สอนลูกให้เป็นคนเชื่อมั่น ก้าวผ่านสิ่งที่ย ากได้ ด้วย 17 วิ ธี

ในการเลี้ยงดูสอนลูกของแต่ละบ้านจะต่างกัน บางบ้านก็สามารถเลี้ยงให้ลูกเป็นคนเข้มแข็งตั้งแต่ยังเล็กได้ ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะการที่ลูกมีความมั่นใจเชื่อมั่นในตัวเองมากเท่าไหร่ เขาจะเติบโตมามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น สามารถยืนด้วยตัวเองได้เข้ากับสังคมได้โดยไม่กลัวว่าจะต้องเจออะไร เ ด็ กที่ข า ดความเชื่อมั่น ในตนเอง มักไม่กล้าเผชิญกับสิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ หรือทำสิ่งใด ๆ ที่ท้าทายเพราะกลัว ความล้มเหลว หรือ กลัวทำให้คนอื่นผิ ดหวัง สิ่งเหล่านี้ จะเป็นตัวถ่วงใน การประสบความสำเร็จ ในอนาคตของลูกต่อไป ศั ต รู …

Read More

วิ ธีการไหว้พระภูมิ เจ้าที่ ถูกวิธี ชีวิตเจริญรุ่งเรือง

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการไหว้พระภูมิ เจ้าที่ ให้ถูกวิธี ยิ่งทำถูกวิธี ชีวืตยิ่งเจริญรุ่งเรือง กับบทความ วิ ธีการไหว้พระภูมิ เจ้าที่ ถูกวิธี ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้ชีวิตคนในบ้านเจริญรุ่งเรือง ทำมาหากินง่าย หากว่าเราตั้งศาลพระภูมิ หรือศาลต า-ย ายแล้ว แต่ไม่ดูแลความสะอาด ไม่ไหว้หรือแสดงความเคารพ แต่จะหวังให้ท่าน มาปกป้องบ้านของเราฝ่ายเดียวนั้นก็คงจะเป็นไปไม่ได้ และในวันนี้เราก็มีวิธีในการไหว้เพื่อแสดงความเคารพต่อศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลต า-ย าย ซึ่งเป็นเคล็ดลับจากพระครูวิสารสรจักษ์ หรือ หลวงปู่เงิน …

Read More

ทำไมลูกถึงดื้ อไม่เชื่อฟัง 5 วิ ธีแก้ที่พ่อแม่ควรรู้

เชื่อว่าพ่อแม่แทบจะทุกบ้านจะเจอปัญหากับลูกดื้ อพูดไม่ฟัง แล้วเคยสงสัยไหมว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ลูกนั้นดื้ อ แล้วเราจะต้องทำอ ย่ างไร วันนี้เราจึงจะพาพ่อแม่มาทำความเข้าใจสาเหตุที่ทำใหลูกดื้ อ ไม่เชื่อฟัง พร้อมกับการบอ กวิ ธีแก้ว่าพ่อแม่นั้นควรทำอ ย่ างไร ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลย 1. เ ด็ กไม่ได้รับความสนใจเมื่อทำตัวดี อ ย่ างที่บอ กไปข้างต้น ว่าโดยทั่วไปเ ด็ กต้องการความรัก ความใส่ใจ คำพูดดีๆ จากจากพ่อแม่ …

Read More

สวดแล้วเจริญรุ่งเรือง คา ถา บูช า พ่อแม่

หากวันนี้ชีวิตของเพื่อนๆ นั้นกำลังตกต่ำ และไม่รู้จะหาทางออ กอย่ างไรดี วันนี้เราก็มีบทสวดมนต์ เพื่อที่จะช่วยให้เพื่อนๆ นั้นสบายใจขึ้น กับบทความ สวดแล้วเจริญรุ่งเรือง คา ถา บูช า พ่อแม่ ไปดูกันว่าจะต้องสวดมนต์อย่ างไร เพื่อให้ชีวิตดีขึ้น การกราบไหว้พ่อแม่ห ล า ยๆคน มักจะทำกันในวันสำคัญ แต่แท้จริงแล้วเรา สามารถทำได้ในทุกๆวัน จะทำให้ชีวิตของเรานั้น มีความเจริญมากยิ่งขึ้น เจริญทั้งในหน้าที่ของการงาน การเงิน การดำเนินชีวิต …

