฮวงจุ้ยการตั้งพระหันหน้าเข้ามาในตัวรถอาจทำให้เกิดความขัดแย้งกับคนรอบตัวได้

ที่มา parinyajai, newsonlineinfo, parinyajai