10 สิ่งที่คนอายุ 50 ขึ้นไปควรล ด ควรหยุดแล้วใช้ชีวิตให้มีความสุข

เมื่อเราอายุมากขึ้น สิ่งที่เราควรทำก็คือ การใส่ใจตัวของเราเองให้มากที่สุด คนอื่นๆที่เราแคร์นั้น ก็ให้ล ดลงบ้าง เ พ ร า ะเราไม่สามารถแคร์คนได้หมดทุกคน แค่ดูแลและแคร์คนที่คุณรักและรักคุณ เท่านั้นก็เพียงพอแล้วล่ะ อ ย่ าเอาเวลาของเรา ไปแคร์ความรู้สึกคนอื่น ที่ไม่ได้มีผลกับชีวิตเราเลย

อ ย่ าลืมนะว่าเรานับวันก็ยิ่งแก่ลงไปเรื่อยๆ หัน มาใส่ใจตัวเองจะดีกว่า เ พ ร า ะอ ย่ าลืมว่า เราต้องอยู่กับตัวเราเองไปจนวาระสุดท้ายของชีวิต อ ย่ ามัวแต่เอาเวลาไปแคร์คนอื่น จนไม่ได้แคร์ตัวเอง เ พ ร า ะไม่อ ย่ างนั้นเราอาจจะต้องเ สี ยใจหรือใช้ชีวิต ไม่มีความสุขในบั้นปล า ยของชีวิตของเราก็เป็นได้

1. หยุดคิดแทนลูกๆ

คุณไม่มีทางอยู่ดูแลลูกไปได้ตลอ ดชีวิตดังนั้นต้องรู้จักวางมือ ลูกๆมีทางเดินของเขาหากคิดแทนทำแทนไปเ สี ยหมด คุณเหนื่อยตลอ ดแถมทำให้ลูกๆ ดูแลตัวเองไม่เป็นไปตลอ ดชีวิต วันหนึ่งที่คุณจากไปพวกเขาจะมีชีวิตอยู่ต่อยังไง

2. ล ดการทำงานหนักได้แล้ว

ถ้าคุณเป็น มนุษย์เงินเดือนภาคเอกชน อายุ 50ถ้ายังไม่ขึ้นเป็นระดับผู้บริหาร แสดงว่าคุณคงไม่อยู่สายต าเจ้านายเท่าไรอ ย่ าเ สี ยเวลาไปกับการทำงานหนักเลยใช้เวลาดูแล สุ ข ภ า พตัวเองให้มากขึ้นจะดีกว่าถ้าคุณขึ้นเป็นระดับผู้บริหารที่ต้องทำงานหนักเพื่อบริษัทก็จัดสรรเวลาให้กับครอบครัว และสุ ข ภ า พตัวคุณเองบ้างถ้าคุณเป็นข้าราชการ คุณมี

ควา ม มั่ นค ง มีเวลาว่างพอสมควรแล้วใช้เวลาดูแลสุ ข ภ า พ และ เตรียมงานอ ดิเรกหลังเกษียณได้เลยเช่นกัน ถ้าคุณทำงานอิสระ freelanceคุณสามารถทดลองเกษียณล่วงหน้าได้เลย ถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการ คุณคงต้องเริ่มหาผู้ช่วยที่ไว้ใจได้มาช่วยคุณบริหารงานได้ โดยคุณสามารถออ กมาดูแลห่างๆได้ แต่อ ย่ าหวังว่า ลูกหลานของคุณจะรับภาระนี้ปล่อยให้ เขาเลือ กทางเดินชีวิตเองเถิด

3. หยุดความโ ม โ หที่ไรเหตุผล

ต้องล ดลง ความโลภ ความโ ก ร ธ ความหลงต้องล ดลงคุณธรรมความสุขุมต้องมากขึ้น ความเมตต า กรุณา ต้องมากขึ้นหมั่นเตือนตัวเองนว่า อยู่ให้ลูกหลานเคารพรักมิใช่อยู่ให้ลูกหลาน หวาดกลัวจนไม่มีใครยอมเข้าใกล้จงชราอ ย่ างมีคุณภาพ อ ย่ าแก่เพียงเ พ ร า ะอยู่นาน

4. เลิกแคร์ว่าคนอื่นจะคิดอ ย่ างไรกับคุณ

หน้ากากและหัวโขนจะอยู่กับคุณอีกไม่ถึงสิบปีหัดที่จะปล่อยวาง และ ล ดตัวตนของคุณลงบ้างกลับไปหาเพื่อนที่ดี และจริงใจกับคุณจริงๆออ กห่างจากคนที่ไม่จริงใจกับคุณ หรือคนที่มาเพียงเพื่อจะเอาประโยชน์จากตัวคุณ หรือเอาเปรียบคุณ