Read More

ทำก่อนสิ้นปี รับสิ่งดีๆ เดินทางแคล้วคลาดปลอ ดภั ย

การกราบไหว้แม่ย่านางรถนั้น หล า ยคนได้ปฏิบัติกัน มาในทุกปี แต่ก็มีบางคนที่ยังไม่เคยได้ทำ สำหรับการกราบไหว้แม่ย่านางรถนั้นเมื่อทำอ ย่ างเป็นประจำจะให้สิ่งที่ดีต ามมา จะช่วยคุ้ม ครองป ก ปักรั ก ษา เวลาการเดินทางไปไหน มาไหนได้อ ย่ างปลอ ด ภั ย ช่วยให้มีการขับขี่ไปยังจุดหมายปล า ยทางได้อ ย่ างปลอ ด ภั …

Read More

10 วิ ธีใช้ห นี้ ทดแทนพระคุณพ่อแม่ ทำแล้วชีวิตดี เจริญรุ่งเรือง

การทดแทนพระคุณพ่อแม่เป็นสิ่งที่ทุกคนควรปฏิบัติ เพราะยิ่งทำชีวิตยิ่งเจริญก้าวหน้า การงานการเงินไม่ติดขัด วันนี้เราจึงอย ากที่จะแนะนำวิธีการทดแทนพระคุณพ่อแม่กับบทความ 10 วิ ธีใช้ห นี้ ทดแทนพระคุณพ่อแม่ ทำแล้วชีวิตดี เจริญรุ่งเรือง ไปดูกันว่าการทดแทนพระคุณพ่อแม่นั้นทำได้อย่ างไรบ้าง เรื่องที่ช าวพุทธอย่ างเราพึงปฏิบัติ เพราะพ่อแม่ คือผู้ให้ชีวิตกับเรา ในย ามที่เราเกิดจนโต ท่านต้องคอ บพร่ำสอนให้ทำค วามดี เรียนหนังสือสูง ๆ เลี้ยงดูแลเอาใจใส่เราในทุก ๆ เรื่อง พอเมื่อเราโตขึ้นหน้าที่ของลูกทุกคนก็คือ …

Read More

เหรียญตราพญาครุฑ ปี 17 มีติดตัวไว้แล้วดี ใครมีโชคดีมาก

วันนี้เป็นวันดี เราขอนำเสนอเหรียญพญาครุฑปี 17 เชื่อว่าถ้าหากใครมี ติ ด ตัวไว้ จะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้น กับตัวคุณเองและคนรอบข้าง ด้วยอำนาจบารมีของเหรียญตราครุฑปี 17 โดยอำนาจของเหรียญตราครุฑนั้น จะช่วยปกป้องทุกสิ่งทุก อ ย่ า ง ที่เป็นสิ่งลี้ลับ ภูตผีปีศาจต่างๆที่เราอาจมองไม่เห็น นอ กจากนี้ยังเป็นสื่อที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองให้กับตนเอง ยังสามารถช่วยลบล้างอำนาจ อ า ถ ร ร พ์ คุณไสยต่างๆทั้งปวง ภูตผีปีศาจไม่กล้าเข้ามาใกล้ …

