หลงอะไรก็หลงได้ แต่อ ย่ าหลงลืมคนในครอบครัว

คอยให้ กำลังใจ กันในย ามทุ กข์ เมื่อมีข้ อผิ ดพลาดเกิดขึ้นเลิกโท ษอีกฝ่าย เพื่อก้าวผ่ านเรื่องร้ าย ๆ ไปให้ได้ปัญหาที่ผ่ านเข้ามาเวลา จะพาให้ผ่ านออ กไป จะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ให่ท่องเอาไว้ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่ านไปทำชีวิตรักให้เรียบง่าย ไม่ซับซ้อนไม่คิดมากกับทุ กเรื่องจนกังวลมองโลกต ามความเป็นจริง

แต่ไม่ต้องวิต กจริตทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต มีความสุขกับสิ่งที่มี เลิกเปรียบเทียบแฟนตัวเองกับแฟนคนอื่นทำให้คนที่เรารักหัวเราะอย่ างมีความสุข เมื่อยังมีโอกาสหัวเราะด้วยกัน ปลอบใจ ย ามร้องไห้ เมื่อยังมีโอกาส ไม่ให้รู้สึกแ ย่ไปกว่านี้เพื่อให้ชีวิตรักสมดุล อย่ าจมกับอ ดีตอย่ าคาดหวังอนาคตทำให้ปัจจุบันให้มีค่า

และเก็บเกี่ยวความทรงจำดี ๆ ไว้ ห า ยใจลึก ๆ ค่อย ๆ มองไปข้างหน้าอย่ างมีสติขอให้เดินไปข้างหน้า แม้ยังไม่รู้ว่าจะเดินไปไหน เจอทางแยก ขอให้ตัดสินใจ หากทางที่เลือ กมันยังไม่ใช่ให้เดินหน้าต่อไป เพราะแยกต่อไป อาจเป็นทางของเราพักผ่อนกายใจ นอนตื่นสาย ๆ สักวันหาร้านอร่อย ๆ บ้าง

ต ามวาระพิเศษ ไม่ดิ้นรน จนเกินไปเดินทางท่องเที่ยวไปในที่ที่อย ากไป เก็บรูปคู่ร่วมกันไว้ให้เวลากับคนที่เรารัก ให้รางวัลกับชีวิตใช้เวลากับคนที่เรารัก ให้มากกว่า ใช้เวลาหาเงิ นใช้เงิ นดูแลสุ ขภาพให้มากกว่า ใช้ซื้ อของฟุ่มเฟือยในปีที่ผ่ าน มา แม้จะเจอปัญหา ๆ แต่เราก็ผ่ าน มามันได้ จึงไม่มีอะไรที่น่ากลัวถ้ายังห า ยใจอยู่

เรายังเข้มแข็งพอ สำหรับทุ ก ๆ ปัญหาทบทวนเรื่องราว ในปีที่ผ่ าน มาสิ่งดี ๆ เก็บไว้สิ่งร้ าย ๆ เป็นบทเรียนความห ม า ยของชีวิตคือ การมีบ้านให้เรา ได้กลับมีคนที่เรารัก รออยู่ได้พูดถึงเรื่องราวเก่า ๆ กับเพื่อน ในวัยเด็ กสำหรับพ่อแม่ ปู่ ย่ า ต า ย าย ไม่มีของขวัญ อะไรที่ล่ำค่าเท่ากับเห็นหน้าลูกหลาน

ลดเวลาเล่น มือถือ เพิ่มเวลาคุยกับคนในครอบครัว อย ากทำอะไรอย่ ารอนาน เพราะเราไม่รู้ว่าเรายังเหลือเวลาอีกเท่าไร กับคนอื่นคุณทำให้เขายิ้มได้ แต่กับคนที่บ้านคุณกลับทำให้เขาร้องไห้ไม่เว้นแต่ล่ะวัน จำไว้นะครับ ถ้ามีใครสักคนกล้าร้องไห้ต่อหน้าคุณ นั่นแปลว่าเธอเชื่อใจคุณถึงขนาดยอมให้คุณเห็น

ช่วงเวลาที่อ่อนแอของเขา ผ ญ.ที่ร้องไห้เพราะคุณบ่อย ๆ แต่เขายังไม่จากคุณไปไหน ขอให้คุณรู้ไว้เลยว่า ไม่ใช่เขาไม่มีที่จะไป แต่เพราะเขารักคุณมาก มากจนให้อภั ยคุณได้เสมอตอน มีกันอยู่รั กษากันให้ดี ๆ ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีสุด อย่ าเห็นคนอื่นสำคัญกว่า คนที่ร่วมทุ กข์ร่วมสุขกัน มา

เพราะตอนคุณเสี ยใจ ใครอยู่เคียงข้างคุณ ตอนคุณเหนื่อยล้า ใครดูแลคุณตอนคุณไม่สบาย ใครมาเช็ดตัวให้คุณ ตอนคุณเดื อ ดร้อน ใครยื่น มือมาช่วยคุณ ฉะนั้นอย่ าเห็นคนอื่นสำคัญกว่าคนในบ้าน คนในบ้านที่ลำบากมากับคุณ และ มีความสุขมากับคุณ ถ้าเรื่องแค่นี้คุณทำไม่ได้ วันข้างหน้าคุณก็ไม่เหลือใครเช่นกัน

คุณอาจจะเจอคนอื่นที่ดีกว่าคนในบ้าน แต่คุณจะมั่นใจได้ยังไง ว่าเขาจะรักคุณมากกว่าคนนี้ยอมทำ เพื่อคุณไม่รังเกียจข้ อเสี ยในตัวคุณและไม่นอ กใจคุณหลงอะไรหลงได้ แต่อย่ าหลงคนอื่นจนลืมกลับไปดูแลคนในบ้านตัวเองจำคตินี้ไว้นะครับ คนอื่นใช่ว่าจะดีกว่า เขาแค่มาใหม่

ที่มา thatlikegood  taksin289