10 วิ ธีใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ไม่เปลือง

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีที่จะช่วยให้เราสามารถประหยัดรายจ่ายค่าไฟฟ้าในบ้านได้ กับบทความ 10 วิ ธีใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ไม่เปลือง ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้เราสามารถประหยัดค่าไฟได้

1 ปิดไฟเมื่อไม่ได้ใช้งาน

อุปกรณ์ต่างๆที่เราไม่ได้ใช้ ไฟ ด ว งไหนที่เราไม่ได้ใช้งาน ก็ควรปิด การใช้งานเลย ไม่ควรเปิดทิ้งเอาไว้ เพราะการเปิดทิ้งเอาไว้จะทำให้เราเสียค่าไฟโดยที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์

2 เปิดแอร์ให้ประหยัด

เครื่องใช้ไฟฟ้าแอร์เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทุกๆบ้ า นได้มีการติดตั้งกันอยู่แล้ว ด้วยอากาศความร้อนของบ้ านเรานั้นพัดลมอย่ างเดียวก็คงจะไม่พอแ ต่การเปิดใช้แอร์ ก็จะทำให้ค่าไฟเพิ่มมากขึ้น

เคล็ดง่ายๆที่จะช่วยประหยัดค่าไฟไปได้ ก่อนที่จะเปิดแอร์ให้เปิดประตูหน้าต่างออ ก จากนั้นเปิดพัดลมเพื่อเป็นการเป่าความร้อนที่อยู่ในห้องให้หมดไป เมื่อความร้อนในห้องลดลงแล้วให้เราเปิดแอร์ได้ต ามปกติ ก็จะช่วยทำให้แอร์เย็นเร็วยิ่งขึ้น การทำงานของแอร์ไม่หนักค่าไฟไม่เพิ่มมากขึ้น น้้นเอง และการเปิดแอร์เปิดพัดลมไปพร้อมๆกันก็จะช่วยทำให้ความเย็นเพิ่มขึ้นกระจายไปได้อย่ างทั่วห้อง แอร์ไม่ทำงานหนัก ทั้งยังช่วยประหยัดค่าไฟจากแอร์ได้

3 ใช้เครื่องดูดฝุ่นในบ้ า น

สำหรับบ้ า นไหนที่ไม่ได้มีฝุ่น มากๆ ไม่ได้มีขนสั ต ว์เลี้ยงที่จะต้องดูแลทำความสะอาดในทุกๆวันก็ไม่จำเป็นเลยที่จะต้องใช้เครื่องดูดฝุ่นในการทำความสะอาด เราสามารถที่จะใช้วิธีการกวาด การถูได้ ในการใช้เครื่องดูดฝุ่นในแต่ละครั้งนั้น จะทำให้ค่าไฟเพิ่มมากขึ้น อาจจะเปลี่ยนจากดูดฝุ่นทุกๆวัน มาเป็นอาทิตย์ละ 1 ครั้ง ก็จะประหยัดในเรื่องของค่าไฟไปได้มากด้วย

4 ถอ ดปลั๊กทุกครั้ง หลังจากใช้งาน

หากได้ลองสังเกตดูดีๆ อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้ า น อยู่หล าย จุดที่เราไม่เคยได้ถอ ดปลั๊กออ กเลย ใช้เพียงวิธีการปิดสวิตซ์เท่านั้น แต่สำหรับการปิดสวิตช์ไฟเพียงอย่ างเดียวไม่ได้จะช่วยให้ตัด กระ แส ไ ฟ ฟ้าได้ เพราะยังมีปลั๊กที่เสียบอยู่ กระแส ไ ฟ ฟ้าก็จะยังคงวิ่งอยู่แบบนั้น เมื่อเราใช้งาน เสร็จแล้วแนะนำว่าให้ปิดสวิตช์และให้ดึงปลั๊กไฟออ กในทุกๆครั้งหลังจากการใช้งาน เพื่อ การประหยัดค่าไฟและความ ป ล อ ด ภั ย ของคุณเอง

5 ใช้หลอ กฟลู อ อ เรสเซนต์

หลอ ดฟลู ออ เ ร ส เซนต์ แม้ว่าจะมีร า ค าที่ค่อนข้างสูงกว่าหลอ ดไฟต ามปกติทั่วไปนั้น แต่ถ้าเทียบอายุการใช้งาน ที่ย าวนานและมีความทน มากๆ ทั้งยังมีความประหยัดไฟกว่าหลอ ดไฟชนิดอื่น ก็ถือว่าคุ้มค่ากับการซื้ อมาใช้งาน

6 รีดผ้า

เตารีดเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ค่อนข้างจะกินไฟมากๆ การรีดผ้าวันละ 1-2 ชุด รีดในทุกๆวันก็จะทำให้ค่าไฟ บ้ า นเพิ่มมากขึ้น แนะนำว่าเวลารีดเสื้อผ้าให้รีดครั้งละมากๆ เราะจะช่วยประหยัดค่าไฟไปได้ดี

7 ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า เท่าที่จำเป็น

ปัจจุบันนี้หล าย ๆคนต้องการความสะดวกสบายในหล าย ๆอย่ าง อย่ างเช่น การทำอาหารก็จะมีเป็นหม้อทอ ด กระทะไฟฟ้า มีเตาอบ เครื่องไมโครเวฟ เครื่องปั่นที่จะให้ความสะดวกสบายในการทำอาหารต่างๆ แต่สำหรับอุปกรณ์เหล่านี้เรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่กินไฟมากหากเลี่ยงได้ ก็ไม่ใช้จะดี กว่า หาอย่ างอื่น มาทดแทนอย่ างเช่นพวก เตาแก๊ส ในการทำอาหาร เพราะจะช่วยประหยัดค่าไฟบ้ า นไปได้เยอะ

8 แช่ของในตู้เย็น

สำหรับตู้เย็นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เรามีเอาไว้สำหรับการแช่อาหาร เครื่องดื่มต่างๆให้เก็บเอาไว้ได้นาน มากยิ่งขึ้นห ล าย ครั้งที่เราเก็บอาหารเอาไว้ในตู้เย็น นานๆจนลืม จะมีการเ น่ าเ สี ย เป็นแหล่งสะสมของเ ชื้ อโ ร คต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราเสียค่าไฟโดยใช่เหตุ รวมถึงการแช่อาหารและเครื่องดื่มเอาไว้ในปริมาณมากๆ ก็ทำให้ตู้เย็นทำงานหนักขึ้น ค่าไฟเพิ่มขึ้นนั่นเอง

9 เลิกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น

ที่โ ก น ไ ฟ ฟ้า แปรงสีฟันไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ต่างๆที่มาทดแทนกันได้โดยที่ไม่จำเป็น สำหรับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเปลืองค่าไฟ เพราะอุปกรณ์เหล่านี้จะต้องมีการช าร์จแบต ทำให้เปลืองไฟ

10 ระบบเซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหว

สำหรับในข้อนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการลง ทุ น ที่มาก แต่ได้ให้ผลที่ดีก็ถือได้ว่ามีความคุ้มค่ามาก เหมาะสำหรับคนที่ชอบลืม สำหรับในตัวเซ็นเซอร์มีจะคอยทำหน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวอยู่ภายในบ้ า น หากไม่สามารถ จับการเคลื่อนไหวได้ในระยะห นึ่ ง ก็จะทำการสั่งปิดไฟโดยอัตโนมัติ เป็นเครื่องอุปกรณ์ในการอำนวยความสะดวก และยังเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดค่าไฟบ้ า นได้มากด้วย

ที่มา postsod