เหตุผลคนฉลาดมักจะทำตัวเงียบมากกว่าพูด

ว่ากันว่าคนฉลาดมักไม่ค่อยอวด คนรู้มักจะนิ่งเฉย สงสัยกันไหมว่าทำไมถึงเป็นเช่นนี้ วันนี้เราจะพามาดูกันว่าทำไมคนฉลาดจะเงียบให้ ถูกจังหวะมากกว่าพูด แล้วลงมือทำไม่พูดเยอะ

1.พวกเขารู้จักเก็บข้ อมูล

การตั้งใจฟังในสิ่งที่คนอื่นพูด นอ กจากจะทำให้คุณกล า ย เป็นผู้ฟังที่ดีและมีมารย าทแล้ว มันยังทำให้คุณได้รับ ข้ อมูลข่าวสารใหม่ๆที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน ส่งผลให้รู้ เท่าทันผู้คน บนโลกใบนี้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถนำข้ อมูลเหล่านั้น มาใช้ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาตัวเอง ในด้านต่างๆได้อีกด้วย

2.อ ย่ าหยุดก้าวไปข้างหน้า

เ พ ร า ะเวลาไม่เคยรอใคร หากไม่อย ากเป็นบุคคล ที่เดินถอยหลัง หรือย่ำอยู่กับที่ ก็จงอ ย่ าหยุด พัฒนาและผลักดันตัวเองให้ก้าว ไปหาสิ่งใหม่ๆ เ พ ร า ะมันสามารถ ส่งผลดีต่อชีวิตทำให้คุณรู้ทัน ความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่อาจเกิดขึ้น และกล า ยเป็นคนยุคใหม่ ที่คอยอัพเดทเรื่องราวอยู่ตลอ ดเวลา

3.เขาจะคิดให้มากกว่าพูด

ว่ากันว่าคนฉลาดต้องรู้จักคิดก่อน พูดหรือคิดให้มากกว่า พูดอยู่เสมอเ พ ร า ะมันเป็นตัวบ่งบอ กว่าเป็นคนอ ย่ างไร ฉะนั้นการไตร่ตรองทุกสิ่ง ก่อนจะพูดออ กมาในตัว คนคนนั้นจึงมีความสำคัญ มันสามารถทำให้คุณได้รับ โอกาสดีๆอีกมากมายในชีวิต เพียงรู้จักใช้คำพูดให้ เป็นและเกิดประโยชน์

4.คนฉลาดหยุดเพ้อเจ้อ

แล้วลงมือทำ จงตื่นจากความฝัน อันสวยหรูที่วาด ไว้ในจินตนาการแล้วลุกขึ้น มาสร้างฝันให้กล า ยเป็นจริงดีกว่า ถ้ายังมัวแต่เ สี ยเวลาเพ้อเจ้อไปวันๆ ไม่ลงมือลงแ ร งทำ อ ย่ างจริงจัง แล้วเมื่อไหร่สิ่งที่วาดไว้ในฝัน จะสำเร็จดังนั้น หากอย ากเป็นคนที่เก่งและฉลาดจะต้องไม่ มัวมานั่งพูดพร่ำให้เ สี ยเวลา และควรนำเวลาทุกนาทีที่มี ค่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากไม่แน่ใจในสิ่งที่แสวงหา ลองใช้เวลาแล้วหมั่นฝึกฝน อยู่กับมันจนค้นพบแล้วลงมือทำ ขอบคุณคำแนะนำจากใจร่มๆ

ที่มา pattanakit  stand-smiling