10 ข้ อ การวางตัวเป็นภรรย าที่ดี ที่สามีรักมาก

ข้ อคิดเตื อนสติ จากภรรย าของ แจ๊ ค หม่ า ให้แก่คุณภรรย าทั้งหล า ย ให้ได้เข้าใจกันเรื่องมีอยู่ว่า ฉันกับ แจ๊ ค หม่ า เป็นเพื่อนกัน ตั้งแต่สมั ยเรียน มหาวิทย าลัย และหลังจากนั้น จบการศึกษาเราก็แต่งงานกัน แจ๊ ค หม่ า เขาไม่ใช่คนรูปหล่อแ้แต่น้อย

แต่สิ่งที่ ฉันประทับใจเขาก็คือ เขาสามารถทำอะไร ได้มากมายในขณะที่ ผู้ชายรูปหล่อ มากมายไม่สนใจจะทำ ฉันไม่ได้ตัดสินใจผิ ดเลย และธุรกิจ อ า ลีบาบา ของเขา มัน มหัศจรรย์มาก ในธุรกิจโล กออ นไ ลน์ใครๆ ก็เรียกเค้าว่าเจ้าพ่ อ ของการก่อตั้ งธุรกิจ เขาสร้างความภูมิใจ ให้แก่ฉัน และสิบข้ อต่อไปนี้นั้น และฉันจะนำมาฝาก ผู้หญิงทั้งหล า ย ฉะนั้นลองพินิจ พิจารณาดูนะ เผื่อจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเอง

1. อ ย่ าเอาความสงสัยที่ตัวเองมี เป็นจุดตัดสิน ว่ามันควรเป็นอ ย่ างนั้นย่างนี้ อ ย่ าเอาความสงสัย มามโนเป็นเรื่องจริง นี่แหละมันจึงเป็นแร งกระทบ ที่ไม่ดี ต่อสามีและคุณนั้น ก็คือภรรย าที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองนั่นเอง

2. หลังแต่งงาน ก็จะเปลี่ยน สถานะเป็นศรีภรรย า แล้วเป็นคุณแม่ของลูกๆ แต่ก็อ ย่ าเอาแต่ใจตัวเองเหมือนเดิมล่ะ อ ย่ าทำเหมือนสมัยก่อนแต่ง และก็จงดูแลสามี ดูแลลูก

3. อ ย่ าตั ดพ้ อต่อว่าสามีตัวเอง ยิ่งตัดพ้อ ต่อว่าสามีมากแค่ไหน มันก็ยิ่งสร้างความ ไม่พอใจให้ตัวเองมากขึ้น และการด่ าทอสามี ไม่ว่าถูกหรือผิ ด ก็ล้วนแล้วแต่จะมีแร งสะท้ อน กลับมาหาคุณเสมอ

4. สามีที่รัก ยอมคุณด้วยใจนั้นรักเขาเข้าไปเถอะ อ ย่ าคิดแต่จะ คุ มเขาให้อยู่ ยิ่งต่อหน้าเพื่อนผู้หญิงด้วยกันนั้น ภรรย าที่ดี เขาจะจะไม่นินทาสามี ให้คนอื่นฟังหรอ กนะ

5. ถ้ารักสามี ก็ต้องรักพ่อแม่เขาด้วย เ พ ร า ะไม่มีพ่อแม่เขา ก็ไม่มีสามีให้เรารักนะ ไม่ควรนำเอาทัศนคติ หรือ การกระทำของพ่อแม่ สามีที่มีต่อเรา ไปเปรียบ กับสิ่งที่เราได้รับจากพ่อแม่เราเชียว

6. อ ย่ าคิดเปลี่ยนเขา แต่ควรสร้างแร งจูงใจให้เขาดีกว่า เ พ ร า ะบุคลิกโดยทั่วไป ของผู้ชาย ส่วน มากจะออ กแนวขิ้เกียจ ไม่ค่อยรักคว ามสะอาด ฉะนั้น ปล่อยเขาไปใช้ความสามารถในทางที่ถนัด ในเรื่องทำมาหากินดีกว่า

7. ร่วมแรง ร่วมใจ ไม่ควรไปถามซอ กแซก บางสิ่งเป็น นโ ย บ า ย หรือ วิ ธีการส่วนตัวในการทำงานไม่จำเป็น ต้องอธิบายให้รู้ทุกเรื่อง แต่คอยให้กำลังใจ คอยให้ความช่วยเหลือก็พอ

8. อ ย่ าทำตัวเป็นตัวเม่น ถ้าทำตัวเช่นนี้ คอยทิ่ ม ตำสามีไม่มีสามี ที่ไหนอย ากอยู่ใกล้ คุณหรอ กนะ จำไว้ มันก็เหมือนไฟกับฟางหญ้านั่นล่ะ มันอยู่ด้วยกันไม่ได้

9. พอสามีกลับบ้านภรรย า ก็ควรอยู่บ้าน และคุยกันด้วยความเข้าใจกัน ไม่ใช่ว่า พอสามีกลับมาได้ยินแต่เ สี ยงบ่นของภรรย า

10. เ พ ร า ะความรัก มันเปรียบเหมือนเม็ ดทรา ย ที่มันจับต้องได้ แต่ผูกมั ดไม่ได้ ไม่ควรคิดแต่จะล้ อมจั บสามี แบบนี้มันไม่ได้ใจเขามาครองหรอ ก สอนลูกต่อหน้าคนอื่นได้ลับหลัง คนค่อยให้คำปรึกษากับสามี ไม่ควรฉี กหน้าเขา ต่อหน้าผู้อื่น ผู้ชายที่ทำมาหากิน อยู่ในสังคม สิ่งที่สำคัญที่สุด คือหน้าต า คือศักดิ์ศรีของเขา และผู้ชายทุกคนก็หวงแหนอะไรเหล่านี้มาก และภรรย าที่วางตัวดี ชีวิตของเขาก็จะเป็นสุข แต่ภรรย า ที่มีแต่ความไม่พอใจ หวังจะมีความสุข มันก็เป็นไปไม่ได้หรอ ก

ที่มา ขจรศักดิ์  tamnanna