วิ ธีประเมินที่ดินด้วยตัวเองง่ายๆที่บ้าน

ถ้าพูดถึงที่ดินหล า ยคนก็คงนึกถึงร า ค าท รั พ ย์สินที่ไม่ว่าใครก็ต่างรู้ดีว่าเป็น ม ร ด กที่หล า ยๆคนต้องการ หล า ยคนซื้ อไว้เพื่อจะทำเป็นที่อยู่ หรืออาจจะทำกำไ รในการข า ยต่อหรือจะเข้าธนาคารเพื่อขอ กู้นำเงิน มาลงทุนธุระกิจ

วันนี้เราเลยมีความรู้ดีๆมาฝาก ทุกวันนี้มีหล า ยอ ย่ างที่เราสามารถตรวจสอบได้เองด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียว วันนี้ก็เช่นกันเรามาแนะเพื่อนๆตรวจสอบประเมิณที่ดินเองง่ายๆ ใช้เวลาไม่ถึง 5 นาที ไปติดต ามกันเลยค่ะ

ขั้ น ต อ นในการตรวจ

ซึ่งเราจะต้องเตรียมโฉน ดที่ดิน มาให้พร้อม โดยในขั้ น ต อ นแรกนั้นให้เข้าไปในเว็บของกรมธนารักษ์ กระทรวงมหาดไทย ก่อนเลย หลังจากเข้าเว็บแล้วให้กดตรงที่ร า ค าประเมินที่ดินจากเลขโฉนดได้เลย ต่อไปก็กดเข้าหน้าเว็บเพื่อทำการค้นหาได้เลย เราเอาโฉน ดมากางแล้วดูตำแหน่งเลขที่ดินในตำแหน่ง 1 และเลขหน้าสำรวจ แล้วเอาเลขทั้ง 2 ชุดที่ดูในขั้ น ต อ นที่ 4 พร้อมชื่อจังหวัดมากดค้นหาแล้วก็จะเห็นร า ค าประเมิน

และกดปุ่ม พิม พ์ เอกส าร ได้เลยเพื่อ ดูร า ยละเอียดที่มากขึ้น พอเรากดพิมพ์เอก ส า รแล้วข้ อมูลของที่ดินข้ อมูลประเมินต่าง ๆ ให้เราได้ดูแล้วหากสนใจ อย ากจะลองประเมินที่ดินผืนไหนก็เอาข้ อมูลในโฉน ดมาค้นหาได้เลย เท่านี้ก็เสร็จแล้วง่ายมาก ๆ

ที่มา jo-workman parinyajai