20 เรื่องในชีวิตที่ควรสอนให้ลูกรู้จักเรียนรู้และเข้าใจให้มาก

วันนี้เราจะพาพ่อแม่ทุกคน มาดูสิ่งที่ต้องให้ลูกนั้นรู้จักเรียนรู้ เข้าใจในชีวิตให้มาก เพราะล้วนแล้วเป็นสิ่งสำคัญที่ลูกๆนั้นต้องพบเจอ ถ้าหากลูกไม่เคยรับรู้สิ่งเหล่านี้เลย อาจทำให้การเติบโตของพวกเขานั้นไม่มีคุณภาพสักเท่าไหร่

พ่อแม่หล า ยบ้าน มักจะสอนลูกด้วยอุดมการณืของตนเอง ไม่ได้มองโลกที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน ซึ่งแบบนี้เรียกว่าการสอนลูกแบบผิ ดๆ วันนี้เราจึงจะมาแนะนำวิธีสอนลูกให้ไปในทางที่ถูกและควร ด้วย 20 ข้ อนี้ ควรให้ลู กเรียนรู้และเข้าใจเรื่องพวกนี้ก่อนที่จะสายไป

1 ชีวิตที่ไม่มีห นี้ คือชีวิตที่ประเสริฐที่สุด สร้างห นี้ได้แต่ต้องขยันและเครียห นี้ให้จบให้ไวที่สุด

2 กิจกร รมสำคัญกว่าการนั่งเรียน เพราะกิจกร รมเท่ากับประสบการณ์ ดังนั้นพ่อแม่ควรสนับสนุนในเรื่องนี้

3 เป้าหมายในชีวิตควรหาให้เจอ เพราะเป้าหมายจะนำทางชีวิตไปในทางที่ถูกต้องได้

4 โลกแห่งความจริงวัดกันที่ผลงาน ไม่ได้วัดกันที่เกรด เรียนให้พอรู้พอเข้าใจ อ่านออ กสื่อส ารได้ อ ย่ ากดดั นลูกเกินไป

5 การเลือ กอาชีพ ต้องคำนึงถือสถานการณ์ในอนาคต ว่าสามารถไปต่อได้หรือเปล่า ดังนั้นความคิดต้องก้าวไกลไปอีกขั้น

6 ซื้ อบ้านก่อนซื้ อรถ เพราะบ้าน มีแต่จะเพิ่มมูลค่าแต่รถนั้นกลับกัน ยิ่งใช้ร า ค ายิ่งตก

7 อ า สร้างศัตรู ควรหาแต่มิตร

8 เก็บเ งิ นเป็นเรื่องที่ดี แต่การรู้จักลงทุนเป็นเรื่องที่เหมาะกว่า

9 ผ่อนของให้ผ่อนในระยะเวลาที่สั้นที่สุด เพราะดอ กเบี้ยนั้นโหดกว่าอะไร

10 ถึงจะเก่งแค่ไหน แต่ไม่มีมิตรสห า ยก็ไม่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

11 อ ย่ าปฏิเสธโอกาส ถ้าล้มเหลวอ ย่ าน้อยก็เป็นประสบการณ์

12 อ ย่ าคิดว่าตัวเองต้อยต่ำ เพราะคุณมีความสามารถในตัวเองทุกคน

13 ควรหางานทำมากกว่า 1 งาน เพราะเศรษฐกิจอาจจะเปลี่ยนแปลงได้

14 รีบสร้างเนื้อสร้างตัว อ ย่ าฟุ่มเฟือยในสิ่งที่ไม่ตำเป็น

15 การมีลูก แน่นอนว่าหน้าที่ของพ่อและแม่เป็นสิ่งที่สำคัญ ไม่สามารถเลือนห า ยได้ ดังนั้นหากการเป็นสามีภรรย าสิ้นสุด แต่การเป็นพ่อแม่นั้นต้องพึงมีตลอ ดไป

16 การเลือ กคู่ครองเป็นสิ่งสำคัญ อ ย่ าดูแต่ข้ อ ดี ต้องรับข้ อเ สี ยในตัวกันและกันให้ได้ด้วย

17 ออ กเดินท่องเที่ยวตอนวัยรุ่นให้เต็มที่ เพราะตอนแก่ถึงจะมีเ งิ นแต่แน่นอนว่าแรงไม่ค่อยมีแน่นอน

18 อ ย่ าแบกโลกไว้คนเดียว รู้จักผ่อนคล า ยบ้าง

19 สุ ข ภ า พเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ตอนเป็นวัยรุ่นอ ย่ าคิดว่าไม่เป็นไร

20 ความสำเร็จ ไม่สามรถทดแทนความล้มเหลวในครอบครัวได้

ทั้งหมด 20 ข้ อที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้นั้น ถือว่าเป็นข้ อที่มนุษย์ทุกคนเมื่อเติบโตมาควรพึงรู้และพึงปฏิบัติ หากทำต ามนี้ได้ บั้นปล า ยชีวิตของคุณจะสามารถอยู่ได้อ ย่ า งสุขสบาย และสามารถนำประสบการณ์ที่มีไปสอนลูกสอนหลานอีกต่อๆไปได้

ที่มา  krustory