5. หยุดทำ ร้ า ย ร่า งกา ยของคุณ

เช่น การเ มาค้าง , อ ดนอน, ทานอ าห า รไม่ดี กินโดยไม่ประมาณจงเริ่มหันกลับมาดูแลร่า งกา ยตัวเองอ ย่ างจริงจัง ด้วยการออ กกำลังกายหล า ยๆ คนคงจะผลัดวันและเลี่ยงการออ กกำลังกาย มาตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มสาวแล้ว แต่เมื่ออายุเลขขึ้นห้าหมายความว่า ร่า งกา ยคุณกำลังจะร่วงโรยแล้วดังนั้นควรหัน มาใส่ใจกับการออ กกำลังกายจริงๆ เ สี ยที

6. หยุดการใช้จ่ายเงินอ ย่ างฟุ่มเฟือย

ถ้าคุณเริ่มคิดเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณ ตอนใกล้เกษียณดูเหมือนว่าค่อนข้างจะสายไปแล้วนะอายุเกิน 50 เท่าไร คุณควรมีเงินสะสมที่ใช้หลังเกษียณต่อปี บวกไปอีก 10 ปีเช่น อายุ 51 ควรมีเงินสะสม 10+1=11 ปีอายุ 52 ควรมีสะสม 12 ปี อายุ 60 ควรมีเงินสะสม 20 ปีนั่นเป็นตัวเลขโดยประมาณว่า คุณจะลาโลกตอนที่อายุ 80 ปีและ อ ย่ าคาดหวังอะไรกับลูกๆให้เป็นทุ ก ข์ มากนักในสมัยนี้ พวกเขาก็ต้องแบกรับภาระดูแลครอบครัวเขาเหมือนกัน

7. เลิกกังวลถึงการเปลี่ยนแปลงของร่า งกา ย

เช่น ตี นกา , ผมหงอ ก , เหนี ยงที่ค อ หรือริ้วรอยทั้งหล า ยริ้วรอยเหล่านี้เป็นตัวบอ กถึงประสบการณ์ที่คุณผ่านร้อนผ่านหนาวมา คุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จงภูมิใจกับมัน ยอมรับมัน เติบโตอ ย่ างสง่างาม

8. หยุดลังเลเกี่ยวกับการทำงานและการหางานใหม่

เมื่ออายุย่างเข้าวัย 50 คุณควรจะมีงานที่มั่นคงและ เป็นงานที่คุณรักจริงๆ ได้แล้วเ พ ร า ะถ้างานนั่นไม่ใช่ตัวตนของคุณมันก็คงจะสายเกินไปที่จะไปเริ่มใหม่จงอ ดทนทำต่อไป เ พ ร า ะคุณคุ้นชินกับมันแล้วถ้าจะหางานใหม่น่าจะเป็นงานที่คุณอย ากทำหลังเกษียณหรือ งานอ ดิเรก ที่ช่วยเติมเต็มให้คุณหลังเกษียณ

9. หยุดการเล่นอินเทอร์เน็ตที่มากเกินไป

คุณควรเริ่มทำอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันและมีคุณค่าดีกว่าเ สี ยเวลากับ Social Networkยกเว้นว่าคุณใช้ในการติดต่อเพื่อนฝูงเก่าๆหรือหาข้อมูลข่าวส า รที่เป็นประโยชน์เล่นได้ แต่ต้องมีการ จำกัดเวลาเ พ ร า ะสิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้คุณเ สี ยเวลาและได้ประโยชน์น้อยสำหรับคนที่มีครอบครัว กลับมาดูแลคู่ชีวิตและลูกของคุณให้มากขึ้นเขาเหล่านั้นเป็นคนที่หวังดีกับคุณเต็มร้อย โดยไม่มีเงื่อนไขสำหรับชายโสด ไม่ง่ายที่จะหาคู่ชีวิตที่รักตัวคุณมากกว่ากระเป๋าสต างค์ของคุณ หาหมามาเลี้ยงยังง่ายกว่าสำหรับหญิงโสด คุณคงเคยชินกับชีวิตโสดแล้ว และรู้ว่าอยู่คนเดียวสบายที่สุดแล้ว

10. หยุดปิดกั้นจิตใจตัวเองที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

ช่วงเวลาที่ผ่าน มา คุณอาจจะพลาดอะไรหล า ยๆไปเ พ ร า ะการปิดใจตัวเองไว้ เพียงแค่ลองเปิดใจและเรียนรู้คุณจะพบว่าโลกมันกว้างกว่าที่คุณคิด อายุเลขห้าไม่ได้เป็นอุปสรรค ต่อ การเรียนรู้เรื่องใหม่ๆรับฟังคนรุ่นใหม่บ้าง จะได้เข้าใจสังคมปัจจุบัน มากขึ้นและ ล ดปัญหาช่องว่างระหว่างวัย

ที่มา b i t c o r e t e c h    fahhsai