วิ ธีแก้ตู้เย็นเก่ากินไฟ ทำที่บ้านได้ไม่ต้องถึงช่าง

สำหรับตู้เย็นนั้นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกันแทบทุกบ้ าน เพราะต้องเอาไว้แช่อาหารการกิน น้ำเย็น ของสดผักสดต่างๆ และแน่นอนว่าเมื่อเราใช้เป็นเวลานานโดยเฉพาะตู้เย็นเก่าที่มักจะมีรอยรั่วซึมได้ ซึ่งเป็นสาเหตุของค่าไฟสูงขึ้นเป็นอ ย่ างมาก ยิ่งใช้ก็ยิ่งกินไฟเปลืองค่าไฟ ซึ่งในวันนี้เราได้มีเ ท ค นิ คง่ายๆ ที่จะช่วยให้คุณนั้นประหยัดเ งิ นค่าไฟในกระเป๋าของคุณได้ ใช้งบ 2 บ า ท ด้วยสิ่งที่มีเรามาดูกันเลยว่ามีเ ท ค นิ คการทำอ ย่ างไร

วิ ธีทดสอบตู้เย็น โดยการใช้กระดาษ A4 (ในงบ 2 บ า ท)

ให้เปิดตู้เย็นแล้วนำกระดาษ A4 ที่เรามีเข้าไปสอ ดไว้ครึ่งของแผ่นกระดาษ จากนั้นให้ทำการปิดตู้เย็นดู ให้หนีบกระดาษเอาไว้เหมือนรูปด้านล่างนี้

จากนั้นให้เราทำการดึงกระดาษออ กมาหากเรารู้สึกว่าดึงกระดาษออ กได้ย าก แสดงว่าขอบย างของบานประตูตู้เย็นนั้นยังแน่นและยังใช้งานได้ดีอยู่

แต่ถ้าหากว่าเราดึงกระดาษออ กมาได้อ ย่ างง่ายดาย นั่นแสดงว่าขอบย างของบานประตูตู้เย็นเริ่มที่จะหลวม และมีการเ สื่ อ มสภาพลง ทำให้มีช่องว่างสำหรับความเย็นภายในซึมออ กมาได้ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ตู้เย็น มีการทำงานที่หนักอยู่ตลอ ดเวลาและกินค่าไฟที่มากขึ้น

เมื่อเราตรวจเช็คตู้เย็น ด้วยการทดสอบกับกระดาษ A4 แล้ว และมั่นใจว่าขอบประตูตู้เย็น มีปัญหาแน่นอน ให้เราทำการแก้ไขด้วยวิ ธีดังต่อไปนี้

1 ใช้น้ำร้อน หากที่จะต้องการซ่อมขอบย างประตูตู้เย็น โดยที่ไม่อย า กเ สี ยเ งิ นในการซื้ อใหม่ ให้เราถอ ดขอบย างตู้เย็นออ กมา นำไปแช่ในน้ำร้อนจะช่วยให้ขอบย างตู้เย็นนั้นเกิด การขย ายตัว แล้วนำไปติดไว้แบบเดิม จะให้ขอบย างแน่นขึ้นลดช่องว่างของประตูได้ดีขึ้น

2 ใช้ไดร์เป่าผม วิ ธีนี้จะเหมือนกับวิ ธีแรก แต่เปลี่ยนจากน้ำร้อนเป็นใช้ความร้อนแทน ขอบย างเมื่อโดนความร้อนก็จะเกิด การขย ายตัว ทำให้มีการปิดประตูตู้เย็นได้สนิทมากขึ้น

3 ตั้งขาตู้เย็นให้ด้านหน้าสูงกว่าด้านหลัง ซึ่งวิ ธีนี้เป็นวิ ธีที่ง่าย เพียงให้ตั้งตู้เย็นด้านหน้าให้อยู่ในลักษณะเอนขึ้นให้สูงกว่าด้านหลัง ก็จะทำให้บานประตูตู้เย็นนั้นปิดได้สนิทและปิดได้แน่นขึ้น

4 เปลี่ยนย างขอบประตูตู้เย็น หากเราได้ทำต ามวิ ธีข้างต้นแล้วยังไม่ได้ผลที่ดี ให้เราซื้ อขอบย างตู้เย็น มาเปลี่ยนใหม่ ซึ่งร า ค าไม่แพงหาซื้ อได้ต ามร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป

ที่มา bitcoretech  postsod