Read More

5 คำพูดที่ไม่ควรพูดกับพ่อแม่ ชีวิตจะลำบาก

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้คำพูดที่ไม่ควรพูดกับพ่อแม่ เพราะจะทำให้ชีวิตตกต่ำลงทุกวัน กับบทความ 5 คำพูดที่ไม่ควรพูดกับพ่อแม่ ชีวิตจะลำบาก ไปดุกันว่ามีคำพูดอะไรบ้างที่ไม่ควรพูด 1 ไม่โทษพ่อแม่ว่าชักช้า ย ามพ่อแม่แก่เฒ่า อย่ าด่าทอว่าท่านทำอะไรชักช้าหากเรายังไม่เคยเป็นพ่อแม่ เราไม่มีทางรู้เลยว่า คนเป็นพ่อแม่ต้องใช้ความรักความอ ดทน มากเพียงใด ในการสอนให้เราเดินสอนให้เรากิน สอนให้เราอาบน้ำ สอนให้เรา ฯลฯ ย ามที่ท่านหนุ่มสาวท่านทุ่มกำลังแรงกายเพื่อพวกเรา มาบัดนี้ร่างกาย จึงท รุ ด โ ท …

Read More

9 ต้นไม้ควรปลูกให้ห่างจากตัวบ้าน

วันนี้เราจะพาเพื่อนที่ชื่นชอบการปลูกต้นไม้ไปเรียนรู้ชนิดของต้นไม้ที่ไม่ควรนำมาปลูกใหล้ๆ กับตัวบ้าน แม้จะให้ร่มเงา แต่ก็สร้างปัญหาให้กับตัวบ้านได้เช่นเดียวกัน กับบทความ 9 ต้นไม้ควรปลูกให้ห่างจากตัวบ้าน ไปดูกันว่ามีต้นไม้ชนิดใดบ้างที่ควรนำไปปลูกให้ห่างจากตัวบ้าน คนส่วนใหญ่ปลูกต้นไม้ไว้ใกล้บ้านเพราะสามารถ ให้ร่มเงาและบดบัง แสงอาทิตย์ได้ปลูกเพื่อ กินผล หรือปลูกเพื่อเสริมความมงคล แต่รู้หรือไม่ว่า ต้นไม้บางต้น ก็อาจจะสร้าง ปั ญ ห า ให้กับบ้านหรือคนที่อาศัยอยู่ เ ดื อ ด ร้อนได้เหมือนกัน เชื่อหรือไม่ว่าบางต้นอาจจะ ส่ งผลเสียได้ตั้งมากมาย อ …

Read More

สิ่งที่บ่งบอ กว่าคู่ของเรา คือคู่ชีวิตที่ดี สมบูรณ์แบบมีความสุขที่สุด

ใครๆก็อย ากได้เจอคู่ชีวิตที่ดีๆ อยู่ด้วยกันจนแก่เฒ่า สร้างเนื้อสร้างตัวไปด้วยกัน ถึงแม้ว่าบางครั้งจะมีความไม่เข้าใจกันบ้างแต่ก็ยังจับมือเดินไปด้วยกัน ไม่เคยปล่อยให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องเดินไปคนเดียว เพราะนอ กจากความรักที่มีให้กันแล้ว เราจะต้องใช้หล า ยๆอ ย่ างทำให้ชีวิตคู่ไปถึงฝั่ง เวลาคนเราคบกับใครสักคน ก็หวังว่าจะให้เขาเป็นคู่ชีวิตที่ดีของเราตลอ ดไปจริงไหมคะ ถึงแม้ว่ามันจะมีสุขบ้ างทุ ก ข์บ้ างปะปนกันไปแต่ยังไงมันก็คือความรักแหละ แต่หากวันหนึ่ง เธอมีความสงสัยว่าคนที่คบอยู่เป็นคู่ชีวิตที่ดีหรือไม่อย ากให้ลองสังเกตสิ่งเหล่านี้ ถ้าหากเขามีครบแล้วล่ะก็เขาคือคู่ชีวิตที่ดีของเธอเลยล่ะ คู่ชีวิตที่ดีต้อง อยู่ด้วยแล้วสบายใจ ไม่อึดอัด คู่ชีวิตที่ดีต้อง เป็นเพื่อนคู่คิด …

Read More