สีกระเป๋าตังค์ใช้ให้ถูกกับวันเกิด เสริมโชคลาภ เ งิ นทอง ความรัก การงานดี

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้การใช้กระเป๋าตังค์ให้ถูกโฉลกกับวันเกิดเพื่อสงเสริมโชคลาภเงินทองให้กับชีวิตของเรา กับบทความ สีกระเป๋าตังค์ใช้ให้ถูกกับวันเกิด เสริมโชคลาภ เ งิ นทอง ความรัก การงานดี ไปดูกันว่าแต่ละวันเกิดจะต้องใช้กระเป๋าตังค์สีอะไร เพื่อช่วยให้ชีวิตของเรานั้นดีขึ้น

1 สีกระเป๋าคนที่เกิด วันจันทร์

สีกระเป๋าสต างค์ที่ถูกโฉลก จะเป็นสีขาว สีเงิน สีทอง สีครีม จะช่วยทำให้การเงินของคุณนั้นไม่ ติ ดขัด มีความคล่องตัวในการใช้จ่ายและยังช่วยเสริมเสน่ห์ให้กับผู้ใช้ด้วย สีกระเป๋าที่ไม่ควรใช้ ไม่ควรใช้สีแดง สีชมพู เพราะจะส่ งผลในเรื่องของการพูดคุย การเจรจาธุรกิจ จะทำให้มีปัญหามีอุปสรรคและยังลดทอนเสน่ห์ในตัวคุณด้วย

เคล็ดลับที่จะช่วยเรียกเงินให้หาแบงค์ 20 ที่มีเลขลงท้ายด้วย 42 ใส่ในกระเป๋าเงินเอาไว้ จะช่วยเพิ่มเสน่ห์ได้มากยิ่งขึ้น

2 สีกระเป๋าคนที่เกิด วันอังคาร

สีกระเป๋าสต างค์ที่ถูกโฉลก สีกระเป๋าสต างค์ที่เลือ กใช้เป็นสีฟ้า สีน้ำเงิน สีน้ำต าล สีทอง สีเทา สีส้ม จะช่วยทำให้ผู้ใหญ่ต่างได้เมตต าและได้อุปถัมภ์ จะทำธุรกิจที่เกี่ยวกับอสังหาริมท รั พ ย์ยิ่งจะทำให้มีความโดดเด่นขึ้น สีของกระเป๋าที่ไม่ควรใช้จะเป็นสีดำ สีม่วง สีขาว สีครีม เพราะจะทำให้มีปัญหาในเรื่องของการงาน การเงินรวมถึงความรัก

เคล็ดลับที่จะช่วยเรียกเงินทองเข้ามาหาแบงค์ 50 ที่ลงท้ายด้วยเลข 65 มาใส่กระเป๋ากันเอาไว้

3 สีกระเป๋าคนที่เกิด วันพุธ

สีกระเป๋าสต างค์ที่ถูกโฉลก สีของกระเป๋าที่ควรเลือ กใช้ ให้เลือ กใช้เป็นสีเขียว สีครีม สีทอง สีขาว สีฟ้า สีน้ำเงิน จะช่วยทำให้ทุกสิ่งทุกอย่ างที่ได้ลงมือทำนั้น มีความราบรื่น จะมีโชคที่ดีเข้ามาหา สีของกระเป๋าที่ไม่ควรใช้ไม่ควรใช้เป็นสีชมพู สีน้ำต าล สีเทา เพราะจะทำให้เกิด ศั ต รูอยู่รอบข้าง ทำให้โดน หั ก หลังเอาได้

เคล็ดลับที่จะช่วยเสริมเงินทองที่ดีเข้ามา ให้หาเป็นแบงค์ 20 ที่มีเลขลงท้ายเลข 46 เพื่อเป็นการเสริมความหนักแน่น และความเชื่อมั่นในการตัดสินใจทำสิ่งต่างๆ

