หัดถอยคนละก้าว เราไม่จำเป็นต้องเอาชนะกันทุกเรื่องก็ได้

บางเรื่องถ้ามันชนะแล้วไม่ได้อะไรเราก็ควรปล่อยไป การอย ากเอาชนะไม่ได้ทำให้เรามีความสุขมากขึ้นแต่จะเพิ่มความทุ ก ข์ให้กับเรามากกว่า วันนี้เราเลยอย ากให้บทความเรื่องนี้เป็นการเตือนสติให้กับหล า ยๆคน

คนเราไม่จำเป็นต้องท ะ เ ล า ะกันเพื่อ เอาชนะ ในทุกเรื่องหรอ ก ถอยสักก้าว คลื่นลมจะสงบ เพราะน้ำที่ใสส ะ อ า ดเกินไปไร้ปลา คนที่ ชัดเจน และ ตรงเกินไป ในทุกเรื่องไร้เพื่อน ท ะ เ ล า ะกันในครอบครัว ต่อให้ชนะ ความผูกพันก็หมดไป ท ะ เ ล า ะกับคนรัก ต่อให้ชนะ ความรักก็จืดจางไป

ท ะ เ ล า ะกับเพื่อน ต่อให้ชนะ มิตรภาพก็สูญห า ยไป ท ะ เ ล า ะกันเพราะ เหตุผล ที่เ สี ยห า ยคือ ความสัมพันธ์ สีดำ ก็คือ สีดำ สีขาว ก็คือ สีขาว ให้โลกเป็นผู้พิสูจน์ เถอะ วางอคติและความยึดติดของตนลงเ สี ยคุณก็จะกล า ยเป็นคนใจกว้างขึ้น มาในทันที

เพราะมีหู ก็ต้องได้ยินทั้ง คำดี คำร้ าย เพราะมีต า ก็ต้องได้เห็นทั้งดี และ ร้ าย อ ย่ าเก็บทุกเรื่องที่พบที่เห็นใส่ไปให้รกใจเปล่าๆ เรื่องดีๆ ก็เก็บไว้ เรื่องร้ ายๆ ก็ปล่อยผ่าน ใครดี ไม่ดี แค่รู้ก็พอ คนบางคน แค่รับรู้ก็พอ ได้ยินอะไรมา แค่ฟังก็พอ เรื่องบางเรื่อง แค่มองก็พอ ไม่ต้องเอาตัวเราเข้าไปข้ องเกี่ยวให้ทุ ก ข์ใจ

คนใจกว้าง คือ คนที่มีความขัดแย้งในชีวิตน้อย หากเป็นเช่นนั้นแล้วย่อมมีความสุขมาก เป็นคนที่ผู้คนอย ากคบหา ชีวิตจึงรื่นรมย์ด้วยเ สี ยงหัวเราะของมิตรสห า ย เป็นคนที่มีความสมานฉันท์กับผู้คน จึงสามารถทำสิ่งต่างๆ ได้โดยได้รับความช่วยเหลือจากทั่วสารทิศ แล้วจะฝึกตนอ ย่ างไรให้ใจกว้าง

1. ต่อว่าคนอื่นให้น้อยลง

2. ลดตัวตนลง ไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางความถูกต้อง

3. ไม่ร่ำร้องให้ผู้อื่นทำต ามความต้องการของเราตลอ ดเวลา

4. ไม่ติดใจในเรื่องเล็กน้อย จบได้ก็จบไป

5. เชื่อว่าความอ ดทนอ ดกลั้นไม่ใช่ความอ่อนแอ

6. อ่อนน้อมถ่อมตนคือคุณสมบัติคนใจกว้าง

7. ไม่ใช้อารมณ์ชั่ ววูบตัดสินเรื่องต่างๆ

8. อ ย่ าเรียกร้องความสมบูรณ์แบบ

9. อย ากใจกว้างต้องรู้จักลืม

10. การลืมเรื่องรกสมองเล็กๆ น้อยๆ คือ การให้อภั ย

11. เปิดโอกาสให้คนผิ ดปรับปรุงตัว แก้ไขสิ่งที่พลาด

12. เมื่อผู้อื่นทำผิ ด ลองแทนตัวเองเป็นเขา

13. ใจกว้างย่อมไม่ผูกใจเ จ็ บเป็นเรื่องราวใหญ่โต

14. ให้อภั ยคนอื่นก็คือให้อภั ยตนเองด้วย

15. ลองคิดว่าถ้าเป็นเรา เราต้องการอะไรหลังทำพลาด

16. อยู่กับผู้อื่นเบิกต ากว้าง ไม่มองหาแต่จุดด้อย

17. ส่งเสริมเวลาผู้อื่นทำดี

18. ลดความมักมากและฟุ้งเฟ้อ นี่คือที่มาของความอิจฉา

19. ไม่กล่าวตำหนิข้ อผิ ดพลาดของคนอื่นอยู่ร่ำไป

20. มีความสุขกับความสำเร็จของผู้อื่น

21. เมื่อไม่เห็นด้วย เพียงสงบนิ่งอาจจะพอแล้ว

22. อภั ยได้ ลดความระแวงสงสัยได้ ชีวิตก็สงบ

ที่มา Chit-in  108resources