อย ากให้ชีวิตดีในทุกวัน 5 เรื่องที่ไม่ควรทำในตอนเช้า

ทุกคน มีนิสัยที่มักทำเป็นประจำในทุกๆวัน โดยเฉพาะตอนตื่นนอนในตอนเช้า มักจะมีนิสัยที่เคยชิน ที่ตื่น มาก็ต้องทำ แต่บางเรื่องเมื่อทำจนติดเป็นนิสัยบ่อยๆอาจจะส่งผลต่อชีวิตของตัวเรา ฉนั้นเราเชื่อว่าทุกคนอย ากให้ตัวเองชีวิตดีในทุกๆวัน

ในตอนเช้าหลังลืมต าตื่น มาคุณมักจะทำอะไรเป็นประจำ หากเป็นอย่ าง 5 ข้ อนี้ควรเลิกจะดีกว่าเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคุณเอง วันนี้ชวนเพื่อนๆมาดู 5 นิสัย ที่ควรเลิกทำในตอนเช้า มีอะไรบ้างลองมาดูกัน หากคุณรู้ตัวว่ากำลังทำอยู่ก็จะได้ปรับเปลี่ยนนิสัยของตัวเองได้ หากทำได้จะเห็นว่าชีวิตดีขึ้นเยอะแน่นอน

1 อาบน้ำอุ่นตอนเช้า

การอาบน้ำอุ่นตอนเช้าไม่ควรเลยเพราะจะทำให้ร่างกายไม่ตื่นตัว ควรจะอาบน้ำเย็นจะ ก ร ะ ตุ้ น ส ม อ งและร่างกายได้ดีกว่า และควรจะอาบน้ำเย็นแบบเร็วๆ จะทำให้ส ม อ งทำงานได้ดี อารมณ์ก็ดี ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น

2 ไม่ยอมเก็บที่นอน

ควรจะทำให้เป็นนิสัยเลยหลังลุกจากเตียงจะต้องเก็บที่นอนทันที ซึ่งการเก็บที่นอนสื่อไปถึงการปร ะ ส บความสำเร็จในชีวิตด้วย เพราะว่า 1 อย่ างที่เราทำสำเร็จในวันนั้นคือ การเก็บที่นอน แล้วเราจะสามารถทำอย่ างอื่นได้ดีและสำเร็จเช่นกัน

3 ตื่น มาปุ๊บก็มักจะคว้ามือถือมาเ ช็ ค เ ล ย

ใจเย็นๆ อย่ าเพิ่งรีบเ ส พอะไรเ ข้ า ส ม อ ง เพราะจะทำให้เ ค รี ย ด ง่ายมาก เพราะบางเนื้อหาที่เรา เ ส พ มันไม่ได้สร้างสรรค์ก็มี ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ การทำงานของส ม อ ง ให้ลืมเรื่องมือถือไปก่อนเลย แล้วหันไปทำอย่ างอื่น เช่น ดื่มน้ำ ออ กกำลังกาย ทาน มื้อเช้า เป็นต้น ทำให้สิ่งที่ต้องทำจริงๆ

4 ดื่มกาแฟตอนเช้า

คุณลืมไปหรือเปล่ากาแฟช่วยให้เราตื่นตัว ไม่ง่ ว ง แต่นี่เราเพิ่งจะตื่นจะง่วงได้อย่ างไร เราแค่ไปอาบน้ำก็สดชื่นแล้ว ตอนเช้าควรจะดื่มเป็นน้ำเปล่ามากกว่า ร่างกายข า ดน้ำมากในย ามเราหลับ ร่างกายจะได้ปรับสมดุลได้ดี และพร้อมสำหรับการทำงาน

5 มื้อเช้าเป็นแป้ง คาร์โบไฮเดรต น้ำ ต า ลเพียบ

พย าย ามเลือ กทานอะไรที่มัน มีประโยชน์ครบเลยจะดีกว่า หากเราทานอาหารประเภทแป้ง น้ำต าล คาร์โบไฮเดรตเยอะไปจะทำให้เราได้รับส ารอาหารไม่เพียงพอ ทำให้ร่างกายดูดซึมได้อย่ างไม่มีประสิทธิภาพ อาหารในมื้อเช้าควรจะมีโปรตีนด้วย ฉะนั้นควรหาเวลาเตรียมมื้อเช้าให้ดีด้วย

เป็นอย่ างไรบ้าง ทั้ง 5 ข้ อนี้คุณมีต ร งกี่ข้ อ หากมีควรรีบแก้ไขเพื่อสุ ข ภ า พร่างกายและส ม อ งของคุณได้ทำงานอ ย่ า งเต็มที่ แม้บางข้ ออาจจะมองว่ามันเล็กน้อยแต่ถ้าทำไปนานๆ จนเป็นนิสัยมันส่งผลเ สี ยระยะ ย า ว แน่นอน ยังไงก็ลองนำไปปรับกับตัวเองดูนะ

ที่มา krustory