4 สีกระเป๋าคนที่เกิด วันพฤหัสบดี

สีกระเป๋าสต างค์ที่ถูกโฉลก ให้เลือ กเป็นสีแดง สีชมพู สีฟ้า สีน้ำเงิน สีเขียว จะช่วยเสริมในเรื่องของเงินให้ดียิ่งขึ้น จะมีโ ช ค ล า ภที่ดีเข้ามาและเสริมสร้างอำ น า จบารมีให้มีมากขึ้น สีของกระเป๋าที่ไม่ควรใช้ สีขาว สีเงิน สีครีม เพราะจะทำให้ข า ดคนคอย ช่ ว ย เหลือ จะต้องทำอะไรด้วยตัวเองทั้งสิ้น

เคล็ดลับที่จะช่วยเสริมเงินเสริมทอง หาแบงค์ 100 ที่มีเลขลงท้ายด้วยเลข 36 มาติดในกระเป๋าเอาไว้ จะช่วยเสริมในเรื่องของชื่อเสียง เสริมโชค ล า ภ ที่ดีเข้ามาหา

5 สีกระเป๋าคนที่เกิด วันศุกร์

สีกระเป๋าสต างค์ที่ถูกโฉลก เป็นบุคคลที่มีความโชคดีมากๆเลย จะสามารถเลือ กใช้สีของกระเป๋าสต างค์ได้ทุกสี แต่ถ้าหากว่าจะเสริมในเรื่องของโชคให้มากขึ้นแล้วก็ให้เลือ กใช้เป็นสีชมพู สีส้ม สีน้ำต าล จะช่วยเสริมในเรื่องของเสน่ห์มหาเมตต าการเงิน มีความคล่องตัวมีความมั่นคง สีของกระเป๋าที่ไม่ควรเลือ กใช้ก็คือ สีดำ เพราะจะทำให้เกิดอุปสรรคต่างๆเข้ามาได้ เกิดเป็นความทุ ก ข์เข้ามา

เคล็ดลับที่จะช่วยเรียกเงินทองหาเป็นแบงค์ 1,000 บาท มีเลขลงท้ายด้วย 56 หรือและ 63 ติดเอาไว้ จะช่วยเสริมในด้านของการใช้เงิน เรียกได้ว่าจะเข้ามาช่วยในการเตือนสติ รู้จักการใช้นั่นเอง

6 สีกระเป๋าคนที่เกิด วันเ ส า ร์

สีกระเป๋าสต างค์ที่ถูกโฉลก สีที่เลือ กใช้จะช่วยลดอุปสรรคต่างๆให้เบาลง จะเป็น สีเทา สีแดง สีน้ำเงิน สีที่ไม่ควรใช้เป็นสีชมพู สีฟ้าและสีน้ำเงิน เพราะจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลง ผันผวนในเรื่องของเงินและความรัก

เคล็ดลับที่จะช่วยเรียกเงินทองเข้ามา ให้หาเป็นแบงค์ 100 มีเลขลงท้ายด้วย 78 เพื่อจะเป็นการเสริมให้มีคนคอย ช่ ว ย เหลืออุปถัมภ์ช่วย ล ด ความ เ ค รี ย ดความ กั ง ว ล

7 สีกระเป๋าคนที่เกิด วันอาทิตย์

สีกระเป๋าสต างค์ที่ถูกโฉลก จะเป็นสีเข้มเข้มอย่ างสีดำ สีม่วงหรือจะเป็นสีเขียวเข้มก็ได้ จะทำให้มีรายได้เข้ามาในหล า ยๆทาง จากหน้าที่การงานที่ทำรายได้พิเศษที่ทำ สำหรับสีที่ไม่ควรใช้เลย ก็คือสีแดง สีฟ้า สีส้ม สีน้ำต าล สีน้ำเงิน จะทำให้เสียเงินทองออ กไปโดยไม่จำเป็น

เคล็ดลับที่จะช่วยเรียกเงินให้หาเงิน มา ใส่ขวัญถุงในกระเป๋าสต างค์เอาไว้เป็นแบงค์ 500 ที่จะมีเลขลงท้ายด้วย 15 จะช่วยในการเรียกโชค เรียกท รั พ ย์เข้ามามากขึ้น

ที่มา Eagle of Wisdom และ Rabbit Daily