สิ่งของ 6 อย่ างที่ไม่ควรนำเข้าไมโครเวฟ

วันนี้เราอย ากที่จะพาแม่บ้านทุกๆ คนไปเรียนรู้สิ่งของที่เราไม่ควรนำเข้าไมโครเวฟ กับบทความ สิ่งของ 6 อย่ างที่ไม่ควรนำเข้าไมโครเวฟ ไปดูกันว่าจะมีสิ่งของอะไรบ้างที่เราไม่ควรนำเข้าไม่โครเวฟ

สิ่งที่ไม่ควรเอาเข้าไปอุ่นในไมโครเวฟเลย ได้แก่

1 ฟองน้ำเป็นสิ่งต้องห้าม

หล าย คนทำความสะอาด ฆ่ า เ ชื้ อ โ ร ค ในฟองน้ำด้วยการนำเข้าไมโครเวฟ ซึ่งฟองน้ำเป็นใยสังเคราะห์ที่มีจุดหลอมเหลวที่ต่ำ และเกิดการเผาไหม้ขึ้นง่าย ดังนั้นจึงไม่ควรนำเข้าไมโครเวฟเลย หากต้องการทำความสะอาดฟองน้ำนั้น ให้ใช้น้ำย า ล้างจาน มาซัก แล้วล้างออ กด้วยน้ำสะอาด บิดให้แห้งแล้วนำไปผึ่งแดดแรงๆเพื่อเป็นการกำ จั ดเ ชื้ อ โร คจะดีกว่า

2 ภาชนะที่เป็นโลหะ

เป็นสิ่งที่ไม่ควรนำเข้าไมโครเวฟเลย เพราะจะก่อให้เกิดกระแสไฟฟ้า เป็นความร้อนสูงจนถึงขั้นลุกไหม้ได้เลย บางครั้งถึงขั้นร ะเ บิ ดได้ ซึ่งอั น ต ร า ย ถึงชีวิต เพราะฉะนั้นภาชนะที่เป็นโลหะ ไม่ว่าจะจาน ช าม หรือ กระป๋อง เป็นสิ่งต้องห้ามเป็นอย่ า งยิ่ง ควรระมัดระวังไว้ให้มาก ยังรวมถึงส า ร ที่เคลือบอยู่บนเนื้อโลหะ ที่อาจจะหลอมละล าย ไปกับความร้อน มาเจือปนอยู่ในอาหารของเราได้

3 ฟอยล์อลูมิเนียมสำหรับห่ออาหาร

หากอาหารถูกห่อไว้ด้วยฟอยล์อลูมิเนียม ให้แกะเทใส่ภาชนะสำหรับการเข้าไมโครเวฟโดยเฉพาะ ไม่ควรนำอาหารไปอุ่นทั้งๆที่ยังห่อฟอยล์อยู่อย่ า งนั้น เพราะมันให้ผลไม่ต่างจากภาชนะโลหะเลย ซึ่งเป็นอั น ต ร า ย มาก หากจะเกิด ร ะ เ บิ ด หรือลุกไหม้

4 ภาชนะพลาสติก และกล่องโฟม

ภาชนะเหล่านี้มีจุดหลอมเหลวที่ค่อนข้างต่ำ ไม่ทนต่อความร้อนเลย หากนำเข้าไมโครเวฟก็จะเสียรูป ละล าย เอาส า ร ที่มีอยู่ในภาชนะนั้นเข้ามาเจือปนกับอาหาร ซึ่งส่ งผลเสียต่อร่างกายเป็นอย่ า งมาก หากอุ่นเป็นเวลานานก็อาจทำให้ภาชนะหลอมละล าย และลุกไหม้ได้

5 พลาสติกแรปอาหาร

พลาสติกชนิดนี้มีไว้เพื่อคลุมอาหารเพื่อป้องกันฝุ่นละออง และสิ่งสกปรกที่จะตกมาในอาหารเท่านั้น หากเอาเข้าไมโครเวฟไปทั้งๆที่ยังคลุมพลาสติกนี้อยู่ ความร้อนก็จะทำให้เกิดหยดน้ำเกาะอยู่ต ามพลาสติก และหยดลงสู่อาหาร ซึ่งเจือปนไปด้วยส า ร พิ ษที่ได้จากพลาสติกที่ใช้แรปนั้น เวลาที่เราจะนำอาหารมาอุ่น ควรเปลี่ยนภาชนะที่เหมาะสมก่อนเอาเข้าไมโครเวฟจะดีกว่า

6 ภาชนะกระเบื้องเคลือบมีลวดล าย

ด้วยภาชนะประเภทกระเบื้องเคลือบนี้ ไม่สามารถจะทนกับความร้อนสูง หรือแรงดันสูงๆได้ เพราะจะทำให้แตกร้าว และเป็นอั น ต ร า ย ต่อเคลือบกระเบื้อง แต่หากภาชนะมีลวดล าย เพิ่มขึ้น มาอีกก็ยิ่งอั น ต ร า ย ใหญ่ เพราะส่วน มากจะผสมด้วยโลหะ ซึ่งเป็นอั น ต ร า ย มาก อาจทำให้เกิดการลุกไหม้ขึ้นได้ ดังนั้นการจะเอาอะไรเข้าไปอุ่นในไมโครเวฟต้องดูให้ดีก่อน ว่าเหมาะสมที่จะใช้ไมโครเวฟได้หรือไม่

แม้ไมโครเวฟจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวกสบาย แต่ก็ยังมีข้อยกเว้นในการใช้ การเลือ กภาชนะที่เหมาะสมจึงเป็นเรื่องที่จำเป็น มาก รวมถึงการทำความสะอาดไมโครเวฟอย่ า งถูกวิธีทั้งภายใน และภายนอ ก ที่สำคัญควรเลือ กใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเครื่องหมายกำกับ มอ ก.

ที่มา Feedsod, krustory