เป็นกำ ไ รชีวิต สละเวลาอ่ า นแค่ 1 นาที

เชื่อว่าในแต่ละปีหล า ยคนจะใช้ชีวิต ให้ดีขึ้น เพราะในแต่ละวันนั้นชีวิตของคนเรานั้นก็สั้นลงในทุกๆ วัน การอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่การหยุดทำไม่ใช่การหยุดทำในเรื่องสำคัญ แต่มันคือ การหยุดทุ ก ข์ หยุดไปกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง อารมณ์ที่ติดลบทุกชนิด มักจะทำให้ตัวเรารู้สึกแ ย่ ลงไปทุกๆ วัน เราควรที่จะมีอารมณ์บวก เพื่อที่จะให้พรแก่ตัวเราเอง ก่อนที่จะให้พร กับคนอื่นเช่นเดียวกัน

1. ไป ได้เร็วมากแค่ไหน ก็ถึงเร็วมากเท่านั้น ปล่อย ได้เร็วมากแค่ไหน ก็สุขเร็วมากเท่านั้น

2. การ แก้ ก ร ร ม ที่ดีที่สุด นั่นคือ การแก้ไข ความคิด คำพูด และ การกระทำ ของตนเอง

3. จำเอาไว้ว่า ความทุ ก ข์ และ ความ เ จ็ บ ป ว ด ทั้งหมดทั้งมวล ไม่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตเรา เพื่อมอบ คำ ส า ป แต่มันผ่านเข้ามา ในชีวิตเราเพื่อมอบ คำสอน

4. การวิจารณ์คนอื่น ในทุกวัน ใจก็จะต่ำลงทุกวัน วิ จั ย ตัวเองทุกวันใจจะสูงขึ้นทุกวัน

5. การฝึกจิตใจและพัฒนาตัวเอง อาจจะไม่ได้ทำให้เรา พ้นทุ ก ข์ตลอ ดกาล แต่มันจะทำให้ เรานั้น เป็นทุ ก ข์นานน้อยลง

6. ต้องขอบคุณ คนที่ทำ ไม่ดี ที่ช่วยเป็นตัวอ ย่ างที่ ดี ว่าอะไร ไม่ควรทำ

7. โปรดสังเกตดู ให้ดีๆว่าสิ่งที่ทำให้เราทุ ก ข์บ่อยที่สุดในแต่ละวัน ไม่ใช่ พฤติก ร ร มของคนอื่น แต่คือ ความคิด ของเราเอง

เป็นจริงอยู่ว่า ยิ่งอายุเรามากขึ้น ในแต่ละวัน ชีวิตของเรายิ่งต้อง พบกับความวุ่นวายมากกว่าวันที่ผ่าน มาอยู่แล้ว บางครั้งก็กล า ยเป็นความเหนื่อย บางเวลาก็กล า ยเป็นความท้อ และหล า ยต่อหล า ยครั้งก็ต้องการจะถอ ดใจ แต่ถ้าเราลองเรียนรู้และเก็บเกี่ยวอะไรหล า ยๆ อ ย่ างจากเรื่องราว ของสิ่งต่างๆ ในวันที่ผ่าน มา

จะไม่มีสักหยดน้ำต าที่ไหลไปอ ย่ างไร้ค่า กว่าที่เราจะเติบโต และเข้าใจกับเรื่องราวต่างๆ ได้นั้น บางครั้งเราก็ต้องผ่านเรื่องราวที่แสนย ากลำบาก และบางสิ่งที่เราไม่เข้าใจอาจเพียงแค่เรา ไม่ตัดสินใจอะไรไปก่อน และลองเปิดหัวใจของเราให้กว้างอยู่เสมอ แม้แต่เรื่องเ ศ ร้ า โ ศ กก็ยังมีบทเรียนให้เราได้เรียนรู้ย

ที่มา t h a t l i k e g o o d   verrysmilejung